Поделиться Поделиться

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання

Розрахунок режиму різання

Глибину різання (t) приймаємо рівною величині припуску (z) на обробку (див. 2.6)

t=z=1,5мм.

Розрахункове значення подачі S, мм/об, визначаємо з врахуванням коефіцієнтів, які характеризують конкретні умови роботи

S=Sт·К, (2.10)

де Sт – табличне значення подачі, Sт=0,46 мм/об [15, додаток 111],

К – поправочні коефіцієнти (їх добуток), які враховують конкретні умови роботи. В нашому випадку примітки під таблицею з інформацією щодо коефіцієнтів немає, тому приймаємо К=1.

Звідси

S= 0,46·1=0,46 мм/об.

Коректуємо розрахункову подачу з паспортними даними верстата і приймаємо ближче більше значення подачі

Sф = 0,5 мм/об [15, додаток 26], [1, таблиця 2.11].

Вибираємо швидкість різання V, м/хв,(за вибраною подачею і глибиною різання)

V=Vт·К, (2.11)

де Vт – табличне значення швидкості, Vт=136 м/хв [15, додаток 114],

К – поправочні коефіцієнти (їх добуток), які враховують конкретні умови роботи [15, с. 525].

В нашому випадку значення коефіцієнтів корекції в примітці до додатку 114.

V=136·0,7·0,8 = 76,16 м/хв.

Частота обертання деталі n, хв-1, яка відповідає розрахунковій швидкості різання визначається за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 1 хв-1 .

За паспортом верстата nф=800 хв-1 [15, с. 421], [15, с. 421], [1, с. 31].

Фактична швидкість різання Vф, м/хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 2 м/хв.

Розрахунок норми часу

Основний час tо, хв, визначаємо за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 3 ,

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 4 в нашому випадку дорівнює 27 мм (її потрібно вибирати з ескізу деталі),

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 5 (довжину врізання і перебігу) приймаємо рівною 1 мм [7, с.123],

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 6 (довжину на зняття пробних стружок) приймаємо рівною 1 мм [7, с.123].

При заданих значеннях одержимо:

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 7 хв.

Визначення допоміжного часу tдоп, хв,

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 8 , (2.12)

де tду – допоміжний час на установку та зняття деталі, хв,

tду = 12хв, [15, додаток 141];

tдп – допоміжний час, пов'язаний з переходом, хв,

tдп = 0,42 хв [7, таблиця 71].

Примітка.Таблиця 71 подана в додатку А.

Допоміжний час на контрольні вимірювання tдз = 0,34 хв [15, с. 552].

При заданих значеннях одержимо:

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 9 хв.

Оперативний час tоп, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 10 хв.

Додатковий час tдод, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 11 хв,

К= 8% [15, додаток 146].

Поштучний час tпош,хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 12 хв.

Норма поштучно-калькуляційного часу tп-к, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 13 хв,

Т п.з=11+4=15 хв [15, додаток 147],

nп = 40 шт(її потрібно взяти з 2.2 пояснювальної записки).

Приклад 2

Нормування свердлильної операції. Використана література [15].

Деталь – маточина переднього моста. Матеріал КЧ 35-10, НВ = 121…149. Вага деталі 10,8 кг. Партія nп= 90 шт.

Обладнання вертикально-свердлильний верстат 2Н125.

Пристрій – накладний кондуктор.

Інструмент – свердло Ø8,3 мм із швидкорізальної сталі Р 18.

010 Свердлильна.Свердлити між дефектними отворами три отвори Ø 8,3 під різьбу на прохід.

Розрахунок режиму різання

Розрахункове значення подачі S, мм/об, визначаємо з врахуванням коефіцієнтів, які характеризують конкретні умови роботи

S=Sт·К,

де Sт – табличне значення подачі, Sт=0,39 мм/об [15, додаток 121].

К – поправочні коефіцієнти (їх добуток), які враховують конкретні умови роботи. Їх значення подані в тексті під таблицею додатка 121.

Примітка.

Ι група подач приймається для свердління в жорстких деталях.

ΙΙ група подач приймається для свердління в тонкостінних деталях.

В нашому випадку

S = 0,39·1·1=0,39 мм/об.

Коректуємо розрахункову подачу за паспортом верстата і приймаємо ближнє більше значення подачі

Sф = 0,39 мм/об [15, додаток 28], [1, таблиця 2.11].

Ми прийняли фактичне значення подачі рівним розрахунковому значенню тому, що в додатку 28 ці значення не деталізовані, а подані в межах 0,1…1,6 мм/об.

Вибираємо швидкість різання V, м/хв, (в залежності від матеріалу обробки, різального інструмента і подачі)

V=Vт·К,

де Vт – табличне значення швидкості різання, Vт=28 м/хв [15, додаток 121];

К – поправочні коефіцієнти (їх добуток), які враховують конкретні умови роботи (примітка до додатка 121)

V=28·1·1=28 м/хв.

Частота обертання інструмента n, хв-1, в залежності від діаметра отвору визначається за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 14 хв-1,

За паспортом верстата приймаємо nф= 1070 хв-1 [15, додаток 28], [1, таблиця 2.11].

В нашому випадку в додатку не подано детально можливі частоти обертання шпинделя (подано межі частоти обертання 45…2000 хв-1). Тому ми прийняли за nф заокруглену до цілих десятків розрахункову частоту обертання.

