Поделиться Поделиться

Визначення поняття «подієвий туризм

Тема 6.

Подієвий туризм

1. Визначення поняття «подієвий туризм

2. Основні підходи до класифікації подій

3. Найважливіші типи подій, їх характеристика

4. Світові дестинації подієвого туризму

5. Стан розвитку подієвого туризму в Україні.

6. Особливості організації подієвих турів

Визначення поняття «подієвий туризм

Вперше термін «подієвий туризм» або «event tourism» був використаний в 1987 році Департаментом туризму і громадськості Нової Зеландії.

Слово «event»має багато значень і в загальному розумінні можна перекласти як соціально-культурний, запланований захід, який відбувається в конкретний час з визначеною ціллю і викликає масове зацікавлення громадськості. В українській мові використовується як транслітерований варіант – івент, так і аналоговий переклад – подія. Слово «івент» з’явилося порівняно недавно і вживається в повсякденному визначені, проте законодавчого чи словникового визначення даному терміну ще не надано, частіше зустрічається поняття «культурно-масовий захід».

Подієвий туризм– різновид туризму, основна мета якого присвячена якій-небудь події [1]. В даному випадку під особливою подієюварто розуміти сукупність явищ, що виділяються своєю неоднозначністю, значимістю для даного суспільства і людства в цілому.(Бабкін, 2008)

Подієвий туризм– туристична діяльність, пов’язана з різноманітними важливими громадськими подіями, а також рідше природними явищами, що приваблюють своєю унікальністю, екзотичністю, неповторністю багато туристів з різноманітних країн [18]. Він включає в себе ряд заходів культурного, спортивного, етнографічного видів туризму.

Подієвий (івентивний) туризм– значуща частина культурного туризму, орієнтована на відвідини місць в певний час, пов’язаний з якою-небудь подією в житті суспільства або природним явищем, яке може ніколи більше не повторитися у майбутньому.

Таблиця 1.1

Визначення терміну «подієвий туризм» у наукових працях

Автор/Рік Визначення терміну
Департамент туризму і громадськості Нової Зеландії/1987р. Подієвий туризм – важливий і постійно зростаючий сегмент міжнародного туризму.
Д. Гетц/ 1989р. Подієвий туризм – це подорож людей, метою якої є певна подія.
Л.Джаго, Л.Дваєр/2006р. Подієвий туризм передбачає задоволення потреби людини у відвідуванні будь-якого конкретного заходу
Д.Гетц/2007р. Подієвий туризм – туристична діяльність, пов’язана з різноманітними значущими суспільними подіями, а також рідкісними природними явищами, що привертають своєю унікальністю, екзотичністю, неповторністю великі маси співвітчизників і туристів із зарубіжних країн.
А.В. Бабкін/2008р. Подієвий туризм – це вид туризму, орієнтований на відвідування місцевості в певний час, пов'язаний з певною подією.

Отже, основною метою подорожів подієвому туризмі є участь в певній події, яка має важливе суспільне значення. Як правило, ці події стають ключовою складовою турпакету і є його особливою родзинкою

«Івент» або подія є основними ресурсами подієвих турів - важливим мотивуючим фактором розвитку туризму. Роль і вплив заздалегідь спланованих подій у сфері туризму підтверджені документально, особливо великий вплив івенти мають на конкурентоспроможність туристичної дестинації.

Даний вид ресурсів не підлягає традиційному кількісному вимірюванню. Можна говорити лише про міру впливу подієвих ресурсів на створення туристичної інфраструктури, формування туристичних потоків, яка у нинішньому світі, насамперед, залежить від реклами події та піар-акцій навколо неї. Це вказує на те, що "подія", яка використовується у туризмі величезною мірою залежить від суспільних вподобань, від моди й уяви про престижність заходу. Велике значення має постійність і періодичність проведення заходів.

Подієвий туризм по своїй суті є невичерпним. Практично будь-яка територія, кожне місто, використовуючи креативний потенціал жителів і зацікавлених осіб, в якості яких можуть виступати органи влади, бізнесмени, в змозі організувати захід подієвого характеру того або іншого рівня обсягу і зроблять цю подію відправною точкою розвитку туризму. Він притягує величезні потоки туристів в ті місцевості, де немає вже давно звиклих для туристичної сфери ресурсів: моря, гір чи аутентичної архітектури. Цей вид туризму дає можливість оминути явище сезонності, адже є характерним для будь-якої пори року, отже, дає можливість керувати туристичними потоками у просторі і часі, що визначає його особливу рису і виділяє з-поміж інших видів туризму – неприв’язаність до туристичних ресурсів, цілорічність попиту та різноманітність цільової аудиторії, як за віком, так і за матеріальним забезпеченням.

Похожие статьи