Поделиться Поделиться

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ

МІНІСТЕСРВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕД

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ З МОНТАЖУ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Виконав викладач Іваненко Є.П.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ

З МОНТАЖУ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

ПЕРЕЛІК РОЗРОБЛЕНИХ ПИТАНЬ:

1. Вимоги ПУЕ до внутрішніх електромереж електромережі.

2. Технологічна послідовність виконання електромонтажних робіт.

3 Перелік використовуємих інструментів, механізмів, та приладдя.

4 Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

5.Перевірку та випробування

ПИТАННЯ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.2.Електропроводкою називається сукупність проводів і кабелів зі відносящимися до них кріпленнями, що підтримують захисними конструкціями і деталями, установленими відповідно до дійсних Правил.

2.1.4.Електропроводки розділяються на наступні види:

1.Відкрита електропроводка - прокладена по поверхні стін, стель, по фермах і інших будівельних елементах будинків і споруджень, по опорах і т.п.

При відкритій електропроводці застосовуються наступні способи прокладки проводів і кабелів: безпосередньо по поверхні стін, стель і т.п., на струнах, тросах, роликах, ізоляторах, у трубах, коробах, гнучких металевих рукавах, на лотках, в електротехнічних плінтусах і лиштвах, вільною підвіскою і т.п.

Відкрита електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і переносною.

2. Схована електропроводка прокладена усередині конструктивних елементів будинків і споруджень (у стінах, підлогах, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях у підлогах, безпосередньо під з’ємною підлогою і т.п.

При схованій електропроводці застосовуються такі способи прокладки проводів і кабелів: у трубах, гнучких металевих та неметалевих рукавах, коробах, замкнутих каналах і порожнечах будівельних конструкцій, у борознах, що заштукатурюються, під штукатуркою, а також замонолічуванем у будівельні конструкції при їхньому виготовленні.

2.1.5.Зовнішньою електропроводкою називається електропроводка, прокладена по зовнішніх стінах будинків і споруджень, Під навісами і т.п., а також між будинками на опорах (не більш чотирьох прольотів довжиною до 25 м кожний) поза вулицями, доріг і т.п.

Зовнішня електропроводка може бути відкритою і схованою.

2.1.7.Струною як несучим елементом електропроводки називається сталевий дріт, натягнутий впритул до поверхні стіни, стелі і т.п., призначена для кріплення до неї проводів, чи кабелів чи їхніх пучків.

2.1.8.Смугою як несучим елементом електропроводки називається металева смуга, закріплена впритул до поверхні стіни, стелі і т.п., призначена для кріплення до неї проводів, кабелівчи їхніх пучків.

2.1.9.Тросом як несучим елементом електропроводки називається сталевий чи дріт сталевий канат, натягнуті в повітрі, призначені для підвіски до них проводів, чи кабелівїхніхпучків.

2.1.10.Коробом називається закрита конструкція прямокутного чи іншого перетину, призначена для прокладки в ній проводів і кабелів. Короб повинний служити захистом від механічних ушкоджень прокладених у ньому проводів і кабелів.

Короби можуть бути глухими чи з кришками, що відкриваються, із суцільними чи перфорованими стінками і кришками. Глухі короби повинні мати тільки суцільні стінки з усіх боків і не мати кришок.

Короби можуть застосовуватися в приміщеннях і зовнішніх установках.

2.1.11.Лотком називається відкрита конструкція, призначена для прокладки на ній проводів і кабелів.

Лоток не є захистом від зовнішніх механічних ушкоджень прокладених на ньому проводів і кабелів. Лотки повинні виготовлятися з неспалених матеріалів. Вони можуть бути суцільними, перфорованими чи ґратчастими. Лотки можуть застосовуватися в приміщеннях і зовнішніх установках.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1.15.У сталевих і інших механічно міцних трубах, рукавах, коробах, лотках і замкнутих каналах будівельних конструкцій будинків допускається спільна прокладка проводів і кабелів (за винятком взаємнорезервуємих):

1. Усіх ланцюгів одного агрегату.

2. Силових і контрольних ланцюгів декількох машин, панелей, щитів, пультів і т.п., зв'язаних технологічним процесом.

3. Ланцюгів, що живляться складний світильник.

4. Ланцюгів декількох груп одного виду освітлення (робочого чи аварійного) із загальним числом проводів у трубі не більш восьми.

