Публикации: Стандартизация

Ступені наближення до оригіналу

Існують ріфзні ступені наближення до оригіналу, різні типи «присвоєння» іншомовних текстів власне переклад, переспів, адаптація, переробка тощо,. кожен з яких виявляє певне співвідношення «свого і чужого». Скажімо, пропуск епізодів або розширення тексту, забарвлення його іншим стильовим і національним колоритом, зміна епохи, місцевості, імен персонажів та інші значні відхилення характерні для переспіву й переробки, які творчо змінюють оригінал відповідно до концепції інтерпретатора, а також... [читать дальше]

Вимоги до структури магістерської дисертації

Магістерська робота (дисертація)– випускна кваліфікаційна робота наукового змісту. Всесвітньовідомий італійський письменник, професор декількох університетів Умберто Еко невипадково окреме видання присвятив молодому поколінню дослідників, намагаючись дати поради, як написати дипломну роботу з задоволенням. Один із основних принципів – працювати з бажанням, наполегливо, ніби це захоплююче конструювання, парі чи гра в мисливців за скарбами. Учений зазначає: „Існує певний спортивний азарт в гонитві... [читать дальше]

Реферування. Загальна характеристика цього процесу. Види рефератів

Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документу, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). Як анотування, так і реферування має на меті скорочення фізичного обсягу первинного документу при збереженні його основного смислового змісту. Це складний процес, що вимагає застосування не тільки власних розумових здібностей, а й певного часу. Як правило, той, хто бере... [читать дальше]

Складання тез до виступу, тексту.

Тези-це короткий виклад принципових положень, які не містять полеміки, фактів і мають бути роз’яснені та обґрунтовані під час виступу або в тексті. Тези – це також коротко сформульоване положення абзацу, тексту лекції, доповіді тощо. Обсяг тез відповідає кількості інформаційних центрів тексту. Відповідно до мети тези бувають вторинними та оригінальними. Відповідно, вторинні тези призначені для виділення основної інформації в тому чи іншому джерелі (наприклад, підручнику, монографії, статті) при... [читать дальше]

Загальні характеристики та основні можливості словника

Lingvo Загальні характеристики та основні можливості словника Словник Лінгво (www.lingvo.ru) добре знайомий українським користувачам, він представлений на ринку вже 15 років. Автором цього словника є російська компанія ABBYY Софт Хаус. До речі, у перекладі з есперанто «lingvo» означає «мова». По своїй структурі сервіс Лінгво.ru практично ідентичний паперовим словникам: по кожному слову дається кілька перекладів і контекстні приклади використання слова. Безумовною зручністю є наявність великого т... [читать дальше]

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ВНУТРІШНІХ НАПРУЖЕНЬ

Мета роботи: експериментально визначити залишкові внутрішні напруження для дослідних зразків за допомогою полярископа. Прилади та обладнання: полярископ – поляриметр ПКС – 250; шість досліджуваних моделей з оргскла. Призначення. Полярископ – поляриметр ПКС-250 призначений для визначення різниці хода світлових променів викликаної двійним променезаламленням, в прозорих зразках із безкольорового та слабофарбованого скла. Визначена різниця хода характеризує залишкові напруження, в зразку. Оцінка за... [читать дальше]

Методи перекладу (комунікативний та семантичний)

Відомо, що є два типи перекладу: комунікативнийпереклад намагається справляти на своїх читачів враження, максимально близьке до того, яке вони могли б відчути, прочитавши оригінал. Семантичнийпереклад намагається надавати точне контекстуальне значення оригіналу настільки близько, наскільки семантична і синтаксична структури другої мови це дозволяють. Одна основна відмінність між ними двома – це те, що комунікативний (який, на нашу думку, можна називати прагматичний) мусить наголошувати на «силі»... [читать дальше]

Загальна характеристика та основні можливості словника

Компанія МедіаЛінгва дотримується при створенні словників МультиЛекс досить простої стратегії. В основу електронних словників закладені словникові бази книжкових видань, що вже завоювали популярність і визнання серед перекладачів, викладачів іноземних мов, студентів і школярів. Он-лайн- словник МультиЛекс (www.online.multilex.ru) містить більше ніж 40 загальних, тематичних та тлумачних словників, що заслуговують на довіру професійних лінгвістів та перекладачів. Інтернет- версія електронного слов... [читать дальше]

Найменші ознаки показників вгодованості забійної худоби м’ясних порід і помісів

(згідно технічних умов ТУ 46.14 2-92 „Велика рогата худоба м'ясних порід, м'ясних типів, їх помісів і гібридів для забою",1992/ Е.М. Доротюк) Велику рогату худобу м’ясних порід та їх помісів залежно від віку і статі поділяють на такі групи: доросла худоба : корови, бугаї, телиці у віці старше 3-х років; молодняк : бички, бички-кастрати і телиці у віці від 6-8 місяців до 3-х років; телята : бички, телиці у віці від 10 днів до 6-8 місяців. Відповідно до породи, екстер'єрних ознак і прояву м'я... [читать дальше]