Поделиться Поделиться

Нормалізувати та створити в середовищі MS Access базу даних з описаної предметної галузі. Одна із таблиць повинна мати вказану структуру з врахуванням вказівки

Індивідуальна робота до ЗМ2

Тема : Інфологічне проектування реляційної бази даних

Мета : проаналізувати предметну галузь та розробитиER-діаграму, визначити типи даних, ключові поля і встановити відношення між об’єктами БД.

Технологія виконання роботи

Завдання 1.Створити папку з назвою ІЗ до ЗМ2, в яку поміщати результати своєї роботи.

Завдання 2.У редакторі WordPad створити текстовий файл ІЗ до ЗМ2.docx та помістити його у створену папку. Документ має містити назву, тему, мету та умову задачі відповідно варіанту.

Завдання 3. Дослідити та описати предметну галузь. Визначити основну мету функціонування майбутньої бази даних. Сформулювати вимоги до бази даних.

Завдання 4 . Створити інформаційну модель бази даних: описати структури таблиць (не менше як 4 таблиці) і властивості полів відповідно таблиці 1.

Таблиця 1

Ім‘я поля Ключове поле Унікальне Обов‘язкове поле Тип даних Розмір Число десяткових знаків Підпис поля Умова на значення Повідомлення про помилку
                   
                   

Завдання 5 . Визначити та описати типи зв‘язків між таблицями:: один-до-одного, один-до-багатьох, (багато-до-багатьох).

Завдання 6 . Побудувати інфологічну модель БД.

Завдання 7. Розробити та описати технологію створення таблиць бази даних.

Завдання 8.Зберегти результати роботи на диск Z: у папку Практичні роботи Власне прізвище та передати наSkyDrive.

Запитання до захисту індивідуальної роботи

1. Що розуміють під терміном „сутність”?

2. Що розуміють під терміном „атрибут”?

3. Як позначаються сутності на ER-діаграмі за методом Чена? Інформаційного методу?

4. Що являє собою ідентифікатор сутності ?

5. Як позначається на ER-діаграмі за інформаційним методом ідентифікатор сутності?

6. Які типи взаємозв’язків (взаємовідношень) можуть існувати між сутностями і як вони позначаються на ER-діаграмі за методом Чена?

7. Як позначаються взаємовідношення на ER-діаграмі за інформаційним методом?

8. Які сутності називають слабкими і як вони позначаються на ER-діаграмі?

9. Як зображуються взаємовідношення між сутностями на ER-діаграмі за методом Чена?

10. Що таке „модель даних”?

Індивідуальні завдання за варіантами

Нормалізувати та створити в середовищі MS Access базу даних з описаної предметної галузі. Одна із таблиць повинна мати вказану структуру з врахуванням вказівки.

Варіант 1.Квартирне агенство (продаж квартир). Район міста, кількість кімнат, поверх, загальна площа, житлова площа, ціна, контактний телефон, прізвище власника, дата подання оголошення, вигляд оголошення (просте чи в рамці), кількість разів публікації, ціна однієї публікації.

Вказівка:одна особа може продавати кілька квартир. Кілька оголошень можуть мати один вигляд.

Варіант 2.Дитячий садок. Прізвище, ім‘я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, дом. телефон, № групи в дитсадку, вік групи, прізвище вихователя.

Вказівка:В одну групу може ходити багато дітей. Багато груп може бути складено з дітей одного віку (наприклад, молодша, середня, старша групи).

Варіант 3.Школа. Прізвище , ім‘я, по батькові учня, дата народження П.І.П. батька, місце роботи батька, П.І.П. матері, місце роботи матері, домашня адреса, клас, дом. телефон, прізвище класного керівника, № класної аудиторії.

Вказівка:у одних батьків можуть бути кілька дітей, які ходять до однієї школи. В одному класі може бути багато дітей.

