Поделиться Поделиться

Числові функції

Залежність змінної y від змінної x називається функцією , якщо кожному значенню x відповідає єдине значенняy.
x називається аргументом , або незалежною змінною , yзалежною змінною ,або функцієювід x. Позначення: Числові функції - Инвестирование - 1 , Числові функції - Инвестирование - 2 і т. д.
Множина значень, яких набуває незалежна змінна x, називається областю визначенняфункції . Позначення: Числові функції - Инвестирование - 3 , Числові функції - Инвестирование - 4 і т. д.
Множина відповідних значень залежної змінної y, яких вона набуває при всіх значеннях x з області визначення функції, називається областю значеньфункції . Позначення: Числові функції - Инвестирование - 5 , Числові функції - Инвестирование - 6 і т. д.
Функція може бути задана за допомогою опису, таблиці або графіка. Найчастіше числову функцію задають формулою. Якщо в такому випадку не дано додаткових обмежень, то областю визначення функції вважають множину всіх значень аргументу, для яких ця формула має зміст.
Приклади
1) Числові функції - Инвестирование - 7 ; Числові функції - Инвестирование - 8 ;
Числові функції - Инвестирование - 9 ; Числові функції - Инвестирование - 10
Числові функції - Инвестирование - 11 .
2) Числові функції - Инвестирование - 12 ;
Числові функції - Инвестирование - 13 Числові функції - Инвестирование - 14
Числові функції - Инвестирование - 15
Числові функції - Инвестирование - 16 .
Графіком функціїЧислові функції - Инвестирование - 1 називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких належать Числові функції - Инвестирование - 4 , а ординати є відповідними значеннями цієї функції.
Значення аргументу, при яких функція дорівнює 0, називаються нулями функції . Графік функції при таких значеннях аргументу перетинає вісь Ox. 

Похожие статьи