5. Освітлювальних ланцюгів до 42 В с ланцюгами вище 42 В за умови укладання проводів ланцюга до 42 В в окрему ізоляційну трубу.

2.1.16.В одній трубі, рукаві, коробі, пучку, замкнутому каналі чи будівельній конструкції на одному лотку забороняється спільна прокладка взаєморезервуємих ланцюгів, ланцюгів робочого й аварійного освітлення, а також ланцюгів до 42 В с ланцюгами вище 42 В (виключення їм.у2.1.15, п.5 і в6.1.16,п.1). Прокладка цих ланцюгів допускається лише в різних відсіках коробів і лотків, що мають суцільні продольні перегородки з межею вогнестійкостіне менш 0,25 ч з неспаленого матеріалу.

Допускається прокладка ланцюгів аварійного (евакуаційного) і робочого освітлення по різних зовнішніх сторонах профілю (швелера, куточка і т.п.).

2.1.17. У кабельних спорудженнях, виробничих приміщеннях і електроприміщеннях для електропроводок варто застосовувати проводи і кабелі з оболонками тількиз важкозгоряємих чи неспалених матеріалів, а незахищені проводи — з ізоляцією тільки з важкозгоряємих чи неспалених матеріалів.

2.1.18.При перемінному чи випрямленному струмі прокладка фазних і нульового (чи прямого і зворотного) провідників у сталевих трубах чи в ізоляційних трубах зі сталевою оболонкою повинна здійснюватися в одній загальній трубі.

Допускається прокладати фазний і нульового робітника (чи прямої і зворотний) провідники в окремих сталевих чи трубах в ізоляційних трубах зі сталевою оболонкою, якщо тривалий струм навантаження в провідниках не перевищує 25 А.

2.1.19.При прокладці проводів і кабелів у трубах, глухих коробах, гнучких металевих рукавах, замкнутих каналах повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.

2.1.20.Конструктивні елементи будинків і споруджень, замкнуті канали і порожнечі яких використовуються для прокладки проводів і кабелів, повинні бути неспаленими.

2.1.21.З'єднання, відгалуження й окінцювання жил проводів і кабелів повинні вироблятися за допомогою обпресування, зварювання, чи пайки стисків (гвинтових, болтових і т.п.) відповідно до діючого інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.

2.1.22. У місцях з'єднання, відгалуження і приєднання жил проводів чи кабелів повинний бути передбачений запас проводу (кабелю), що забезпечує можливість повторного з'єднання, чи відгалуження приєднання.

2.1.23.Місця з'єднання і відгалуження проводів і кабелів повинні бути доступні для огляду і ремонту.

2.1.24. У місцях з'єднання і відгалуження проводу і кабеліне повинні випробувати механічних зусиль тяжіння.

2.1.25.Місця з'єднання і відгалуження жив проводів і кабелів, а також сполучні й відгалужувальні стиски і т.п. повинні мати ізоляцію, рівноцінну ізоляції жив цілих місць цих проводів і кабелів.

2.1.26.З'єднання і відгалуження проводів і кабелів,за винятком проводів, прокладених на ізолюючих опорах, повинні виконуватися в сполучних і відгалужувальних коробках, в ізоляційних корпусах сполучних і відгалужувальних стисків, у спеціальних нішах будівельних конструкцій, усередині корпусів електроустановочних виробів, апаратів і машин. При прокладці на ізолюючих опорах чи з'єднання відгалуження проводів варто виконувати безпосередньо на ізоляторах,клицах, а такожна ролику.

2.1.27.Конструкція сполучних відгалужувальних коробок і стисків повинна відповідати способам прокладки й умовам навколишнього середовища.

2.1.28.Сполучні й відгалужувальні коробки й ізоляційні корпуси сполучних і відгалужувальних стисків повинні бути, як правило, виготовлені з неспалених чи важкозгоряємих матеріалів.

2.1.29.Металеві елементи електропроводок (конструкції, короба, лотки, труби, рукави, коробки, скоби і т.п.) повинні бути захищені від корозії відповідно до умов навколишнього середовища.

2.1.30.Електропроводки повинні бути виконані з урахуванням можливих переміщеньїхній у місцях перетинань з температурними й осадочними швами.

← Предыдущая страница | Следующая страница →