Поделиться Поделиться

Норми природнього та штучного освітлення поліграфічних підприємств

Дільниці, виробничі операції Робоча поверхня, на якій нормується освітленість: Г – горизонтальна; В – вертикальна; П - похила Розряд і підрозряд зорових робіт Природне освітлення КПО %, не менше Освітленість, лк Тип ламп
Комбінова-не (місцеве + загальне Загальне освітлен-ня
Складальні цехи
Правлення і верстання набору Стіл; Г II г 2,5 ЛБ
Машинний зал ЕОМ На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,5 ЛБ
Оригіналотримач; П II г 2,5 ЛБ
Коректорська Відбиток; П II г 2,5 ЛБ
Фоторепродукційні цехи
Ретушування На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,0 ЛБ
Оригінал; П II г 2,5 ЛБ
Монтажування На рівні 0,8 м. від підлоги; Г IV в 1,5 ЛБ
Цехи виготовлення фотополімерних форм і штампів
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,0 ЛЖ
Виготовлення та підготування форм до друку Зона роботи IV г 1,5 ЛБ
Цехи виготовлення форм офсетного друку
Підготування пластин На рівні 0,8 м. від підлоги; Г V в 1,0 ЛБ
Копіювання-копіювальні рами Темний V в 1,0 ЛБ
Травлення форми, проявлення Ванна, кювета IV б 1,5 ЛБ
Оброблення форми Раковина, стіл,- Г IV б 1,5 ЛБ
Цехи виготовлення форм глибокого друку
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,5 ЛБ
Підготування поверхні форм-ного циліндра, травлення, шлі-фування, полірування циліндра, Поверхняціліндра, В IV б 1,5 ЛБ
Цехи виготовлення форм трафаретного друку
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,0 ЛБ
Нанесення, копіювання, прояв-лення і сушіння світлочутливого шару На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 1,0 ЛЖ
Цехи виготовлення форм флексографічного друку
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,0 ЛБ
Виготовлення фотополімер-них друкарських форм Зона роботи, стіл II г 2,5 ЛБ
Дільниці пробного друку
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,5 ЛДЦ
Прободрукарський верстат для чорної фарби Талер, Г IV б 1,5 ЛБ
Прободрукарський верстат для кольорового друку Талер, Г II г 2,5 ЛДЦ
Контроль пробних відбитків Стіл, Г II г 2,5 ЛДЦ
Цехи глибокого і флексографічного друку
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,5 ЛДЦ
Друкування Приймальний стіл аркушної машини III в 2,0 ЛДЦ
Стіл друкаря, контроль якості продукції Стіл, Г II г 2,5 ЛДЦ
Заточування ракелів Зона роботи II в 2,5 ЛБ
Цехи трафаретного друку
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,5 ЛДЦ
Друкування Друкарська форма; Г IV б 1,5 ЛДЦ
Стіл друкаря Стіл, Г III в 2,0 ЛДЦ
Контроль якості продукції Стіл, Г II б 2,5 ЛДЦ
Дільниці друкарських фарб
Колористична На рівні 0,8 м. від підлоги; Г IV г 1,5 ЛДЦ
Фарбувальна станція На рівні 0,8 м. від підлоги; Г V в 1,0 ЛБ
Брошурувально-палітурні цехи
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,5 ЛБ
Припресування плівки Приймальний стіл, Г IV б 1,5 ЛБ
Розрізування та обрізування на одноножових і триножових рі-зальних машинах Стіл машини; Г IV б 1,5 ЛБ
Фальцювання, виготовлення бло-ків, палітурок, вставляння блоків в палітурки на машинах Зона роботи III в 2,0 ЛБ
Тиснення на позолотному пресі Талер, Г V а 1,0 ЛБ
Фальцювання, приклеювання форзаців, ілюстрацій і інші ро-боти, що виконуються вручну Стіл, Г III в 2,0 ЛБ
Шиття на ниткошвацьких маши-нах або дротошвацьких машинах Зона роботи IV б 1,5 ЛБ
Робота на скруглювальних та штр-ихувальних машинах і верстатах Зона роботи III а 2,0 ЛБ
Оброблення продукції на пото-кових автоматизованих лініях Зона роботи III в 2,0 ЛБ
Контроль готової продукції Стіл, Г III в 2,0 ЛБ
Приготування клеїв На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,0 ЛБ
Цех оперативної поліграфії
По площі дільниць На рівні 0,8 м. від підлоги; Г 2,0 ЛБ
Складання на складальнодру-карських машинах і автоматах, фотоскладання Оригінал; Г II г 2,5 ЛБ
Світлокопіювання, електро-гравіювання, виготовлення дру-карських форм Стіл, Г IV б 1,5 ЛБ
Друкування Зона роботи IV б 1,5 ЛБ
Стіл друкаря, контроль якості Стіл, Г II г 2,5 ЛБ
Копіювання на множувальних апаратах На рівні 0,8 м. від підлоги; Г V а 1,0 ЛБ
Паперово-білове та картонажне виробництво
виготовлення пакувальних ко-робок, алфавітних книжок, виго-товлення деталей скріплення блоків та пластмасових іграшок Зона роботи V а 1,0 ЛБ
Підприємства книжкової торгівлі
Склади, дільниці баз і бібколекторів На рівні 0,8 м. від підлоги; Г VIII а 0,4 -- ЛБ
Приміщення для приймання, видавання і пакування продукції Стіл, Г III в 2,0 ЛБ
Майданчики для вантажно- розвантажувальних робіт Рівень шляхового покриття VIII а 0,4 -- ДРЛ
Робочі місця продавця, контролера касира, комплектувальника Стіл, Г III в 2,0 ЛБ
Робочі місця бібліографа товарознавця Стіл, Г II г 2,5 ЛБ
Робочі місця оператора ВДТ Оригіналотримач; П II г 2,5 ЛБ
Книжкові кіоски Стіл, Г III в 2,0 ЛБ
Видавництва та редакції
Редакторські, коректорські Стіл, Г II г 2,5 ЛБ
Дільниця оперативного розмноження інформації. Оригінал; Г II г 2,5 ЛБ
Дільниця фотоскладання, фотолабораторія Оригінал; Г II г 2,5 ЛБ
               

Додаток Г

← Предыдущая страница | Следующая страница →