Публикации: Страховое дело

Різновиди страхування підприємницьких ризиків

Підприємницький ризик - це ризик, що виникає за будь-яких видів підприємницької діяльності, пов'язаних із виробництвом продукції, товарів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-грошовими й фінансовими операціями; комерцією й здійсненням науково-технічних проектів. Він... [читать дальше]

Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, відносно відшкодування шкоди, якому може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час

Таке страхування проводять з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю людини, власності -та навколишньому природному середовищу внаслідок виникнення страхових випадків. Суб'єктами обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка... [читать дальше]

Добровільне медичне страхування

За своїм призначенням добровільне медичне страхування спрямоване на формування пакету страхових послуг відносно захисту страхувальників (застрахованих) у разі втрати ними здоров'я з будь-яких причин. Страхове покриття з добровільного медичного страхування... [читать дальше]

ТЕОРЕТИЧНІ ОПОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Страхові послуги - це послуги вторинного попиту, які значною мірою залежать від політичної й економічної стабільності, а також від рівня добробуту громадян країни. У законодавстві України послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення... [читать дальше]

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого проводять соціальний захист, охорону життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. Завданнями страхування від нещасного... [читать дальше]

Функції перестраховування

Перестрахування - це система економічних відносин, пов'язаних з передаванням страховиком частини відповідальності за прийняті до страхування ризики на узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого страхового портфеля, забезпечення фінансової... [читать дальше]

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕХАНІЗМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Аналізуючи досвід зарубіжних країн відносно організаційних засад створення страхових компаній, дозволяється зазначити, що: Для отримання ліцензії необхідно подати заявку відповідної форми. У більшості країн така заявка розглядається відповідними міністрами (Бельгія... [читать дальше]

Страхування як самостійна економічна категорія. Функції та роль розвитку страхування в економіці країни

Страховик формує систему страхового захисту з використанням страхування, що є одним з основних елементів функціонування сучасної фінансової системи країни. Аналіз опублікованих визначень страхування показує, що кожне з них уточнює чи доповнює попередні, залишаючи без... [читать дальше]

Форми проведення перестрахувальних операцій

Існує безліч різних за формою здійснення перестрахувальних договорів. Стандартного, спільного для всіх страхових компаній, договору не існує. У кожному окремому випадку договори перестрахування мають свої певні особливості, різняться частками участі в договорі... [читать дальше]

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до... [читать дальше]