Поделиться Поделиться

Нормування слюсарних робіт

Рекомендована література: [7], [8], [11].

Особливістю слюсарних робіт є те, що елементи основної і допоміжної роботи при їх виконанні тісно переплітаються між собою. В зв’язку з цим при нормуванні основний і допоміжний час представляють не відокремлено, а сумісно (разом) у вигляді оперативного часу.

В розрахунках норм широко використовується неповний оперативний час, який являє собою суму основного часу і тієї частини допоміжного часу , яка до нього дуже наближена.

Виділений в окрему частину є допоміжний час, пов’язаний з установкою і кріпленням заготовки перед слюсарною обробкою, відкріпленням і зняттям готової деталі. Сюди також входить час, необхідний для виконання контрольних вимірювань і перевірки чистоти обробки поверхонь.

Нормативи на слюсарні роботи встановлюють на одиницю поверхні, яку обробляють (площа обробки, кількість впливів, кількість отворів, і т.д.) у вигляді неповного оперативного часу і подають у вигляді таблиць на кожний вид робіт (різання ножівками, запресовування втулок і т.д.).

Нормативи неповного оперативного часу призначають для певних умов. Всіляке відхилення від цих умов враховується введенням поправочних коефіцієнтів.

Норму поштучного часу tпош, хв, для слюсарних робіт визначають за формулою

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 1 [6, с. 271], (2.29)

де t/оп – питомий неповний оперативний час на одиницю параметра, хв;

tду – допоміжний час, пов’язаний з установленням, закріпленням і зняттям виробу, хв;

tдод – додатковий час, хв.

Неповний оперативний час t/оп, хв, визначають за формулою

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 2 [6, с. 271], (2.30)

де Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 3 - питомий неповний оперативний час на одиницю параметра, хв;

Q– величина основного параметра роботи, яку виконують (загальна площа обробки, кількість отворів і т.д.);

K – загальний поправочний коефіцієнт, який враховує конкретні умови обробки (добуток коефіцієнтів k1, k2, k3 і ін.).

Допоміжний, додатковий і підготовчо-заключний час визначають за нормативами.

Приклад 9

Визначити норму часу на перепресовування втулки верхньої головки шатуна діаметром 26 мм і довжиною 30 мм. Вага деталі 2,5 кг. Розмір партії nп = 24 шт.

Обладнання – прес. Інструмент – оправка.

045 Слюсарна. Випресувати стару і запресувати нову втулку у верхню головку шатуна.

Визначаємо неповний оперативний час.

В нашому випадку він складається з двох частин: неповного оперативного часу на випресовування t/оп. в втулки та неповного оперативного часу на запресовування t/оп.з втулки.

Розрахункова формула для визначення неповного оперативного часу t/оп, хв, на операцію має такий вигляд

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 4 . (2.31)

Питомий неповний оперативний час на випресовування однієї втулки - Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 5 = 1,2хв [7, таблиця 141].

Питомий неповний оперативний час на запресовування однієї втулки - Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 6 =2хв [7, таблиця 141].

При випресовуванні – запресовуванні однієї втулки Q =1, при використанні преса k=0,25 [7, с. 230].

Примітка. При виконанні цієї операції вручну k = 1.

При заданих значеннях одержимо:

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 7 хв.

Повний оперативний час tоп, хв, визначаємо за формулою

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 8 .

Допоміжний час на встановлення та зняття деталі – tду = 0,16+0,4+0,3=0,86 хв [7, таблиці 143, 145].

З врахуванням даних значень одержимо:

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 9 хв.

Поштучний час tпош, хв, на операцію, визначаємо за формулою

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 10 .

Визначаємо додатковий час tдод, хв,

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 11 ,

при k= 4 % [7, таблиця 142],одержимо:

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 12 хв.

Звідси

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 13 хв.

Норму часу tп-к, хв, визначаємо за формулою

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 14 .

Підготовчо-заключний час Тп.з = 5 хв [7, с. 231].

При заданих значеннях одержимо:

Нормування слюсарних робіт - Инвестирование - 15 хв.

Примітки:

1.Підготовчо-заключний час на слюсарно-складальні роботи рекомендується приймати в межах 2…5 хв з врахуванням змісту і складності підготовчо-заключних робіт [7, с. 231].

2.Таблиці 141, 142 з групами складності, 143, 144, 145 подані в додатках: Е.1, Е.2, Е.3.

← Предыдущая страница | Следующая страница →