Поделиться Поделиться

Конкретна кількість Стипендіатів визначається Стипендіальною комісією

4.6.1. Конкретна кількість Стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні) серед студентів факультету / інституту, які навчаються на певному курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до одного навчального плану, визначається множенням ліміту Стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання певного факультету / інституту, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до одного навчального плану станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або розпочали навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

4.6.2. У випадку, якщо кількість Стипендіатів, визначена відповідно до п. 4.6.1 цих Правил, не становитиме ціле число, здійснюється округлення до найближчого цілого числа у бік зменшення.

4.6.3. Надалі визначається додаткова кількість Стипендіатів факультету / інституту в розрахунку для певної спеціальності (напряму підготовки) на певному курсі додаванням у межах певної спеціальності (напряму підготовки) на певному курсі залишків від цілого числа кількості Стипендіатів, визначених відповідно до п. 4.6.2 цих Правил.

4.6.4. У разі, якщо визначена додаткова кількість Стипендіатів не становитиме цілого числа, здійснюється округлення відповідної кількості до цілого числа у бік зменшення.

4.6.5. Надалі визначається додаткова кількість Стипендіатів факультету / інституту в розрахунку для певного курсу додаванням у межах певного курсу залишків від цілого числа кількості Стипендіатів, визначених відповідно до п. 4.6.4 цих Правил, з округленням відповідної кількості до цілого числа у бік зменшення.

4.6.6. У разі, якщо визначена відповідно до п. 4.6.5 цих Правил додаткова кількість Стипендіатів також не становитиме цілого числа, визначається додаткова кількість Стипендіатів у розрахунку для факультету / інституту в цілому додаванням у межах факультету / інституту залишків від цілого числа кількості Стипендіатів, визначених відповідно до п. 4.6.5 цих Правил, з округленням відповідної кількості до цілого числа у бік зменшення.

4.6.7. У разі одночасної наявності на певному факультеті / в інституті, на курсі за певною спеціальністю студентів, які навчаються за одним навчальним планом за повним та за скороченими термінами навчання, ліміти Стипендіатів для них розраховуються окремо[7]. За рішенням Стипендіальної комісії Університету спільно може бути розраховано ліміт Стипендіатів для різних курсів за певною спеціальністю, якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

Конкретна кількість Стипендіатів визначається Стипендіальною комісією - Инвестирование - 1

4.7. Перевищення лімітів стипендіатів припускається у разі:

4.7.1. Призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості за умови, що рейтинг студента дає право на отримання стипендії.

4.7.2. Повернення до навчання студентів після академічної відпустки за медичними показаннями за умови, що рейтинг студента, сформований до переривання навчання, дає право на отримання стипендії.

4.7.3. Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною.

4.7.4. Призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації.

Призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

4.7.5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт Стипендіатів і ліміт Стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням Стипендіальної комісії Університету терміном на один місяць із наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні) у поточному місяці. Студентам, які перебувають у рейтинговому списку між 40 та 45 % контингенту студентів, академічна стипендія може бути додатково призначена кожного місяця.

4.7.6. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких одним навчальним планом на відповідних факультетах / в інститутах, на курсах та спеціальностях не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

Похожие статьи