Поделиться Поделиться

Нормування шліфувальної операції

Рекомендована література: [7], [14].

Основний час tо, хв, для всіх видів робіт визначають за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 1 [6, с.266], (2.16)

де LР – довжина ходу стола або шліфувального круга, мм;

z – припуск на обробку на сторону, мм; nв – частота обертання виробу, хв-1;

Sпов – повздовжня подача, мм/об; St – поперечна подача (глибина різання), мм;

k – коефіцієнт, який враховує спрацювання круга і точність при шліфуванні, значення якого можна приймати: при чорновому шліфуванні 1,1…1,4, при чистовому 1,5…1,8.

Кругле зовнішнє шліфування

Особливості визначення режимів різання наступні: глибину різання t (St) визначають на одинарний або подвійний хід стола; повздовжню подачу Sпов, мм на один оберт, визначають в частках ширини шліфувального круга за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 2 , (2.17)

де β – частка ширини шліфувального круга, призначається за нормативами (при чорновому шліфуванні β = 0,5…0,8; при чистовому β = 0,25…0,50);

В – ширина шліфувального круга, мм.

Основний час для шліфування з повздовжньою і поперечною подачами tо, хв, визначають (при поперечній подачі на кожний хід стола) за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 3 ,

при поперечній подачі на подвійний хід стола за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 4 , (2.18)

при шліфуванні методом врізання (тільки з поперечною подачею) за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 5 . (2.19)


Нормування зварювальних і наплавлювальних робіт

Електрозварювальні роботи

Рекомендована література: [7], [8], [9], [11].

При розрахунку норми часу tп-к, хв, на зварювальні і наплавлювальні роботи застосовують формулу

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 6 .

Основний час tо, хв, при електродуговому зварюванні затрачають на плавлення електрода (безпосереднє горіння дуги) та розраховують за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 7 [16, с.168], (2.22)

де G – маса наплавлюваного металу, г;

I – сила зварювального струму, А;

α – коефіцієнт наплавлення електрода, г/А·год;

U – поправочний коефіцієнт, який залежить від довжини зварювального шва (при довжині зварювального шва 1000 мм U = 1; 500 мм U = 1,1; 200 мм U = 1,2) [16, с.169];

m – поправочний коефіцієнт, який залежить від розташування шва в просторі [16, таблиця 173].

Масу металу G, г, який наплавляють, визначають за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 8 , (2.23)

де F – площа поперечного перерізу зварювального шва, см2 [16, таблиця 171];

γ – питома вага наплавлюваного металу, г/см3 (якісний електрод орієнтовно має питому вагу 7,5 г/см3);

L – довжина зварного шва, см.

Допоміжний час (tдоп) затрачають на установочні операції (tду) і на підготовку шва (tдп).

Додатковий час зварювальник затрачає на розкладання робочого і допоміжного інструменту, збирання його та прибирання робочого місця в кінці роботи, прокладання проводів до робочого місця і підключення їх до джерела живлення дуги, догляд за обладнанням, вмикання джерела живлення дуги, регулювання і вимикання його, відключення проводів і їх прибирання.

Додатковий час tдод, хв, визначають за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 9 ,

де К- величина додаткового часу в процентах від оперативного.

Приклад 5

Визначити норму часу на електродугове заварювання тріщини в сталевій деталі з товщиною стінки 6 мм електродом з крейдовим покриттям, довжина тріщини L=200 мм, вага деталі 15 кг, кількість деталей в партії nп = 4 шт.

025 Заварювання . Заварити тріщину.

Визначаємо вагу наплавлюваного металу G, г, Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 10 .

Площа поперечного перерізу шва (F) для товщини 6 мм складає 0,3 см2 [16, таблиця 171], приймаємо γ = 7,5 г/ см3, L = 200мм (за умовою).

При заданих значеннях одержимо:

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 11 г,

Величину струму (I) для товщини заварюваного металу 6 мм і для діаметра електрода 6 мм приймаємо I = 280 А [16, таблиця 174].

Коефіцієнт наплавлення складає α = 7 г/А·год [16, таблиця 172].

Примітка . Таблиці 171, 172, 174 подані в додатку Д.1.

Визначаємо основний час tо, хв, за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 12 ,

де U = 1,2 (для Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 13 =200 мм) [16, с. 169],

m =1 [16, таблиця 173].

Примітка. Таблиця 173 подана в додатку ­­­­­­­­­Д.1.

При заданих значеннях одержимо:

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 14 хв.

Допоміжний час: tду = 1,1 хв [16, таблиця 175],

tдп = 1,1 хв [16, таблиця 176].

Примітка. Таблиці 175 та 176 подані в додатку Д.2.

Повний допоміжний час tдоп, хв, визначаємо за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 15 хв.

Визначаємо оперативний час tоп, хв, за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 16 хв.

Додатковий час tдод, хв, визначаємо за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 17 ,

при К= 8 % [16, таблиця 177] одержимо:

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 18 хв.

Поштучний час tпош, хв, визначаємо за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 19 хв.

Час підготовчо-заключних робіт Тп.з = 10 хв [16, таблиця 178].

Примітка. Таблиці 177, 178 подані в додатках: Д.2, Д.3.

Норму часу на заварювання тріщини tп-к, хв, визначаємо за формулою

Нормування шліфувальної операції - Инвестирование - 20 хв.

← Предыдущая страница | Следующая страница →