Варіант 4.Музична школа. Прізвище , ім‘я, по батькові учня, дата народження, домашня адреса, дом. телефон, спеціальність, прізвище викладача за спеціальністю.

Вказівка:вважати, що в музичній школі працює кілька викладачів з кожної спеціальності. На кожній спеціальності вчиться багато учнів.

Варіант 5.Баз даних ДАІ. Прізвище власника автомобіля, домашня адреса, дом. телефон, марка автомобіля, колір, державний номерний знак, № кузова, № двигуна, дата останнього техогляду, П.І.П., звання, посада інспектора, що відповідає за технічний огляд, район.

Вказівка:одна особа може мати кілька автомобілів. Один інспектор може оглядати технічний стан кількох автомобілів.

Варіант 6.Відеопрокат: облік касет. Назва фільму, категорія фільму, режисер, тривалість фільму (хвил.), вартість відеокасети з записом, марка відеокасети, вартість чистої відеокасети даного типу, тривалість відеокасети даного типу (хвил.).

Вказівка:В прокаті можуть бути, наприклад, 100 фільмів, які записані на касетах 3 типів: SONY HQ-180, TDK HD-180, KONICA E-120.

Варіант 7.Відеопрокат: запис клієнтів. Назва фільму, категорія фільму, режисер, тривалість (хвил.), прізвище клієнта, № паспорта, адреса, дата отримання касети, дата повернення касети.

Вказівка:одна особа може взяти в прокаті кілька касет. Багато фільмів можуть бути віднесені до однієї категорії.

Варіант 8.Реєстратура в поліклініці. № дільниці, назва вулиці, № будинку, що обслуговується дільницею, прізвище дільничного лікаря, № кабінету, прізвище хворого, дата звернення.

Вказівка:до одного лікаря може записатися багато хворих. Кожна дільниця містить багато будинків і вулиць.

Варіант 9.Поставки. Організація-постачальник; адреса постачальника; прізвище відповідальної особи; назва деталі, що постачається; кількість деталей в пакунку; кількість пакунків; дата поставки; ціна деталі.

Вказівка:організація постачає багато деталей. Кожна деталь може бути поставлена в будь-який час і мати різну ціну.

Варіант 10.Газконтора - заміна газових балонів. Прізвище покупця, адреса покупця, кількість газових балонів, прізвище експедитора, № автомобіля, кількість балонів в автомобілі, періодичность заміни балонів (міс.).

Вказівка:кожен покупець може мати багато автомобілів. Кожен експедитор може обслуговувати багато автомобілів.

Варіант 11.Аварійна водопроводу - запис викликів. № бригади, бортовий номер машини, прізвище бригадира, виклик (адреса, прізвище власника, дата виклику, причина виклику, виконана робота з ліквідації аварії, дата ліквідації аварії).

Вказівка:кожна бригада обслуговує багато викликів. Кожна аварія може ліквідовуватись кілька днів.

Варіант 12.Студентський гуртожиток. № кімнати, кількість місць у кімнаті, санітарний стан, прізвище студента, група, прізвище куратора групи.

Вказівка:кожна кімната містить багато студентів. У кожній групі - багато студентів.

Варіант 13.Дипломне проектування. Прізвище , ім‘я, по батькові дипломника, № групи, тема диплома, прізвище наукового керівника, вчене звання, вчений ступінь.

Вказівка:кожний керівник має багато студентів. Кожна група має багато студентів.

Варіант 14.Реалізатори.Прізвище реалізатора, № паспорту; адреса, найменування товару, вартість одиниці товару, кількість одиниць товару, взятого на реалізацію, дата отримання партії товару, кількість товару, реалізованого за день, дата реалізації партії товару, кількість на складі.

Вказівка:кожний реалізатор реалізує багато товарів. Реалізація товару може проходити кілька днів.

Варіант 15.Міліція. Прізвище, звання, посада міліціонера, який затримав правопорушника, № протоколу, прізвище правопорушника, № паспорту, вид правопорушення, дата складення протоколу.

