Поделиться Поделиться

Назва роботи: « ПОНОВЛЕННЯ ЛІСУ»

Мета : узагальнення знань з даної теми, набуття навиків обліку і оцінки природного поновлення лісу.

Матеріали і обладнання:зошити, ручки, калькулятори, олівці, лінійки, шкала оцінки природного поновлення.

Вимоги з техніки безпеки:Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті.

ЗАВДАННЯ ТА ХІД РОБОТИ

1. В які місяці року відбувається опадання насіння у сосни, ялини, ялиці, берези, дуба, в’яза, клена.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. При вивченні природного поновлення під наметом лісу був одержаний слідуючий розподіл самосіву сосни по віку:

Кількість дерев сосни в тис. шт. на 1 га у віці дерев сосни в тис.шт . на 1 га у віці
lp 2P Зр 4p 5p 10р 11р 12р всього
5.4 0.6 0.6 2.8 0.1 0.2 0.4 1.8 0.6 0.1 3.6 0.4 16.5

Що можна сказати по повторення насіннєвих років в цьому насадженні?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. На двох лісосіках суцільної рубки в сосняках на свіжих супіщаних ґрунтах при обліку поновлення одержані слідуючи дані:

Кількість підросту в тис. шт. на 1 га
№ лісосіки 1-річки 2-річки 3-річки Всього
1 П 9.0 2.0 0.3 3.5 0.2 2.5 9.5   8.0

Яка з двох лісосік відновилась краще і чому?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначити площу вкриту насінням від насіннєвого дерева, якщо в кожну сторону закладено по 13 облікових майданчиків. На всіх майданчиках нараховано підросту сосни віком до 5 років - 70 шт. Дати оцінку.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Визначити поновлення на вирубці i дати йому оцінку, якщо закладено 3 смуги шириною 5 метрів. На кожній смузі по 10 облікових майданчиків. На вcix майданчиках нараховано підросту сосни віком до 5 років – 90 штук.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Визначити поновлення під наметом лісу i дати йому оцінку, якщо на 1 га закладено 15 майданчиків площею по 4 м2. На вcix майданчиках нараховано підросту дуба віком до 5 років - 140 штук, віком 6-10 років - 34 штуки.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Визначити поновлення на вирубці i дати йому оцінку, якщо закладено 3 смуги шириною по 2 м. На 1-й смузі - 8 майданчиків, на 2-й смузі - 10 майданчиків, на3-й - 12 майданчиків, на них нараховано підросту сосни віком до 5 років: 1-й смузі - 32 шт., на 2-й смузі - 44 шт., на 3-й смузі - 61 шт.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. У яких деревних порід iз названих нижче плодоношення починається у більш ранньому віці: Ялиця, береза, ялина, осика, сосна.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Які породи не дають паростків на пні?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Чому у дерев перестійного віку паростки на пні утворюються погано?

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні запитання

5. Чому природне поновлення лісу краще, ніж штучне?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які породи дають попереднє поновлення, а у яких наступне?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Як сезон рубки впливає на природне поновлення?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. При якій кількості дерев поновлення вважається добрим?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________

Практична робота № 5

Назва роботи: «РІСТ, РОЗВИТОК І БУДОВА ЛІСУ»

Мета: узагальнення знань з даної теми, вивчення особливостей і розвитку деревних порід.

Матеріали і обладнання:зошити, ручки, олівці, плакати.

Вимоги з техніки безпеки:Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті.

ЗАВДАННЯ І ХІД РОБОТИ

1. Назвати групи порід по швидкості росту, дати їx характеристику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Пояснити, які фактори впливають на швидкють росту деревних рослин.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвати вікові періоди в житті лісу i їx вікову протяжність.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назвати основну причину зменшення приросту i загального запасу
деревини в перегущених деревостанах.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Погіршуються чи покращуються в перегущених насадженнях світлове
i грунтове живлення, а також обмін речовин?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. В лівій і правій колонках написані частини речень про переваги чистих i мішаних деревостанів. Зв'язати ці частини в єдине речення i записати.


 1. Фауна цих лісів досить різноманітна, тому що_______________________ ______________________________
______________________________ ______________________________  
 1. Корені дерев краще використовують
поживні речовини, тому що ______ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
 1. Дуже високо цінуються естетичні
якості цих лісів, тому що ________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
 1. Насадження більш стійкі проти
пожеж, тому що _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
 1. Ці насадження можуть рости на ґрунтах з різко вираженими односторонніми якостями, де інші насадження жити не можуть, наприклад_______________
_______________________________ _______________________________ _______________________________
 1. В більшій мірі використовується світлова і теплова енергія, тому що
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
 1. З допомогою лісівничих заходів можна позитивно впливати на родючість ґрунту, наприклад
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
 1. Насадження більш стійкі проти шкідливих комах, тому що
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
 1. Умови лісовідновлення тут більш сприятливі, наприклад
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________  
 1. _____________________ можна вирощувати одночасно світлолюбові і ті невитривалі породи, холодостійкі і вимогливі до тепла.
   
