Поделиться Поделиться

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у належному асортименті.

2.2. Розробляє рецептури нових страв.

2.3. Організує вивчення попиту споживачів з метою забезпечення різноманітного асортименту страв, кулінарних виробів.

2.4. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати, сировину, забезпечує своєчасне їх отримання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження і реалізації.

2.5. Здійснює постійний контроль за технологією виготовляння їжі, нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил.

2.6. Проводить у складі бракеражної комісії бракераж готової продукції.

2.7. Забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів та інших робітників виробництва, складає графіки виходу їх на роботу.

2.8. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів.

2.9. Організує облік та контролює складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність.

2.10. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

2.11. Проводить інструктаж з технології виготовляння їжі, роботу з підвищення кваліфікації працівників.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Права

3.1. Шеф-кухар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шеф-кухар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шеф-кухар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шеф-кухар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шеф-кухар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шеф-кухар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шеф-кухар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шеф-кухар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шеф-кухар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

Похожие статьи