Поделиться Поделиться

Хід роботи, спостереження і розрахунки

Зміст роботи

1. Визначення основних похибок.

2. Визначення часу встановлення показань.

3. Визначення споживаної приладом потужності.

4. Визначення опору ізоляції приладу.

Розробив Абакумов І. В.   12.03.2010 Аркуш Перевірив Мнускин Ю. В.       Прізвище Підпис Дата Аркушів 3            

Хід роботи, спостереження і розрахунки

1. Ознайомлення із приладами, застосовуваними в даній роботі. Записуємо їхні паспортні дані в таблицю приладів (табл. 1.1).

2. Збираємо схему перевірки (рис. 1.1).

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 1

3. Вмикаємо схему. Переміщаючи движок реостата, плавно переміщуємо стрілку приладу від нульового показання до максимального й назад;переконуємось у відсутності тертя стрілки.

4. Прогріваємо прилад номінальним струмом. Після вимикання схеми перевіряємо, чи перебуває покажчик на нульовій оцінці шкали.

5. Покажчик випробуваного приладу встановлюємо послідовно на всіх числових оцінках шкали: спочатку при зростанні вимірюваного струму від нуля до найбільшого значення по шкалі, і, потім, по тим ж точкам при убуванні від найбільшого значення по шкалі до нуля. По зразковому приладу визначаємо дійсне значення вимірюваної величини на цих поділках.

6. Результати спостережень й обчислень похибок заносимо в таблицю 1.2. Варіацію показань Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 2 , поправки, похибки обчислюю по формулах:

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 3 ;

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 4 ; Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 5 .

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 6 ;

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 7 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 8 .

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 9 ;

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 10 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 11 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 12

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 13 ; Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 14

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 15 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 16 А

При обчисленні приведеної похибки й поправок для кожної пари абсолютних похибок вибираємо більше значення.

Таблиця 1.2 - Розрахунок основних похибок

Показання перевіряємого амперметра, А Показання зразкового амперметра, А Абсолютні похибки, А Відносні похибки, % Приведена похибка, Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 17 % Варіація показань, Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 2 ,% Поправки, -D, А
I0 возр I0 убув Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 19 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 20 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 21 Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 22
1,00 1,0375 1,025 0,0375 0,025 3,75 2,5 0,75 0,25 0,025
2,00 1,9875 0,0125 0,625 0,25 0,25
3,00 2,95 2,95 0,05 0,05 1,67 1,67 1,00 -0,05
4,00 3,95 3,95 0,05 0,05 1,25 1,25 1,00 -0,05
5,00 4,925 4,95 0,075 0,05 1,5 1,25 0,5 -0,05

7. Визначаємо час установлення показань перевіряємого. Дослід повторюємо три рази. Результати спостережень й обчислень заносимо в таблицю 1.2.

8. Методом амперметра й вольтметра при номінальному струмі перевіряємого приладу виміряємо його опір. Результати спостережень і розрахунків заносимо в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. - Визначення характеристик приладу

Час заспокоєння, с Опір і споживана потужність приладу, що перевіряється Опір ізоляції, МОм
t1 t2 t3 t I, A U, B Rпр, Ом Pпр, Вт
3,34 3,56 3,83 3,41 5,00 0,058 0,012 0,29 >500

9. Вимірюємо опору ізоляції.

10. Будуємо графік поправок.

Хід роботи, спостереження і розрахунки - Инвестирование - 23

Рисунок 2.1-Графік поправок

Висновок : При виконанні роботи ознайомились з процесом повірки приладів, визначили основні характеристики амперметра Э378. Згідно з отриманими результатами:

1. прилад відповідає своєму класу точності беручи до уваги те, що максимальна приведена похибка отримана меньшою за клас точності приладу (1,25%<1,5%)

2. середній час становлення показання дорівнює 3,41 с, що менше 4с;

3. опор ізоляції >500 МОм, що відповідає вимогам.

Похожие статьи