Учебные публикации: Техника

Концепція управління працездатністю автомобілів

У сучасній інженерній практиці AT поняття "управління" має наступне прикладне визначення: - це процес перетворення інформації про стан системи в певні цілеспрямовані дії, що переводять керовану систему із стану початкового в стан заданий. Так, коли як система... [читать полностью]

Інформаційні потоки логістики

В основі управління матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних системах, через те одним із ключових понять логістики є поняття про інформаційні потоки (1П). Інформаційний потік – це кероване явище циркуляції у логістичній системі, а також... [читать полностью]

Стандарти глобальної синхронізації та передачі даних

Для відповіді на ключові питання торговельних відносин – хто ви, де ви, що продаєте, на якому ринку – у системі стандартів GDSN розроблені ключові ідентифікатори. Мережа GDSN основана на Інтернет-технологіях мереж для взаємодії каталогів даних про товари та учасників... [читать полностью]

КОНДИЦІЮВАННЯ

Робота сучасних підприємств багатьох галузей промисловості немислима без створення в їхніх приміщеннях строго заданої температури, вологості й швидкості руху повітря. Актуальне також застосування кондиційованного повітря в суспільних і житлових будинках, особливо в... [читать полностью]

Технічний регламент програмного забезпечення

Регламент описує порядок роботи з ІПК "Виртуальный механик "HADI – 12"" і "Service Fuel Eco "NTU-HADI -12"" при реєстрації в них нового PC в умовах звичайної роботи. Пункти головного меню програм ІПК представлені в таблиці 5.11: Рис. 5.21. Схема структурна укрупнена програми... [читать полностью]

Інженерна розвідка переправ

Успіх подолання водної перешкоди значною мірою залежить від правильної та своєчасно проведеної інженерної розвідки. Її мета - здобути відомості про водну перешкоду та прилеглу до неї місцевість для прийняття рішення на обладнання переправи. Під час проведення розвідки... [читать полностью]

ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

Світові вимоги споживання товарів реалізуються через систему управління потоковими процесами, де на транспорт покладається реалізація матеріальних, людських, частково енергетичних потоків. Ідеологія майбутнього світового розвитку як сталого вимагає глобального... [читать полностью]

ЕЛЕМЕНТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

До хладоагентів у ТН пред'являються в принципі такі ж вимоги відносно фізичних і хімічних властивостей, як і в холодильних машинах. Особливі вимоги виникають у зв'язку з більш високим рівнем температури кипіння й конденсації. У цілому дані температури перебувають у тім же... [читать полностью]

Підготовка до роботи міношукача ІМП

Під час настроювання міношукача пошуковий елемент необхідно розташувати на відстані 1 м від грунту, а в радіусі 1-1,5 м не повинно знаходитись будь-яких металевих предметів і міношукачі, що працюють поруч не знаходились би ближче 6 м. Повертаючи обидві ручки компенсатора... [читать полностью]

Інтегрована логістична підтримка і її завдання

ІЛП – це методологія оптимізації вартості ЖЦ виробів, що (тобто вартість) є одним з основних чинників, що визначають конкурентоспроможність складних систем на сучасному ринку. Тут левова частка всіх витрат ЖЦ доводиться, як правило, на період експлуатації, вартість якого... [читать полностью]