Поделиться Поделиться

Найдешевший вид транспорту, з великою провізною спроможністю, капіталовкладення є, але не самі великі серед конкурентів, проте є певна обмеженість у застосуванні – який?

А) повітряний

Б) трубопровідний

В) водний

Г) автомобільний

Які системи доставки вантажів існують в логістиці?

А) одновидові та багатовидові

Б) унімодальні та інтермодальні

В) відповідь Б і змішана форма

Г) все вищенаведене

Який з методів вирішення транспортних задач є найбільш оптимальним?

А) метод Вогеля

Б) метод мінімізації вартості

В) метод північно-західного кута

Г) метод потенціалів

До змістовного модулю № 13 «Транспортно-експедиційні логістичні функції»

231. До транспортно-експедиційних послуг не відносяться…

А) транспортні послуги

Б) завантажувально-розвантажувальні послуги

В) експедиційні послуги

Г) посередницькі та консалтингові послуги

232. Комплексні експедиційні послуги включають…

А) укрупнення партій поставок

Б) підготовка вантажу до транспортування

В) організацію і перевезення вантажів

Г) комплектація вантажних партій

233. Комплексні експедиційні послуги не включають…

А) приймання вантажів до перевезення на складі відправника

Б) організацію перевезення

В) розвантаження транспортних засобів

Г) організацію охорони вантажу

234. Завантажувально-розвантажувальні послуги включають…

А) приймання вантажів

Б) маркування товарних партій

В) підготовка вантажу до транспортування

Г) організацію розвантаження товарів та їх складування на території клієнта

Для якого маршруту шлях прямування автомобіля між двома вантажними пунктами неодноразово повторюються?

А) маятниковий

Б) кільцевий

В) променевий

Г) зонно-кільцевий

Для якого маршруту слідування автомобіля відбувається по замкненому колу, з’єднуються декілька споживачів або постачальників?

А) маятниковий

Б) кільцевий

В) променевий

Г) зонно-кільцевий

Яку назву отримав узгоджений графік роботи посередницьких, автотранспортних організацій і підприємств?

А) графік руху

Б) графік доставки

В) графік розвантаження

Г) розклад роботи

Як називається найбільш універсальна і розповсюджена транспортно-технологічна система доставляння вантажів, яка придатна для перевезення крупних партій штучних вантажів на залізничних платформах і судах-контейнеровозах?

А) контейнерна

Б) ролкерна

В) пакетна

Г) ліхтеровозна

Яку назву має система доставляння вантажів з горизонтальним способом обслуговування суден, придатна для перевезення змішаних вантажопотоків на короткі відстані?

А) контейнерна

Б) ролкерна

В) пакетна

Г) ліхтеровозна

Яка система доставляння вантажів вимагає спеціального упакування, може застосовуватися для перевезення укрупнених партій вантажів?

А) контейнерна

Б) ролкерна

В) пакетна

Г) ліхтеровозна

Як називається система доставляння вантажів з виділяємими плавучими ємностями, що може бути використана в мілководних портах?

А) контейнерна

Б) ролкерна

В) пакетна

Г) ліхтеровозна

Як називається професійна асоціація транспортних підприємств України, яка є добровільним, недержавним, некомерційним, неприбутковим об’єднанням?

А) асоціація міжнародних експедиторів України

Б) асоціація «Європейська спілка транспортників України»

В) товариство міжнародних експедиторів

Г) Міжнародна федерація експедиторських асоціацій

Яка організація є національною асоціацією FIATA і була створена у 1994 році, об’єднує сьогодні понад 130 експедиторських підприємств України?

А) асоціація міжнародних експедиторів України

Б) асоціація «Європейська спілка транспортників України»

В) товариство міжнародних експедиторів

Г) Міжнародна федерація експедиторських асоціацій

До якої групи критеріїв вибору транспортно-експедиційного посередника відносять такі показники, як стійкість фінансового стану, ліквідність, прибутковість і тривалість роботи на ринку?

А) фінансово-економічні показники

Б) вартісні показники

В) показники надійності обслуговування

Г) все вищенаведене

До якої групи критеріїв вибору транспортно-експедиційного посередника відносять такі показники, як швидкість постачань, терміни доставки вантажів, можливість здійснення будь-яких транспортно-експедиційних послуг, забезпечення збережності вантажів?

А) фінансово-економічні показники

Б) вартісні показники

В) показники надійності обслуговування

Г) все вищенаведене

До якої групи критеріїв вибору транспортно-експедиційного посередника відносять такі показники, як вартість транспортно-експедиційних послуг, можливість кредитування, наявність гнучкої системи цінових знижок?

А) фінансово-економічні показники

Б) вартісні показники

В) показники надійності обслуговування

Г) все вищенаведене

До змістовного модулю № 14 «Глобалізація процесів логістики та міжнародна логістика»

247. Поняття «глобалізація» виникло від англійського слова, що в дослівному перекладі означає…

А) глобус

Б) земна куля

В) планета

Г) весь світ

← Предыдущая страница | Следующая страница →