Публикации: Страховое дело

Види страхових послуг відносно захисту життя

До страхових послуг відносно захисту життя відносять: змішане страхування життя, страхування дітей, весільне страхування, довічне страхування. Розглянемо їх характерні риси. Змішане страхування життя є одним із найпоширеніших страхових накопичувальних послуг. За... [читать дальше]

Медичне страхування громадян, які виїжджають за кордон

Інтеграція України у соціально-економічний, культурний та науково-освітянській світовий простір зумовило активний рух громадян поміж різними країнами світу. Це в свою чергу спричинило потребу у страховому захисті громадян, які від'їжджають за кордон. Починаючи з другої... [читать дальше]

Медичне страхування та його розвиток в Україні

Важливою підгалуззю особистого страхування є медичне страхування. Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Воно здійснюється на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини, в через те числі у зв'язку з хворобою та нещасним випадком. Мета такого... [читать дальше]

Добровільні страхові послуги громадянам у разі нещасних випадків

Згідно з Законом України "Про страхування", добровільне страхування у разі нещасних випадків здійснюється на основі договору поміж страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення такого страхування визначаються правилами страхування. Страхові... [читать дальше]

Навчальні посібники

38. Абрамов В. Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. -М.: Анкил, 2006.-128 с. 39. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. - К.: ЦУЛ, 2008. - 582 с. 40. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВИЗ/ Міжрегіональна академія управління... [читать дальше]

Види та інструменти перестрахування

Розвиток перестрахування сприяв виникненню великого різноманіття форм і видів договорів поміж цедентом та цесіона-рієм. Договори розрізняються за мірою участі перестрахови-ків, ставками премії (тарифами), величиною власного утримання, комісійними відрахуваннями тощо... [читать дальше]

Ставки єдиного соціального внеску: нарахування та утримання

Розміри ставок єдиного соціального внеску залежать від категорії платників та бази нарахування цього внеску (ст. 8 Закону № 2464). Розмір єдиного соціального внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного... [читать дальше]

Формування бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Джерелами формування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФЗДССУБ) є: – страхові внески страхувальників – працедавців та застрахованих осіб; – асигнування з державного бюджету; – суми фінансових... [читать дальше]

Динамічна модель для кількості позовів за фіксований проміжок часу

Модель, описана вище, є статичною, тобто не містить сценарію надходження позовів у часі. Вона фіксує лише взаємодію індивідуальних угод. У динамічній моделі фіксується взаємодія кількості позовів, що надійшли за різні проміжки часу, які не перетинаються, та ігнорується... [читать дальше]