Визначаємо фактичну швидкість різання Vф, м/хв.

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 15 м/хв.

Розрахунок норми часу

Визначаємо основний час t0, хв, на свердління одного отвору

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 16 ,

де і – число отворів. В нашому випадку і = 3 (за умовою).

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 4 – шлях, який проходить свердло в напрямку подачі, мм (визначаємо з ескізу деталі) Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 4 = 11мм;

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 5 – величину врізання і перебігу приймаємо

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 5 = 0,5+1,5=2мм [7, с.139];

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 6 - (довжина проходів на зняття пробних стружок) при свердлильних роботах не враховується, Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 6 =0 мм [7, с.139].

При заданих значеннях одержимо:

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 23 хв.

Визначаємо допоміжний час tдоп, хв, за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 8 ,

допоміжний час на установку та зняття деталі tду = 0,1 хв [15, додаток 144],

допоміжний час, пов'язаний з переходом, tдп = 0,03+0,02+0,02=0,07 хв [7, таблиця 76].

Примітка. Таблиця 76 подана в додатку Б.

Допоміжний час на контрольні вимірювання tдз = 0,24 хв [15, додаток 145],

повний допоміжний час

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 25 хв.

Оперативний час tоп, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 26 хв.

Додатковий час tдод, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 27 хв,

К= 8% [15, додаток 146].

Поштучний час tпош, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 28 хв.

Норма поштучно-калькуляційного часу tп-к, хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 29 хв,

Т п.з=12+0,2=12,2 хв [15, с. 561].

Приклад 3

Нормування фрезерної операції.

Рекомендована література: [14], [7], [15].

Деталь – кришка шатуна; матеріал – сталь 40; НВ 217; σТО = 580 МПа;

вага деталі 0,4 кг; партія nп = 60 шт; ширина кришки 29 мм; довжина 100 мм.

Обладнання: вертикально-фрезерний консольний верстат 6Р10; пристрій – спеціальний; інструмент – торцева фреза з пластинками із твердого сплаву Т15К6,

Д=80мм, z = 5; головний кут в плані φ = 45º.

015 Фрезерна.Фрезерувати торець кришки шатуна на глибину 0,25 мм.

Розрахунок режиму різання

За умовою t = 0,25 мм (див. 2.6).

Подача на оберт фрези (при шорсткості поверхні Rа 1,6 мкм) S0 = 0,4…0,6 мм/об [15, додаток 91].

Подача на зуб фрези Sz, мм/зуб, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 30 , (2.13)

де z – кількість зубів фрези.

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 31 Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 32 мм/зуб.

Визначаємо швидкість різання. При Д = 80 мм, z = 5,

V = 385 м/хв [7, таблиця 89] (дивись додаток В.2 методичних рекомендацій).

Частота обертання фрези n, хв-1, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 33 хв-1.

За паспортом верстата приймаємо ближнє значення частоти обертання фрези [15, додаток 45]

nф = 1600 хв-1.

Фактична швидкість різання Vф, м/хв, розраховується за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 34 м/хв.

Визначаємо хвилинну подачу Sхв, мм/хв, за формулою

Sхв=Sz·z·nф, (2.14)

Sхв= 0,08·5·1600=640 мм/хв.

За паспортними даними верстата приймаємо ближчу повздовжню хвилинну подачу Sхвф = 660 мм/хв [15, додаток 45].

Уточнюємо подачу на зуб фрези Sz, мм/зуб, за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 35 , (2.15)

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 36 мм/зуб.

Розрахунок норми часу

Основний час tо,хв, розраховуємо за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 37 ,

L = Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 4 + Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 5 + Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 6 мм,

де Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 4 = 100 мм (за умовою),

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 5 - величина врізання і перебігу фрези, мм Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 5 = 16,2 мм; [7, таблиця 87] (додаток В.1);

додаткова довжина на зняття пробної стружки залежить від діаметра фрези і приймається в межах 5…10 мм [14, с. 9],

приймаємо Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 6 = 7 мм.

При заданих значеннях отримаємо:

L =100+16,2+7=123,2 мм,

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 45 хв.

Визначаємо допоміжний час tдоп, хв, за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 8 ,

допоміжний час на установку та зняття деталі

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 47 = 0,13 хв [15, додаток 144],

допоміжний час, пов’язаний з переходом,

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 48 = 0,20 хв [7, таблиця 93].

Примітка. Таблиця 93 подана в додатку В.3.

Допоміжний час на контрольні вимірювання

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 49 = 0,26 хв [15, додаток 145].

При заданих значеннях отримаємо: Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 50 хв..

Оперативний час tоп, хв, визначаємо за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 51 хв.

Додатковий час tдод, хв, визначаємо за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 52 ,

К= 12% [15, додаток 146].

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 53 хв.

Поштучний час tпош, хв, визначаємо за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 54 хв.

Поштучно-калькуляційний час tп-к, хв, визначаємо за формулою

Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 55 , Т п.з = 8,4 хв [7, таблиця 95].

Примітка. Таблиця 95 подана в додатку В.4 методичних рекомендацій.

При заданих значеннях отримаємо: Нормування фрезерної операції. Розрахунок режиму різання - Инвестирование - 56 хв.

← Предыдущая страница | Следующая страница →