Вказівка:кожний міліціонер може затримувати багато правопорушників. Кожний вид правопорушення може мати багато правопорушників.

Варіант 16.Дитяча поліклініка – щеплення. Прізвище дитини, домашня адреса, № участку, прізвище, ім'я, по-батькові лікаря, вид щеплення, дата щеплення.

Вказівка:кожна дитина проходить багато щеплень. Кожний лікар щеплює багато дітей.

Варіант 17.Будматеріали. № об‘єкту, що будується, назва об‘єкту, дата здачі об‘єкту, № матеріалу, назва матеріалу, необхідна кількість матеріалу, дата отримання матеріалу, фактична кількість матеріалу.

Вказівка:кожна будівля потребує багато матеріалів. Кожний матеріал постачається кілька разів.

Варіант 18.Фірма, що реалізує товари на замовлення. Найменування товару, одиниця виміру, кількість, ціна одиниці товару, найменування організації-виробника, адреса, П.І.П. директора, телефон директора, найменування товару, що поставляється організацією, П.І.П. замовника, його адреса, назва замовленого товару, кількість замовленого товару.

Вказівка:кожна організація постачає кілька товарів. Кожен замовник може купувати кілька товарів.

Варіант 19.Торгівля автомобілями на замовлення. П.І.Б. замовника, його адреса, дом. телефон, місце роботи, робочий телефон, замовлений автомобіль, тип кузова, об'єм двигуна, витрати палива, найменування заводу-виробника, телефон директора, тип виробленого автомобіля, вартість автомобіля.

Вказівка:кожний замовник може купувати кілька автомобілів. Кожний завод виробляє кілька автомобілів.

Варіант 20.Розклад руху залізничного транспорту. Номер маршруту, тип потягу (швидкий, плацкартний, фірмений), пункт відправлення, пункт призначення, назва станції, час прибуття, час відправлення, дні відправлення, кількість вагонів, кількість купейних місць у вагоні, кількість плацкартних місць у вагоні, вагон ресторан (є чи нема), країна, кількість вільних місць купе, кількість вільних місць плацкарт, дата продажу квитків.

Вказівка:кожний маршрут має багато станцій, до кожної станції можна добратися багатьма маршрутами.

Варіант 21.База даних розрахунку комп'ютерного часу. № комп'ютерної аудиторії, № пари, назва групи, день тижня, прізвище викладача, програмний продукт, з яким працює викладач, назва предмета.

Вказівка:в кожній комп'ютерній аудиторії працює багато викладачів, кожний викладач може працювати з багатьма програмними продуктами.

Варіант 22.База даних обліку устаткування. Назва кафедри, № лабораторії, прізвище матеріально відповідального, інвентарний номер устаткування, назва устаткування.

Вказівка:кожна кафедра нараховує багато лабораторій, кожна лабораторія містить багато устаткування.

Варіант 23.База даних зберігання службових документів підрозділів про рух устаткування. Номер підрозділу, назва підрозділу, прізвище співробітника, назва устаткування, номер документу, дата, вид руху з документу (наприклад, вид руху устаткування може бути акт прийому-передачі, акт списання, аренда і т.і.).

Вказівка:Кожний підрозділ має багато устаткування, кожне устаткування може мати багато видів руху.

Варіант 24.Телефонний довідник університету. Тип телефонного апарату, назва кафедри, до якої він належить, № аудиторії, де він стоїть, № телефону, прізвище відповідального.

Вказівка:університет нараховує багато кафедр, кафедри можуть мати багато телефонів.

Варіант 25.База даних автопарку. Прізвище водія, державний № автомобіля, марка автомобіля, № двигуна, № кузова, початковий пункт маршруту, кінцевий пункт маршруту, кілометраж маршруту, дата виїзду з початкового пункту, назва гаражу, де припарковано автомобіль, адреса гаражу, прізвище начальника гаражу.

