Поделиться Поделиться

Які посередницькі операції здійснюються зі складу торговель­ного посередника?

1) консигнаційні операції; 2) операції з перепродажу; 3) комісійні операції; 4) немає правильної відповіді.

Яке право на продаж залишає за експортером можливість продажу товарiв на договiрнiй територiї самостiйно або через інших посередникiв?

1) просте; 2) виняткове; 3) виняткове з обмеженнями; 4) немає правильної відповіді.

4. Застереження щодо неконкуренцiї передбачає, що торговельний посередник:

1) не має права конкурувати з iншими товарами фiрми експортера на договiрнiй території; 2) не має права реалiзувати товари за межами договiрної території; 3) не має права дiяти на територiї конкурентів; 4) не має права на договiрнiй територiї представляти фiрму, що є конкурентом експортера.

Якi торговельно-посередницькi фiрми за видом належать до торговельних?

1) імпортнi комiсiйнi фірми; 2) агентськi фірми; 3) брокерськi фірми; 4) оптовi фірми.

Якi умови до цiни може висувати експортер «торговцю за угодою»?

1) встановлює мiнiмальний рiвень прейскурантної ціни; 2) встановлює максимальний рiвень реалiзаційної цiни торговель­ного посередника; 3) встановлює цiни на рiвнi середньосвiтових; 4) немає правильної відповіді.  

Яку назву має разове комiсiйне доручення iмпортера однiєї країни комiсiонеру iншої країни на купiвлю визначеної партiї товару?

1) делькредере; 2) оферта; 3) акцепт; 4) індент.

Якi умови до цiни може висувати експортер «торговцю за угодою»?

1) встановлює мiнiмальний рiвень прейскурантної ціни; 2) встановлює максимальний рiвень реалiзаційної цiни торговель­ного посередника; 3) встановлює цiни на рiвнi середньосвiтових; 4) немає правильної відповіді.  

Якi посередницькi угоди передбачають дiяльнiсть торговель­ного посередника на обумовленiй територiї?

1) брокерська угода; 2) угода про надання права на продаж; 3) дилерський контракт купiвлi-продажу; 4) немає правильної відповіді.

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника, але за рахунок експортера?

1) агентські операції; 2) брокерські операції; 3) комісійні операції; 4) немає правильної відповіді.
Гр.3 - Прізвище: V-3

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника та за його рахунок?

1) агентські операції; 2) комісійні операції; 3) немає правильної відповіді. 4) операції з перепродажу;

Яка консигнаційна операція передбачає, що нереалізована частка товару після закінчення строку консигнації має бути куплена консигнатором у консигнанта?

1) безповоротна консигнація; 2) частково поворотна консигнація; 3) поворотна консигнація; 4) немає правильної відповіді.
← Предыдущая страница | Следующая страница →