Публикации: Техника

Види і особливості систем мобільного зв'язку

Автоматизовані АVL-системи можуть використовувати різні види (системи) мобільного радіозв'язку: транкова, короткохвильова, космічна, стільникова. Транкові системи – це системи рухомого радіозв'язку, які засновані на тих же принципах, що і звичайні телефонні мережі, тобто... [читать дальше]

ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ НА ТРАНСПОРТІ

Сучасний розвиток електроніки та мікропроцесорної техніки призвів до переходу на транспорті до моніторингу – постійного контролю параметрів транспортних засобів, транспортного руху, навігації транспорту. Розрізняють моніторинг стану та моніторинг параметрів... [читать дальше]

Системи керування базами даних

Основна функції СКБД – безпосереднє керування даними у зовнішній пам'яті. Ця функція включає збереження та ведення структурної інформації (даних), перетворення даних за запитом на структурну інформацію для користувача. При цьому повинні забезпечуватися: простота... [читать дальше]

Інформаційне забезпечення транспортної логістики

На транспорті, як і у будь-якій іншій сфері діяльності, зміст управління може бути зображений у вигляді структурної схеми, що відображає функції та алгоритм управлінської діяльності (рис. 1.3). Зображення 1.3 – Структура управлінської діяльності Структурна схема відображає... [читать дальше]

Модель системна

Вибір системної моделі є першим кроком на достатньо складному шляху конкретизації моделі MF, де слід врахувати ступінь вивченості створюваних систем, щоби уникнути використання тих моделей, які не мають розвиненого математичного апарату. Проте, прагнення отримати... [читать дальше]

Призначення і класифікація вітроенергетичних установок

У загальному випадку вітроенергетична установка (ВЕУ) представляє собою комплекс взаємопов'язаного обладнання та споруд, призначений для перетворення енергії вітру в інші види енергії (електричну, механічну, теплову та ін.) і включає в себе вітроагрегат і вітродвигун... [читать дальше]

Попередня оцінка терміну окупності ВЕС

Як відомо, термін окупності капітальних вкладень є однією з головних оцінок ефективності споруди електростанції. Сучасні способи оцінки терміну окупності вимагають істотних витрат часу, а також достовірної інформації за всіма статтями витрат. Однак отримання такої... [читать дальше]

Системи складні і їх системотехнічне дослідження

Термін система складна спочатку, а іноді і до цих пір використовується як синонім терміну система велика. Проте в науці існують переконливі обгрунтування відмінності цих понять. Зокрема, великою системою називають таку, якому неможливо досліджувати інакше, як по... [читать дальше]

Система моніторингу технічного стану рухомого складу автомобільного транспорту

Безперервний моніторинг параметрів технічного стану сучасного PC. при його експлуатації, забезпечують різні електронні системи управління робочими процесами вузлів і агрегатів. Вони виконують функцію власної діагностики (самодіагностики) і діагностики, керованих ними... [читать дальше]