Вказівка:кожний гараж має багато автомобілів, кожний автомобіль може виїздити по багатьом маршрутам.

Варіант 26.Особиста бібліотека. Картотека домашньої бібліотеки: вихідні дані книги (автори, назва, видавництво і так далі), розділ бібліотеки (спеціальна література, хобі, домашнє господарство, белетристика і так далі), походження та наявність книги в даний момент, суб'єктивна оцінка книги. Вибір книг за довільним запитом; інвентаризаціябібліотеки.

Варіант27 . Картотека Інтерполу. Дані по кожному зареєстрованому злочинцеві: прізвище, ім'я, кличка, зріст, колір волосся і очей, особливі прикмети, громадянство, місце і дата народження, останнє місце проживання, знання мов, злочинна професія, остання справа і так далі. Злочинні і мафіозні угрупування (дані про співучасників). Вибірка по будь-якій підмножині ознак. Перенесення тих, хто «зав'язали», в архів; видалення - тількипіслясмерті.

Варіант 28.Біржа праці. База безробітних: анкетні дані, професія, освіта, місце і посада останньої роботи, причина звільнення, сімейний стан, житлові умови, контактні координати, вимоги до майбутньої роботи. База вакансій: фірма, посада, умовипраці та оплати, житловіумови, вимоги до фахівця. Пошук і реєстраціяваріантів з тієї та іншоїсторони; формуванняоголошень для друку, видалення в архівпісляпрацевлаштування, повневидалення при відмовівідпослуг.

Варіант 29.Записна книжка.Анкетні дані, адреси, телефони, місце роботи або навчання, посада знайомих, колег і родичів, характер знайомства, ділові якості і так далі. Автоматичнеформуванняпоздоровлення з днем народження (за поточною датою). Упорядкування за алфавітом і за датою останньогокоректування. Пошукза довільним шаблоном.

Варіант30.Касааеропорту. Розклад: номер рейсу, маршрут, пунктипроміжної посадки, час відправлення, дніпольоту. Кількістьвільнихмісць на кожному рейсі. Вибірнайближчого рейсу до заданого пункту (при наявностівільнихмісць), оформленнязаданого числа квитків за погодженням з пасажиром (зізменшенням числа вільнихмісць), оформленняпосадковоївідомості.

Варіант31.Довідникпокупця. База торговихточокміста: назва, адреса та телефони, спеціалізація, форма власності, тривалістьроботи. Вибірмагазинів за довільним шаблоном.

Варіант32.Відділ кадрів. База даних про співробітників фірми: паспортні дані, освіта, спеціальність, підрозділ, посада, оклад, дати надходження у фірму і останнього призначення і т. д. Вибір за довільним шаблоном. Скороченняштатів: вибір для звільненняосібпенсійного та передпенсійноговіку, підготовка наказу.

Варіант33.Генеалогічне дерево. Паспортніданічленівдеякогородового клану; посилання на дітей (або на батьків). Пошуквсіхнащадківабовсіхпредків для зазначеної особи.

Варіант34.Адміністраторготелю. Список номерів: клас, число місць. Список гостей: паспортнідані, датиприїзду і від'їзду, номер. Поселення гостей: вибірвідповідного номера (за наявностівільнихмісць), реєстрація, оформленняквитанції. Від'їзд: вибірвсіхпостояльців, щовід'їжджаютьсьогодні, звільненнямісцяабооформленнязатримки з випискоюдодатковоїквитанції. Можливістьдостроковоговід'їзду з перерахунком. Пошук гостя по довільноюознакою.

Варіант35.Довідник меломана.База груп і виконавців; база пісень; база дисків з перелікомпісень (у виглядіпосилань). Вибірвсіхпісеньзаданоїгрупи; всіхдисків, де зустрічається задана пісня.

← Предыдущая страница | Следующая страница →