Поделиться Поделиться

Облік цільового фінансування та забезпечень наступних витрат і платежів

Забезпечення наступних вит і платежів – нараховані у звітному періоді майбутні вит та платежі (вит на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів ЦФ і цільових надходжень, отримані з бюджету та інших джерел.

У господарській діяльності підприємств через події чи операції, які вже відбулися, можуть виникати потенційні (умовні) зобов'язання, щодо яких сума і час майбутніх платежів невизначені (оплата відпусток працівникам, здійснення гарантійного ремонту випущеної продукції тощо). Однак перетворення цих потенційних зобов'язань на реальні залежить від того, чи відбудуться у майбутньому певні події. Так, не всі працівники підприємства отримають оплату за відпустку через плинність кадрів, тільки незначна частина випущеної продукції потребуватиме гарантійного ремонту, вит з якого у різних випадках будуть неоднаковими.

Суму цих зобов'яз визначають із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Такі зобов'яз є забезпеченнями, оскільки їх виконання має бути забезпечено певними коштами.

Забезпечення створюють для відшкодування наступних (майбутніх) операційних вит на: виплату відпусток працівника; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Треба мати на увазі, що заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

На рахунку 47 «Забезпечення майбутніх вит і платежів» ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням п-ва резервуються для забезпечення майбутніх вит і платежів і включення їх до вит поточного періоду. За Кт відображається їх нарахування,а за Дт їх використання.Аналітичний облік ведуть за їх напрямками використання:

471 «Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове пенсійне забезпечення», 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»,474 «Забезпечення інших вит і платежів».

Цільове фінансування – суми, отримані підприємством для виконання певних цільових програм.

Списання заборгованості за цільовим фінансуванням завжди залежить від вит, завданих під час виконання відповідних програм. Так, отримане цільове фінансування під створення необоротних активів списують мірою амортизації створених (придбаних) і впроваджених в експлуатацію за рахунок такого фінансування об'єктів.

Визнання зобов'язань за цільовим фінансуванням здійснюють шляхом нарахування за наявності впевненості підприємства в отриманні таких коштів. Тобто ці зобов'язання можуть виникати ще до моменту отримання грошових надходжень за цільовим фінансуванням.

Якщо певних вит на реалізацію програм вже завдано, відповідні суми ЦФ нараховують водночас з дебіторською заборгованістю за коштами ЦФ і одразу списують із визнанням доходів (під час створення необоротних активів списання на доходи здійснюють лише в межах амортизації, нарахованої на ці об'єкти).

Забезп наступних вит і платежів відобр у ІІ розділі П Балансу:

До основних видів забезпечень, які можуть створюватися на підприємствах, належать такі:

забезпечення виплат персоналу; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризація; виконання зобов’язань за ризиковими контрактами тощо.

Згідно ПСБО 15 цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були зазанані вит, повязані з виконанням умов ЦФ.

Відображення доходів у БО залежить від того для яких цілей надходить фінансування:

-Суми отримані у вигляді грантів ,дотацій, субсидій – Дт48-Кт718

-суми отримані у вигляді цільових внесків фізичних і юридичних осіб-Дт48 –Кт745

Якщо вит повязані з використанням ЦФ понесені раніше, ніж були отримані кошти ЦФ, то дохід за такими коштами визнається в момент утворення дебіт.заборгованості,повязаної з отриманням у рахунок компенсації раніше понесених вит.

Кошти ЦФ включаються до доходу не відразу при їх надходженні , а протягом тих періодів, у яких понесені вит, повязані з виконанням умов ЦФ. Якщо цільове фінансування використовується для здійснення капітальних інвестицій, то дохід визнається протягом корисного використання обякта інвестицій пропорційно сумі нарахованого зносу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →