Поделиться Поделиться

Обладнання, література: методичні вказівки, підручники, робочі зошити, калькулятори та ін

Хід роботи

Виконання завдання 1.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Таблиця 2.1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Культура Показник
Період вегета-ції W Wпр WК Роп KО KW ДМУW, ц/га ДМУО, ц/га
Озима пшениця                  
Озиме жито                  
Ярий ячмінь                  
Овес                  
Гречка                  
Горох                  
Соя                  
Кукурудза                  
Кукурудза на зелену масу                  
Цукровий буряк                  
Кормовий буряк                  
Картопля                  
Соняшник                  
Багаторічні трави (сіно)                  
Однорічні трави (сіно)                  

Питання для самоперевірки:

1.Як розрахувати дійсно можливий урожай абсолютно сухої біомаси за ресурсами вологи;

2. Дайте визначення поняттю — коефіцієнт водоспоживання;

3. Як визначають запаси продуктивної вологи.


Практична робота №3

ТЕМА: РОЗРАХУНОК КЛІМАТИЧНО ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО ВРОЖАЮ (КУ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Мета:оволодіти навиками розрахунку кліматично забезпеченого врожаю сільськогосподарських культур.

Завдання:

1. Розрахунок кліматично забезпеченого врожаю за формулою Рябчикова А.М.;

2. Занотувати приклад розрахунку кліматично забезпеченого врожаю за ресурсами вологи і тепла (КУГТП) для ярого ячменю (в умовах Черкаської області);

3. Провести розрахунки по визначенню кліматично забезпеченого врожаю сільськогосподарських культур;

4. Результати розрахунків записати у таблицю.

Обладнання, література : методичні вказівки, підручники, робочі зошити, калькулятори та ін.

Хід роботи

Виконання завдання 1.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


Виконання завдання 4.

Таблиця3.1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Культура Показник
Тривалість вегетації (Тv), декад R W ГТП КУГТП, ц/га КУО, ц/га
Озима пшениця            
Озиме жито            
Ярий ячмінь            
Овес            
Гречка            
Горох            
Соя            
Кукурудза            
Кукурудза на зелену масу            
Цукровий буряк            
Кормовий буряк            
Картопля            
Соняшник            
Багаторічні трави (сіно)            
Однорічні трави (сіно)            

Питання для самоперевірки:

1. Дати визначення поняттю — гідротермічний показник і як він визначається;

2. Як визначається сумарний радіаційний баланс за період вегетації;

3. Особливості визначення кліматично забезпечений урожай за гідротермічним показником.


Практична робота №4

ТЕМА:РОЗРАХУНОК УРОЖАЮ сільськогосподарських культур ЗА РОДЮЧІСТЮ ГРУНТУ (ДМУГ)

Мета:навчитися розраховувати врожай сільськогосподарських культур за родючістю ґрунту.

Завдання:

1. Дати визначення поняттям — ДМУГ та бонітування ґрунтів;

2. Опрацювати приклад розрахунку урожайності ярого ячменю в умовах Черкаської області за рахунок природної родючості ґрунту;

3. Провести розрахунки по визначенню врожаю сільськогосподарських культур за родючістю ґрунту (ДМУГ);

4. Результати розрахунків записати у таблицю.

Обладнання, література: методичні вказівки, підручники, робочі зошити, калькулятори та ін.

Хід роботи

Виконання завдання 1.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Виконання завдання 4_____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Культура Показник
Тип ґрунту БГ ЦБГ ДМУГ, ц/га
Озима пшениця        
Озиме жито        
Ярий ячмінь        
Овес        
Гречка        
Горох        
Соя        
Кукурудза        
Кукурудза на зелену масу        
Цукровий буряк        
Кормовий буряк        
Картопля        
Соняшник        
Багаторічні трави (сіно)        
Однорічні трави (сіно)        

Питання для самоперевірки:

1. Дати визначення поняттям: ДМУ, бонітет ґрунту;

2. Обґрунтувати хід проведених розрахунків врожайності сільськогосподарських культур за родючістю ґрунту.


Практична робота №5–6

ТЕМА: обгрунтування структури посіву і норми висіву при РОЗРАХУНКах запрограмованої УРОЖАйності сільськогосподарських культур

Мета: вивчити вплив структури посіву і норми висіву на програмовану врожайність сільськогосподарських культур.

Завдання

1. Визначити вплив ФПП на формування врожайності посівів;

2. Розглянути і описати приклад розрахунку фотосинтетичний потенціал посіву ярого ячменю (ФПП) та індекс його листової поверхні (ІЛП);

3. Опрацювати приклад розрахунків по визначенню норми висіву для ячменю ярого;

4. Провести розрахунки по визначенню врожаю сільськогосподарських культур залежно від ФПП, ІЛП та норми висіву;

5. Результати розрахунків записати у таблицю.

Обладнання, література: методичні вказівки, підручники, робочі зошити, калькулятори та ін.

Хід роботи

Виконання завдання 1.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Виконання завдання 5._____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Фотометричний показник Запрограмована урожайність, ц/га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП),(млн м²/га)*днів
Площа листової поверхні, тис. м²/га середня
максим.
Кількість рослин при збиранні, шт./м²
Продуктивність кущення
К-ть продуктивних стебел (рослин), шт./м²
Маса 1000 шт. зерен, г
Маса основної продукції з 1 росл., г
Виживання рослин, %
Польова схожість, %
Норма висіву млн. шт./га
кг/га
                       

Питання для самоперевірки:

1. Як впливає норма висіву, загальне виживання та польова схожість насіння на формування врожайності сільськогосподарських культур;

2. Назвати оптимальні норми висіву для озимих, ранніх і пізніх ярих та літніх проміжних культур;

3. Як визначається вагова і кількісна норма висіву сільськогосподарських культур.


Практична робота №7

ТЕМА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ЗАПРОГРАМОВАНИХ УРОЖАЇВ

Мета: навчитись складати схеми агрокомплексів, розробляти технологічні проекти вирощування польових культур.

Завдання:

1. Описати технологію вирощування запрограмованого урожаю польових культур за узагальненими грунтово-кліматичними показниками;

2. Опрацювати приклад опису агроекологічних умов поля і культури;

3. Занотувати приклад коригуваннястандартного технологічного процесу вирощування ярого ячменю для умов Черкаської області;

4. Розглянути умови, що викликають додаткові операції або зміни способу їхнього проведення;

5. Розробити стандартний технологічний процес вирощування культури до умов конкретного поля

← Предыдущая страница | Следующая страница →