Поделиться Поделиться

Обов'язки сторін щодо експлуатації житлового комплексу

ДОГОВІР відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя

м. Буча "___ " __________ 2013 р.

Найменування сторін

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків « ЖК Новатор», в особі ____________ _________________________________________________________________, як__ діє на підставі Статуту, рішення Загальних зборів членів ОСББ від 26.01.2013 р. та Довіреності № 1 від 28.01.2013 р. (далі - управитель),

і фізична (юридична) особа

______________________________________________________________________________ (далі - власник)

квартири та/або нежитлового приміщення № ________________________________ в будинку № 16-______ по вул. Воїнів Інтернаціоналістів в Житловому комплексі «Новатор» в м. Буча Київської області (далі - сторони) уклали цей Договір про таке:

2. Предмет Договору

2.1. Управитель безпосередньо забезпечує належну експлуатацію житлового комплексу, здійснює контроль за якісним та своєчасним наданням виконавцями житлово-комунальних послуг, забезпечує відповідні умови користування неподільним та загальним майном власника(ків).

2.2. Власник приміщення бере участь у витратах на виконання зазначених робіт шляхом грошових внесків для компенсації видатків на утримання та ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності об’єднання.

Характеристика квартири :

2.3. У квартирі власника мешкає ____________ осіб, право власності на квартиру зареєстроване за гр. ____________________________________________________________________________________ як приватна власність на підставі ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно або на підставі іншого право встановлювального документу (наприклад: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, спадщина, заповіт і т.п. )

2.4. Житлове приміщення (ізольована квартира) загальною площею _______ кв.м, що складається з ______ кімнат житловою площею ______________ кв.м, у тому числі:

кімната __________ кв. м, кімната_________ кв.м, кімната _________ кв. м, кімната_________ кв.м; окремої кухні площею ________ кв.м, обладнаної ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (перелічити обладнання, зазначивши його стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

ванної кімнати площею _______________ кв.м, обладнаної ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________;
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

санітарного вузла площею __________ кв.м, обладнаного ______________________________________________________________________________________;
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

коридору площею _________ кв.м, антресолей площею ________ кв.м;

вбудованої шафи площею _______ кв.м; балкону площею _____ кв. м.

Житлове приміщення обладнане ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (водопроводом, гарячим водопостачанням, опаленням (центральним, індивідуальним), каналізацією, газопостачанням, електроенергією)

У житловому приміщенні є: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна мережа тощо).

3. Характеристика нежитлового приміщення:

3.1. Нежитлове приміщення загальною площею _________ кв.м, що складається з інших приміщень:

приміщення _______________ кв.м, приміщення ________________ кв.м,

приміщення _______________ кв.м, приміщення ________________ кв.м,
обладнаних ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його технічний стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

3.2. Нежитлове приміщення обладнане: ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(водопроводом, гарячим водопостачанням, опаленням, каналізацією, газопостачанням, електроенергією)

4. Права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом

4.1. Управитель має право:

4.1.1. Вимагати від власників приміщень дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 N 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (далі – Правила. Ініціювати в судовому порядку відшкодування завданих власником, членами його сім'ї або іншими особами, які проживають разом з ним, збитків, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення, створюють неможливі умови для спільного проживання з ними інших мешканців чи іншим чином порушують вимоги Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

4.1.2. Входити, за згодою власника, до займаного ним житлового чи нежитлового приміщення для огляду елементів житлового будинку та його обладнання.

4.2. Власник приміщення має право:

4.2.1. Вимагати від управителя належного виконання покладених на нього обов'язків щодо утримання неподільного та загального майна житлового комплексу.

4.2.2. Стягнути з управителя вартість ремонту або зарахувати її в рахунок наступних внесків у разі завдання шкоди майну внаслідок неякісного виконання управителем своїх обов'язків, або вартість робіт у разі відмови надати необхідні послуги, які були зроблені силами власника згідно з актом, складеним комісією за участю представників об'єднання та запрошених фахівців, або за рішенням суду.

Обов'язки сторін щодо експлуатації житлового комплексу

та щодо компенсації видатків на ці послуги

5.1. Управитель зобов'язується:

5.1.1. Здійснювати належну експлуатацію житлового комплексу та забезпечувати відповідні умови користування власним, неподільним та загальним майном власників. Проводити контроль за дотриманням власниками приміщень норм протипожежної безпеки.

5.1.2. Належно утримувати будинки та прибудинкової території.

5.1.3. Вчасно проводити підготовку житлових будинків і їх технічне обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

5.1.4. Вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному майну житлового комплексу власником приміщення (житлового чи нежитлового) чи іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника.

5.2. Власник приміщення зобов'язується:

5.2.1. Використовувати житлові та нежитлові приміщення виключно за призначенням.

