Поделиться Поделиться

Облік податкових зобов’язань

Для реєстрації та формування друкованих форм податкових накладних, які виписуються підприємством, а також для формування друкованої форми «Книги продаж» призначений документ «Налоговая накладная». Введення такого документу вручну використовується дуже рідко. Звичайно ці документи формуються на підставі документу: «Реализация товаров и услуг». При вводі на підставі всі поля документу заповнюються автоматично. Зверніть увагу: в одному документі може бути присутня номенклатура лише з однаковою ставкою ПДВ.

Завдання 10. Переключіть інтерфейс на «Бухгалтерский и налоговый учет». Зареєструйте отримання вхідних податкових накладних (рекомендується використовувати механізм вводу на підставі). Для цього у журналі «Документы контрагентов» (пункт меню ДОКУМЕНТЫ) встановіть курсор на відповідному документі (рис. 10) та оберіть із меню команду Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 1 («На основании »).

Документ (дата) Контрагент
Реализация товаров и услуг (10.02) «Агро-сервіс»
Реализация товаров и услуг: продажа, комиссия (11.02) Фізична особа
Реализация товаров и услуг (18.02) «Агро-сервіс»

Рис. 10. Перелік документів-підстав для податкових накладних

Для кожного з вказаних документів оберіть документ «Налоговая накладная». При натисканні кнопки «ОК » документ буде заповнено автоматично даними з відповідного документу-підстави. Обов’язково перейдіть до закладки «Додатково» та заповніть поле Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 2 . Зверніть увагу на особливості заповнення документу «Налоговая накладная» для фізичної особи (рис. 11). Після натиснення кнопки «Сформировать» буде сформованиа податкова накладна. Документи слід провести для формування відповідних проводок.

Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 3

Рис. 11. Вікно вибору виду документу

Облік податкових кредитів

Для реєстрації отриманих податкових накладних та формування «Книги приобретения» передбачений документ «Запись книги приобретений». Кращім варіантом створення нового документу є використання механізму введення на підставі документу: «Поступление товаров и услуг». У цьому випадку поля документу заповнюються автоматично. При проведенні інформація із документа передається до звіту «Книга приобретения».

Завдання 11. Зареєструйте вихідну інформацію з податкового обліку (рекомендується використовувати механізм вводу на підставі). Для цього у повному журналі встановіть курсор на відповідному документі (рис. 12) та оберіть із меню команду Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 4 («На основании »).

Документ (дата) Контрагент
Поступление товаров и услуг (03.02) «Ливс»
Поступление товаров и услуг – послуга (03.02) «Транс-авто»
Поступление товаров и услуг (04.02) «Мебель»
Поступление товаров и услуг – послуга (04.02) «АТП 16786»
Поступление товаров и услуг (02.02) «Локси»
Поступление товаров и услуг (05.05) «Локси»
Поступление товаров и услуг (23.02) «Локси»
Возврат товаров поставщику (23.02) «Локси»

Рис. 12. Перелік документів-підстав для книги придбань

У вікні, що випадає, для кожного з вказаних документів оберіть документ «Запись книги приобретения». При натисканні кнопки «ОК » усі поля документу заповняться автоматично даними з відповідного документу-підстави.

Завдання 11. Сформуйте регламентовану звітність з податкового обліку БУХГАЛТЕРИЯ – РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ (ВСТРОЕННЫЕ). Оберіть вид звіту – реєстр податкових накладних та встановіть параметри перегляду звіту (рис. 13). Зверніть увагу на період формування звіту: щомісячно; місяць: лютий поточного року. Натисніть кнопку «ОК», у вікні, що відкрилося (рис. 14) натисніть кнопку «Заполнить». В результаті будуть отримані реєстри податкових накладних виданих та отриманих.

Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 5 Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 6

Рис. 13. Регламентована та фінансова звітність

Облік податкових зобов’язань - Инвестирование - 7

Рис. 14. Реєстр податкових накладних

← Предыдущая страница | Следующая страница →