 1. _____________________ додаючи до порід, що утворюють грубий гумус і інші несприятливі якості ґрунту, породи грунтопокращуючі, наприклад, до ялини – березу, клен.
 
 1. _____________________ технологія більш одноманітна і проста, підбір машин менший, спеціалізація вища.
   
 1. _____________________ вільніше можуть розташовуватись на різній глибині.
   
 1. _____________________ більшість комах одноїдні, створюються умови для гніздування птахів.
 
 1. _____________________ це має відношення до сосни на пісках, вільхи чорної на болоті, дуба на солонцях.
   
 1. ___________________ вирощування ялини під захистом берези, дуба,
- «в шубі» з липи і т.ін  
 1. _____________________ домішки листяних порід і більшості чагарників зменшують рівень пожежної небезпечності.
   
 1. ______________________ вони задовольняють різноманітні смаки,
не втомлюють очі і утворюють різноманітні ландшафти.    
 1. ______________________ склад деревно – чагарникової і трав’янистої рослинності створює краще середовище для розмноження проживання птахів та звірів.

Контрольні питання

1. Дати визначення понять : ріст і приріст

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які роботи необхідно призначити в стиглих і перестійних деревостанах ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Деревостани, якого вікового періоду найбільше потребують рубок догляду ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які породи і чому не можна зміщувати в одному деревостані?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _________

Практична робота №6

Назва роботи : Лісозміни

Мета:- закріпити теоретичний матеріал, навчитись застосовувати одержані знання при вирішенні практичних питань.

Матеріали і обладнання: ручки, олівці, лінійки, плакати по даних темах.

Вимоги з техніки безпеки:Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті

Завдання та хід роботи

1. На яких категоріях площ частіше спостерігається швидка зміна порід.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які бioлогічнi властивості деревних порід істотно впливають на зміну порід.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим пояснити часте переважання на вирубках в соснових, ялинових чи модринових насадженнях підросту берези i осики, а не хвойних.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. В насадженні складу 7Ял2Бз1Ос проводиться суцільно-лісосічна рубка.

Ширина лісосіки-100м. Проектується природне відновлення. Чи відбудеться зміна порід? Якщо так, то вкажіть напрямок зміни.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. В березово-осиковому деревостані у віці 80 років з повнотою 0.8 є 2-й ярус з ялини у кількості 2000 шт/га. 3 метою відновлення ялини планується провести суцільну рубку листяних порід із залишенням ярусу ялини. Дайте оцінку проекту.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Насадження 9С1Бз повністю знищене пожежею. Опишітъ процес відновлення лicy на згарищі, якщо джерела насіння берези i рідко сосни не ближче 1км.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. В насадженні 9С1Ял + Бз проведена суцільна рубка, залишені насіннєві куртини сосни. Через 3 роки лісосіка відновилася березою густо, сосною і ялиною рідко, але рівномірно. В якому напрямку далі буде розвиватись зміна без втручання лісовода?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. В яких умовах i як може відбуватись зміна сосни дубом i зворотній процес?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Які заходи можна застосувати, щоб не допустити зміни цінних лісоутворюючих порід малoцiнними?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання

 1. Перерахувати причини, які можуть викликати лісозміни

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому в молодих дубових насадженнях може відбуватись лісозміна?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В яких ґрунтових умовах лісозміни відбуваються погано?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому не можна допускати лісозміну дуба чи сосни супутніми породами?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________

______

Практична робота № 7

Назва роботи: «ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ »

Мета:узагальнення знань та набуття навиків у найменуванні типів лісорослинних умов та типів лісу.

Матеріали та обладнання:едафічна сітка, індивідуальні завдання, плакати, зошити, лісівничо–економічна характеристика борів, суборів, сугрудків і грудів.

Вимоги з техніки безпеки:Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті.

Завдання та хід роботи

1. Згідно індивідуальних завдань встановити тип лісорослинних умов та тип лісу, враховуючи основні та допоміжні ознаки.

1.1.__________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

1.2._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Перерахувати характерних представників наґрунтового покриву в таких едатопах:

сухий груд Д1 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вологий субір В3

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дуже сухий бір А0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Культури яких порід можна рекомендувати для створення насаджень в умовах

3.1. А1 ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.2. В2 __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.3. Д3 ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Визначити типи лісу, дати їм назву і вказати позначення (по індивідуальних завданнях)

4.1.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4.2._____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4.3.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контрольні запитання

1. Які деревні породи ростуть у борах?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Від яких ознак залежить найменування типів лісу?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Які рослини – індикатори вказують на родючі свіжі ґрунти?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. В якому трофотопі сосна звичайна у природних насадженнях повністю відсутня?

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Висновки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка_______

Практична робота № 8

Назва роботи: «Встановлення основних класифікаційних одиниць лісової типології»

Мета :закріпити теоретичний матеріал, навчитися застосовувати одержані матеріали при вирішенні практичних питань.

Матеріали та обладнання: папір, ручки, олівці, лінійки, плакати по даних темах.

← Предыдущая страница | Следующая страница →