Поделиться Поделиться

НОРМУВАННЯ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Величина освітленості (абсолютне її значення) нормується залежно від характеристики зорової роботи, тобто найменшого лінійного розміру об’єкта розпізнавання, контрасту між об’єктом розпізнавання i фоном, типу системи освітлення i джерел світла. Норми освітленості при використанні люмінесцентних ламп для загального та комбінованого штучного освітлення наведені в табл. 3.1.

При використанні ламп розжарювання норми освітленості слід знижувати на певну кількість ступенів за шкалою освітленості: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 5000:

— на один ступінь в системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк i більше;

— на один ступінь в системі загального освітлення для розрядів І—V, VII, при цьому освітленість від ламп розжарювання має не перевищувати 300 лк

— на два ступеня в системі комбінованого освітлення для розрядів VI i VIII.

Освітленість робочої поверхні, що створюється світильниками загального освітлення в системі комбінованого, має складати 10% від нормованої для комбінованого освітлення при тих джерелах світла, які застосовуються для місцевого освітлення, при цьому слід приймати наступні найбільші i найменші значення освітленості: для газорозрядних ламп — 500 лк та 150 лк, для ламп розжарювання — 100 лк та 50 лк.

У виробничих приміщеннях, в яких виконуються роботи I—Y розрядів, освітленість проходів та ділянок, де не проводяться роботи, має становити не менше 25% від освітленості, що створюється світильниками загального освітлення на робочих місцях, але не менше 75 лк при газорозрядних лампах та не менше 30 лк при лампах розжарювання.

При аварійному режимі найменша освітленість робочих поверхонь виробничих приміщень та території підприємств, які вимагають обслуговування, має становити 5% від освітленості, що нормується для робочого освітлення в системі загального освітлення, але не менше 2 лк всередині будівель i не менше 1 лк для території підприємств.

Евакуаційне освітлення має забезпечувати найменшу освітленість на підлозі основних проходів (чи на землі та на сходинках сходів: в приміщеннях — 0,5 лк, на відкритих територіях 0,2 лк.

Охоронне освітлення має забезпечувати освітленість 0,5 лк на рівні землі в горизонтальній площині чи на рівні 0,5 м від землі на одній стороні вертикальної площини, перпендикулярної до лінії границі (межі).

Поряд з величиною освітленості нормуванню підлягають параметри якості освітлення, які значною мірою впливають на зорову працездатність людини.

Загальне освітлення (незалежно від системи освітлення) повинно відповідати
встановленим нормам стосовно нерівномірності освітлення в зоні розміщення робочих місць. Відповідно до вимог СНиП ІІ-4-79 відношення максимальної освітленості до мінімальної допускається не більше: для poбіт I — III розрядів при люмінесцентних лампах — 1,5, при інших джерелах світла — 2; для poбіт IV—VII розрядів — відповідно 1,8 та 3.

Показник осліпленості для світильників загального освітлення в приміщеннях (незалежно від системи освітлення) має не перевищувати значень, вказаних в табл. 3.11.

Таблиця 3.11Допустимі максимальні значення показника осліпленості

Розряд зорових робіт     Показник осліпленості
при постійному перебуванні людей в приміщенні при періодичному перебуванні людей в приміщенні
І, ІІ ––
ІІІ, ІV, V, VII
VI, VIII а

Показник осліпленості не обмежується:

— для приміщень, довжина яких не перевищує подвійної висоти встановлення світильників над підлогою;

— для приміщень висотою не більше 2,5 м при виконанні робіт VIi VІІІ a
розрядів (при тимчасовому перебуванні людей незалежно від розрядів робіт), а також для майданчиків, призначених для проходження людей чи обслуговування обладнання.

— Якщо в даному приміщенні виконуються роботи, для яких нормуються різні показники осліпленості, то для всього приміщення слід прийняти показник осліпленості, що відповідає найбільш точним роботам. Якщо точними роботами зайнято менше 25% площі приміщення, то можливо вибрати довільно показник осліпленості в межах допустимого.

Коефіцієнт пульсації освітленості при освітленні приміщень газорозрядними лампами, що живляться змінним струмом частотою 50 Гц, не повинен перевищувати значення, приведені в табл. 3.12.

Т а б л и ц я 3.12 Допустимі максимальні значення коефіцієнта пульсації освітленості, %

Система освітлення     Коефіцієнт пульсації освітленості при розрядах зорової роботи
І, ІІ ІІІ ІV – VIII a
Загальне освітлення Комбіноване освітлення: загальне місцеве      

При живленні газорозрядних ламп змінним струмом з частотою 400 Гц i вище виконання вимог табл. 3.12 не обов’язкове.

← Предыдущая страница | Следующая страница →