Поделиться Поделиться

Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг в межах України та неризедентам. Правило першої події при обліку ПДВ, облік відшкодування ПДВ експортерам

Відображення реалізації та відвантаження продукції (товарів) зі складу чи виконаних робіт, послуг покупцям (замовникам) проводять на підставі первинних документів: накладних або розпоряджень відділу збуту В документах вказують, по якому замовленню, кому та на яку адресу відправляється продукція, кількість місць, вид упаковки, маса та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію (товар), ціна. Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт , послуг і результатів діяльності ведуть у Журналі 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 . Аналітичні лані про доходи відображають у розділі 2 цього ж журналу "Аналітичні дані про доходи".

Стан розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги на початок місяця, відвантаження, та стан розрахунків на кінець місяця, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Наявність та рух готової продукції ведеться на рах.26. Реалізація продукції відображається за датою відвантаження. У разі попереднього відпуску і Ті ВД визначається за кореспонденцією рах.Дт70 - Кт79. При отриманні податкового кредиту на ПДВ складається наступна кореспонденція рахунків:

а) у випадку першої події - надходження виробничих запасів, товарів, робіт, капітальних інвестицій виробничого призначення:

Дт 20,28,15 Кт 63,68 - на вартість придбаних виробничих запасів, товарів, робіт, капітальних інвестицій виробничого призначення від постачальників, за мінусом ПДВ;

Дт 641 Кт 63 - на суму ПДВ, у випадку наявності податкової накладної;

Дт 641 Кт 644 - віднесення суми ПДВ на податковий кредит при представленні податкової накладної, яка була відсутня на момент оприбуткування матеріальних цінностей, зазначених в першому проведенні.

б) у випадку першої події - попередньої оплати:

Дт 371 Кт 31 - на всю суму попередньої оплати, яка перерахована постачальнику;

Дт 641 Кт 644 - на вартість податкового кредиту, в сумі попередньої оплати;

Дт 20,28,15 Кт 63,68 - на вартість придбаних виробничих запасів, товарів, робіт, капітальних інвестицій виробничого призначення від постачальників, за мінусом ПДВ;

Дт 644 Кт 63,681 на суму ПДВ, в частині вартості придбаних виробничих запасів, товарів, робіт, капітальних інвестицій виробничого призначення від постачальників;

Дт 63,68 Кт 371 - зарахування попередньої оплати в погашення заборгованості постачальникам і кредиторам за отримані матеріальні цінності і послуга виробничого призначення.

Дата виникнення податкового зобов'язання і права на податковий кредит з ПДВ. Щитковий облік ведеться за правилом першої події, тобто податкові зобов’язання і з ПДВ, і з податку на прибуток виникають за першою з двох подій: або відвантаження продукції, або отримання передоплати. Право па податковий кредит виникає також за першою з подій: або отримання продукції (товарів, робіт, послуг), або передоплата за них. Пригадаємо, що бухгалтерський облік ведеться за принципом нарахування, зокрема, дохід виникає при відвантаженні продукції незалежно від дати надходження коштів.

Якщо першою подією є передоплата, для обліку ПДВ використовують субрахунки 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит".

Якщо у суб’єктів підприємницької діяльності - платників ГІДВ у наступному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту має від’ємне значення, то за результатами цієї податкової звітності:

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг);

б) залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, платник податку, який має право па одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування, подає до відповідного податкового органу податкову декларацію та заяву про повернення цієї суми, яка відображається у податковій декларації. При цьому платник податку в п’ятиденний термін після подання декларації до податкового органу подає до органу Держказначейства України копію декларації з позначкою податкового органу про її прийняття для ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників.

До декларації в обов'язковому порядку повинні додаватися розрахунок суми бюджетного відшкодування, копії погашених податкових векселів (податкових розписок) у разі їх наявності та оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій у разі наявності експортних операцій.

← Предыдущая страница | Следующая страница →