Поделиться Поделиться

Обліку столового посуду та приборів, що видаються під звіт

Працівникам підприємства

за «____» ____________ 200__р.

№ з/п Прізвище особи, що одержала посуд і прибори Найменування посуду і приборів Видано Повернено Лом за актами Недостача Видано Повернено Лом за актами Недостача І т.д.
                       
                       
                       

І т.д. _____________________________

Розписка в одержанні та поверненні

Організація _________________

Підприємство _______________

ЖУРНАЛ

Обліку столової білизни, що видається під звіт

Працівникам підприємства

за «____» ____________ 200__р.

№ з/п Прізвище особи, що одержала столову білизну Видано Повернено Недостача Видано Недостача І т.д. Всього за день
видано повернено недостача
                     
                     

І т.д. _____________________________

Розписка в одержанні та поверненні

У кінці робочого дня офіціанти повертають посуд і прибори матеріально відповідальній особі сервізної, роблячи відповідні записи в журналі.

Контроль за схоронністю посуду, приборів, столової білизни, що знаходиться в обороті, здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом керівника підприємства.

Комісія зобов’язана в кінці кожного робочого дня перевірити наявність столового посуду, приборів, столової білизни.

Якщо будуть встановлені факти їх втрат, псування, лому, то члени комісії складають акт за такою формою:

Організація _________________

Підприємство _______________

АКТ

На бій, лом і втрату столового посуду і приборів

за «____» ____________ 200__р.

Склад комісії ________________________________________________

Відповідальна особа __________________________________________

Найменування посуду і приборів Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Обставини бою, лому, втрати, винуваті в цьому особи та їх посада
бій, лом втрати
             
             

І т.д.

Усього

Підписи членів комісії ___________________________________________

Рішення адміністрації ­­­­­­­­­­____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор підприємства ___________________________________________

Перераховані в графі «Бій і лом» столовий посуд і прибори в загальній кількості _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якщо відвідувач розбив, поламав чи зіпсував столовий посуд, прибори, то він зобов’язаний відшкодувати завдані підприємству збитки в установленому порядку. Проте відвідувач може добровільно відшкодувати збитки. У такому випадку на суму відшкодування необхідно виписати прибутковий касовий ордер. В ордері та квитанції до нього перераховується найменування, кількість і вартість втрачених предметів за роздрібною ціною. Відвідувачу дають квитанцію до прибуткового касового ордера з позначкою каси про сплату, а гроші оприбутковуються касою за прибутковим касовим ордером. На невідшкодовану відвідувачами суму бою, лому та псування столового посуду і приборів складається окремий акт для вирішення питання про відшкодування завданої шкоди.

У процесі експлуатації столовий посуд, прибори, столова білизна зношуються. У цьому випадку вартість цих предметів відносять до втрат підприємства. Питання списання столової білизни, що непридатна для користування, вирішуються постійно діючою комісією, склад якої затверджується наказом керівника підприємства.

Списання здійснюють на основі Середньо галузевих норм експлуатаційних втрат столового посуду, приборів, столової білизни.

Питання 4. Ознайомитися з нормами освітлення торговельного залу, мийної, сервізної, вестибюлю.

Завдання. Ознайомитись з нормами освітлення торговельного залу, мийної, сервізної, вестибюлю у ЗРГ, в якому Ви проходите практику.

Запитання для самоперевірки

1. Які вимоги згідно професійної етики до зовнішнього вигляду працівників залу?

2. Назвіть види столового посуду, білизни, їх призначення.

3. Асортимент металевого посуду, який використовується у сфері ресторанної індустрії.

4. Які прибори належать до допоміжних?

5. Охарактеризуйте дерев’яний посуд та прибори, визначте сферу їх застосування.

6. Перелічіть види столової білизни та вкажіть основні види тканин, які використовуються для її пошиття.

7. Визначте сферу використання ручників та дайте їм характеристику.

8. Охарактеризуйте вимоги до рушників та визначте сферу їх використання.

9. Як здійснюється облік посуду, приборів, білизни у ЗРГ?

Тема 2.2 Ознайомлення з роботою торговельного обладнання, рестораторів розрахункових операцій.

← Предыдущая страница | Следующая страница →