Поделиться Поделиться

Які функції виконують торговельні посередники у міжнародній торгівлі?

Які з наведених суб’єктів господарювання є торговельними посередниками?

1) філії транснаціональних корпорацій; 2) торговельні представництва за кордоном; 3) суб’єкти, які юридично та економічно незалежні від виробника або споживача продукції; 4) дочірні підприємства.

Які посередницькі операції здійснюються від імені експортера та за його рахунок?

1) агентські операції; 2) консигнаційні операції; 3) немає правильної відповіді. 4) операції з перепродажу;

3. Пiд договiрною територiєю у агентському договорi розумiється територiя, на якiй:

1) торговельному посереднику надано право здiйснювати операцiї вiд iменi експортера; 2) торговельному посереднику надано право продавати товари зi складу за рахунок експортера; 3) торговельному посереднику надано право продавати товари вiд свого iменi; 4) немає правильної відповіді.

4. Якщо товари продають за цiнами експортера, то винагорода «торговця за угодою» є:

1) рiзницею мiж експортною та реалiзаційною ціною; 2) знижкою з експортної ціни; 3) знижкою на перепродаж, що знімається з прейскурантної ціни; 4) немає правильної відповіді.  

Якi посередницькi угоди передбачають дiяльнiсть торговель­ного посередника на обумовленiй територiї?

1) брокерська угода; 2) угода про надання права на продаж; 3) дилерський контракт купiвлi-продажу; 4) немає правильної відповіді.

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника, але за рахунок експортера?

1) агентські операції; 2) брокерські операції; 3) комісійні операції; 4) немає правильної відповіді.

7. Якщо із зростанням обсягу продажу збільшується ставка комісійної винагороди, то така система оплати комісіонера має форму:

1) прогресивної винагороди; 2) регресивної винагороди; 3) лінійної винагороди; 4) немає правильної відповіді.

За якого права агент має пiдстави на отримання винагороди за угоди, укладені принципалом без участi агента на договiрнiй територiї?

1) монопольне (виняткове); 2) просте; 3) виняткове з обмеженнями; 4) право «першої руки».

Якi з угод вiдповiдають формi договору мiж посередником та експортером, де посередник виступає винятково з метою зведення сторiн?

1) брокерська угода; 2) агентська угода; 3) комiсiйний договiр; 4) угода про надання права на продаж.

10. В угодi про надання права на продаж дiючими сторонами є:

1) експортер та дистриб’ютор; 2) принципал та агент; 3) комiсiонер та комiтент; 4) всі перелічені.
Гр.3 - Прізвище: V-2

Які функції виконують торговельні посередники у міжнародній торгівлі?

← Предыдущая страница | Следующая страница →