Поделиться Поделиться

Нафтогазоносність і типи покладів 1 страница

Відкриті поклади вуглеводнів ДДз пов’язані з відкладами середньої юри, тріасу, нижньої пермі, верхнього, середнього і нижнього карбону. Колекторами служать гравеліти, пісковики, алевроліти, пісковики, тріщинуваті і кавернозні хемогенні породи. Відкрита пористість колекторів коливається у широких межах: теригенних від 1-3 до 20% і більше; проникність значною мірою залежить від тріщинуватості і змінюється від 0,0001 мкм2 (або 0,1 мД) до 3 мкм2 (3000 мД).

В північно-західній частині ДДз (Чернігівська і частково Сумська області) в родовищах вуглеводнів, які переважно нафтові, широко розповсюджені пластові склепінні поклади (наприклад Монастирищенське родовище); зустрічаються пластові склепінні тектонічноекрановані поклади (наприклад Прилукське родовище), а також пластові склепінні літологічно-екрановані і масивно-пластові (наприклад Глинсько-Розбишевське родовище).

В центральній частині ДДз (Полтавська і північ Харківської областей), де поклади переважно газоконденсатні, розповсюджені поклади вуглеводнів слідуючих типів: пластові склепінні, тектонічноекрановані (Солохівське родовище), масивно-пластові (Шебелинське родовище), масивно-пластові екрановані соляними масивами і тектонічними порушеннями (Єфремовське і Західно-Хрестищенське родовища).

В південно-східній частині ДДз (південний схід Харківської і північний схід Донецької областей), де переважають газові поклади розповсюджені пластові склепінні тектонічноекрановані і масивно-пластові поклади (Співаківське і Краснопопівське родовища).

Режими покладів нафти ДДз пружні у поєднанні з слабоводонапірними у період початкової стадії експлуатації; у газових покладах режими газові у поєднанні з слабоводонапірними і рідко водонапірними. Пластові тиски бувають від нормальних гідростатичних в північно-західній частині западини і до зверхгідростатичних в центральній і південно-східній частині ДДз на дільницях проявлення соляної тектоніки і збільшення інтенсивності складчастих структур. Загальні відомості про родовища вуглеводнів ДДз наведено в таблиці 4.1.


Родовища, вік продуктивних відкладів (світа, горизонт), індекс пласта Флюїд Тип покладу Літологія колекора Відкрита пористість, % Проникність 10-15 м2 Початковий дебіт т/добу, тис.м3/добу Кількість покладів Рік   Стан родовищ
Початок пошукового буріння Відкриття Початок розробки
Чернігівська область
Нинівське Нижньовізейський В-26   Нафта Пластовий склепінний теригенний Немає даних 29,6 Остання стадія розробки
Талалаєвське Талалаївське підняття Верхньовізейський В-15 В-17 В-18н В-19 Нижньовізейський,В-26 Турнейський,Т       Газокон-денсат -“- -“- -“-   -“- -“-   Пластовий склепінний -“- -“- -“-   -“- -“-   -“-   -“- -“- -“-   -“- -“-             -“-       Немає даних   16,9           -“- -“- -“-   -“- -“-       -“- -“- -“-   -“- -“-       -“- -“- -“-   -“- -“-   -“-   -“- -“- -“-   -“- -“-  

Таблиця 4.1 Загальні відомості про родовища і поклади нафти і газу Дніпровсько-Донецької западини

← Предыдущая страница | Следующая страница →