5.2.2. Дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, вчасно вживати заходів щодо усунення виявлених несправностей.

5.2.3. Не допускати самовільного перепланування житлових та нежитлових приміщень, руйнування конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання в них.

5.2.4. Дотримуватись правил пожежної безпеки.

5.2.5. Допускати у квартиру та в інші займані власником приміщення управителя чи працівників підприємств з обслуговування житлового будинку за наявності в них відповідних посвідчень для огляду елементів житлового будинку та його обладнання.

5.2.6. Відшкодовувати збитки, завдані з власної вини, житловому чи нежитловому приміщенню або майну інших власників ним, членами його сім'ї чи орендарями.

5.2.7. Повідомляти управителя про всіх, хто проживає у квартирі, у тому числі тимчасово (більше місяця).

5.2.8. Повідомляти управителя про своє місцезнаходження або - своєї довіреної особи (адреса, телефон), якщо сам не проживає у квартирі, для можливості технічного огляду або проведення ремонту в разі потреби ліквідації аварії на внутрішньо будинкових мережах.

6. Компенсація видатків на утримання майна

6.1. Компенсація видатків на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності об’єднання становить _________ гривень на місяць за один кв. м загальної площі квартири (нежитлового приміщення).

6.2. Вартість житлово-комунальних послуг встановлюється відповідно до чинного законодавства.

6.3. Власник приміщення самостійно здійснює оплату послуг з водопостачання та водовідведення, з електро- та газопостачання на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідними постачальними організаціями за встановленими тарифами згідно показів засобів обліку.

7. Порядок контролю сторін. Наслідки невиконання умов Договору

7.1. У разі порушення однією із сторін умов Договору інша сторона викликає представника цієї сторони для складання та підписання акта-претензії, в якому зазначаються порушені пункти Договору.

7.2. Акт-претензія складається сторонами і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника однієї із сторін у термін п’яти днів або відмови його від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три власники приміщень у даному будинку. Акт-претензія надсилається стороною іншій стороні, яка у п'ятиденний термін приймає рішення про задоволення або про відмову в задоволенні претензій з обґрунтуванням її причин.

7.3. Управитель відшкодовує власнику приміщення матеріальні збитки, завдані невиконанням обов'язків, передбачених цим Договором, в порядку, визначеному законодавством.

7.4. Власник приміщення відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконанням обов'язків, передбачених цим Договором, згідно із чинним законодавством.

7.5. Управитель, власники приміщень та члени їх сімей за порушення умов цього Договору несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або попередити.

8.2. При виникненні обставин, указаних у пункті 9.1. і неможливості виконання умов договору, кожна сторона повинна в семиденний термін з дня виникнення цих обставин, повідомити про них у письмовій формі іншу сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що підтверджують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на виконання стороною своїх обов'язків за цим Договором.

8.3. Якщо сторона не направила чи несвоєчасно направила повідомлення, передбачене у пункті 9.2., то вона зобов'язана відшкодувати іншій стороні завдані нею збитки.

8.4. У випадках виникнення обставин, передбачених у пункті 9.1., термін виконання стороною обов'язків за цим Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

9. Строк дії Договору.

9.1. Згідно чинного законодавства України укладення Договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить від членства в об'єднанні, за винятком, коли власник і управитель є однією й тією самою особою.

9.2. У разі відмови власника приміщення укладати Договір або компенсувати видатки на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна, управитель має право звернутись до суду для стягнення компенсації у судовому порядку.

9.3. Право на звернення до суду виникає через шістдесят днів з дня відмови компенсувати видатки або відмови в укладенні Договору.

9.4. Цей Договір може бути розірвано за згодою сторін або в судовому порядку.

9.5. Спори щодо змісту конкретного Договору та спори, що виникають між сторонами під час його виконання, вирішуються за згодою сторін або в установленому законодавством порядку.

9.6. Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані сторонами або уповноваженими представниками сторін.

9.7. Договір діє з моменту його підписання і чинний до « 31 » грудня 2017 р.

9.8. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, він продовжує свою дію на термін десять років.

9.9. Цей Договір оформлено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в управителя, а другий - у власника приміщення.

Управитель Власник

  ОСББ «ЖК Новатор» 08292, Київська обл., м. Буча, Вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16-Г Ідентифікаційний код 38429196 п/р 26007002015900 в ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236   _________________________________   _______________ (________________) (підпис) _________________________________________________ ПІБ Адреса місця реєстрації: ___________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Паспорт _______ № ___________ , виданий ___________ _________________________________________________ __________________________________ «__»_________ р. Ідентифікаційний номер ____________________________   __________________________ (підпис)

З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями ознайомлений.

Власник приміщення ___________________ (________________________)

(підпис) (ПІБ)

← Предыдущая страница | Следующая страница →