Поделиться Поделиться

Нормування вантажних операцій

Тривалість виконання вантажних операцій механізованим способом визначається за формулою:

Нормування вантажних операцій - Инвестирование - 1

де mпод – кількість вагонів у подачі;

qі – кількість вантажу у вагоні;

z* – раціональна кількість ВРМ;

Нормування вантажних операцій - Инвестирование - 2

де Qc – максимальний потік вантажу який поступає на станцію на протязі однієї доби;

Тм – час роботи машини протягом доби, год.;

Х- число подач вагонів на вантажний фронт приймаю 4 подач;

tм - час на подачу та забирання вагонів або перестановку вагонів однієї подачі приймаємо 0,4 год.

Нормування вантажних операцій - Инвестирование - 3

Тоді :

Нормування вантажних операцій - Инвестирование - 4

Отримані результати зводжу в таблицю.

Таблиця 5.5.

Назва вантажу mпод q Пек Z Z* tм tван
Тарно-штучний 16,8 0,1 1,2
Контейнера 24,2 0,1

Для під’їзних колій підприємств час на виконання вантажних операцій може бути прийнятий згідно збірника №5 «Правил перевезень і тарифів залізничним транспортом України».

Таблиця 5.6

Назва вантажного пункту Назва вантажу Кількість вагонів в подачі tван,
Нафтопереробний завод Нафта
2год
2год
Пісок 60хв
50хв
Глина 60хв
50хв
Ліс 3год
2год30хв
Цемент 2год
1год40хв
Обладнання 1год 20хв
1год
Твердий бітум 2год
1год40хв
Мазут 30хв
1год45хв
1год45хв
Будівельне управління З.б.вироби 2год
Металовироби 2 год

Визначення маси вантажів

Для зважування вантажів, багажу і вантажобагажу використовуються вагонні, вантажні, елеваторні та інші ваги. Для визначення маси вантажу зважуванням залізниці в місцях загального користування, а відправники та одержувачі вантажів, морські і річкові порти, які примикають до залізниць, в місцях не загального користування повинні мати необхідну кількість ваг і вагових приладів. Для навантаження масових насипних і навалочних вантажів їх відправники повинні використовувати вагові прилади, які визначають масу вантажу в процесі навантаження чи механізовані дозувальні пристрої.

Процес вимірювання маси вантажу на вагах називається зважуванням.

Ваги за призначенням поділяються на: товарні, автомобільні,вагонні, кранові,бункерні і конвеєрні: за конструкцією вагоно вимірювальних приладів – на механічні (важільні, пружинні), електромеханічні (електротензометричні, частотні) і автоматичні: за способом показання результатів зважування - гирні, шкальні, циферблатні, електронні. Розрізняють ваги періодичної дії, які зважують у статистичному стані та безперервної дії, які зважують у русі.

Елеваторні та бункерні ваги призначені для насипних, навалочних і рідких вантажів перед і при завантаженні у вагон чи автомобіль, влаштовуються на під’їзних коліях для обслуговування фронтів масового завантаження вказаних вантажів у піввагони, хопери, думпкари, цистерни; ваги, як правило бувають стаціонарні, періодичної та безперервної дії.

Вагонні ваги призначені для зважування навалочних, насипних, наливних вантажів разом з вагонами, в яких ці вантажі перевозяться: бувають вантажопідйомністю 100, 150 і 200 тонні.

Також маса вантажу може визначатися умовно, шляхом розрахунків, обміром, за стандартом і трафаретом.

Спосіб визначення маси вантажу обов’язково повинен вказуватися в перевізному документі.

Для зважування вантажів на під’їзній колії Нафтопереробного заводу використовується 150 тонна залізнична вага на якій зважуються: пісок, глина, нафта, мазут.

Вага лісу визначається умовним методом.

Твердий бітум по стандарту.

Цемент, обладнання – вага визначається по трафарету

Визначення ваги на під’їзній колії будівельного управління З.б.виробів і металовиробів відбувається по трафарету та по стандарту.

Зважування вантажів на вантажному районі здійснюється для:

Тарно-штучних по трафарету та по стандарту.

Контейнернів по трафарету.

Сипучих методом зважування.

← Предыдущая страница | Следующая страница →