Поделиться Поделиться

Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору

Виділяють нормативи трудомісткості за групами складності:1)на проектування 1-ї оригінальної деталі; 2) на розробку одного технологічного процесу за видами обробки; 3)на проектування та виготовлення однієї одиниці технологічного оснащення за видами; 4)на наладку одного технологічного процесу за видами обробки. На основі встановлених нормативів трудомісткості робіт може бути розрахований цикл (тривалість) кожного етапу технічної підготовки виробництва у календарних днях (Тц) за формулою:

Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 1 , де Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 2 – трудомісткість стадії (етапу), людино-годин; Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 3 – чисельність робітників, які одночасно виконують дану стадію (етап) робіт, чол.; Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 4 – тривалість зміни, годин; Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 5 – коефіцієнт виконання норм; Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 6 – коефіцієнт, який враховує додатковий час на узгодження, затвердження, внесення змін у технічну документацію та ін., що не передбачені нормативами ( Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 7 ); Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 8 – коефіцієнт переведення робочих днів у календарні; Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 9 де Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 10 – число календарних днів у плановому році. Навести методику обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки вир-ва нового вибору - Инвестирование - 11 – число робочих днів у плановому році. К-сть виконавців визначається на основі практичних розрахунків. Якщо величина Тц задана, то за вищенаведеною формулою визначається кількість виконавців.


59. Охарактеризувати планування поставок мат. ресурсів.

Планування поставок матеріальних ресурсів передбачає такі етапні дії менеджерів по постачанню:
1)вибір постачальника даного виду ресурсу;
2)укладання договору на постачання ресурсу;
3)складання плану-графіка завезення оптимальних партій ресурсу;4)вибір форми постачання підприємства ресурсами. На відміну від директивної економіки, де практикувалося жорстке прикріплення постачальників до споживачів, у ринковій економіці підприємство має повну свободу в пошуку і виборі постачальників ресурсів і споживачів своєї продукції.
Процедурі вибору повинні передувати маркетингове дослідження ринку потенційних постачальників ресурсів, а також ABC-аналіз номенклатури ресурсів, які постачаються, їх порівняння може відбуватися за різними параметрами, що, однак, можна ранжувати по критеріальній значимості. До числа параметрів, які характеризують різні сторони діяльності фірм-постачальників, відносяться:1)досвід роботи постачальника на ринку;2)виробнича потужність;3)наявність інфраструктури;4)фінансовий стан;5)репутація фірми;6)характеристика якості сировини, що постачається, матеріалів, устаткування; 7)ціна ресурсів;8)система після продажного обслуговування;9)місце розташування й ін. Крім перелічених вище факторів, на рішення про вибір постачальника впливають вид і обсяг закупки: перша чи повторна, разова чи постійна, мала чи велика й ін.
Інформація про різні кількісні та якісні характеристики постачальників може бути отримана з різних джерел: каталогів і класифікаторів ресурсів, періодичної преси, рекламних видань, прайс-листів, Інтернету, по прямих контактах та ін.
Пошук постачальника можна реалізувати за допомогою адаптивного методу планування, що передбачає знання питання, напрацьовані стереотипи, а також використання різних моделей, які імітують дану економічну ситуацію.
Результатом копіткої аналітичної роботи повинен бути конкретний перелік джерел постачання даним ресурсом. Остаточне рішення про вибір постачальника можна прийняти після проведення пробних поставок ресурсів. Саме «за допомогою постачальників, яких знайшла і виростила компанія, з якими була побудована система постачання та відносин, можна досягти значної конкурентоспроможності». Стабільність і ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від наступної оцінки діяльності постачальника і внесення необхідних корективів у процес постачання ресурсів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →