Поделиться Поделиться

Виплата стипендії студентам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність

7.1.Студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва), протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Положення, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Положення.

7.2.Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання в Сумському державному університеті і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до п.6.1 цього Положення, здійснюється:

- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату за результатами останнього семестрового контролю в СумДУ відповідно до цього Положення;

- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату в СумДУ за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Положення.

7.3.Питання подальшого призначення стипендії студентам вирішується стипендіальною комісією інституту(факультету) після повернення здобувача вищої освіти до основного місця навчання за таких умов:

- визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення

строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;

- у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості, така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання.

7.4.Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією інституту(факультету) відповідно до цього Положення на загальних підставах.

7.5.У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу

третього п.7.3., та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії інституту(факультету) особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі. 7.6.Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від виробництва) у СумДУ і не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 7.1. цього Положення, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі. 7.7.Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією університету, після повернення такої особи до навчального закладу за основним місцем навчання на підставі рішення відповідної випускової кафедри СумДУ за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи у клінічний ординатурі, аспірантурі, докторантурі СумДУ порівняно з нормативним.

7.8.У разі прийняття зазначеного у п. 7.7. рішення стипендіальної комісії університету клінічному ординатору, аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

7.9.Призначення і виплата академічних стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в університеті згідно з угодами між навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень СумДУ.

Похожие статьи