Поделиться Поделиться

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Відділення: денне, заочне
Спеціальність: 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів ісистем автоматизації технологічного виробництва»
Для студентів: ІІ курсу, групи 31А, 31АЗ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «Основи метрології тазасоби технологічного контролю»  
Викладач: Примаченко Н.О.  
Затверджено Розглянуто на засіданні комісії спецдисциплін електромеханічного циклу  
Заступник директора з навчальної роботи  
__________/О.А. Дарюга/ «___»___________20___р. Протокол №__від_______20__р.  
Голова циклової комісії _______________/О.І. Примаченко/  
   
       


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказ Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013р. №683)

Форма № Н-5.05

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Напрям підготовки 050201 Автоматизація виробництва

Спеціальність5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів ісистем автоматизації технологічного виробництва»Семестр __________________

(назва)

Навчальна дисципліна «Основи метрології тазасоби технологічного контролю»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

1. Поняття витрат і кількості, одиниці їх вимірювання.

2. Дієлькометричні вологоміри для сипучих матеріалів.

3. Задача.

Затверджено на засіданні

фахової комісії_______________________________________________

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова фахової комісії ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказ Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013р. №683)

Форма № Н-5.05

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Напрям підготовки 050201 Автоматизація виробництва

Спеціальність5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів ісистем автоматизації технологічного виробництва»Семестр __________________

(назва)

Навчальна дисципліна «Основи метрології тазасоби технологічного контролю»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

1. Основні терміни і визначення. Класифікація методі і засобів вимірювання рівня.

2. 2Схемні та конструктивні особливості вимірювальних перетворювачів типу «Сапфір».

3. 3адача.

Затверджено на засіданні

фахової комісії_______________________________________________

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова фахової комісії ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказ Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013р. №683)

Форма № Н-5.05

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Напрям підготовки 050201 Автоматизація виробництва

Спеціальність5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів ісистем автоматизації технологічного виробництва»Семестр __________________

(назва)

Навчальна дисципліна «Основи метрології тазасоби технологічного контролю»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

1. Тахометричні лічильники і витратоміри, основні типи, будова, технічна характеристика використання.

2. Термомагнітний газоаналізатор принцип дії, конструкція, область використання.

3. Задача.

Затверджено на засіданні

фахової комісії_______________________________________________

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова фахової комісії ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказ Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013р. №683)

Форма № Н-5.05

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Напрям підготовки 050201 Автоматизація виробництва

Спеціальність5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів ісистем автоматизації технологічного виробництва»Семестр __________________

(назва)

Навчальна дисципліна «Основи метрології тазасоби технологічного контролю»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

1. Лічильники для газів камерні, основні типи, будова, технічні характеристики і область використання.

2. Термокондуктометричні газоаналізатори принцип дії, конструкція, область використання.

3. Задача.

Затверджено на засіданні

фахової комісії_______________________________________________

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова фахової комісії ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказ Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013р. №683)

Форма № Н-5.05

← Предыдущая страница | Следующая страница →