Публикации: Социология

Перетворення Козацькості з дієво-визначальної етноментальної ознаки на колективний підсвідомий образ-символ українства

Козацькість до другої половини XVIII ст. (Гетьманську Державу було зліквідовано у 1764 р.; Запорозьку Січ було зруйновано у 1775 р.) поставала як дієва етноментальна визначальна риса українства. Причому вона, ця риса, встигла набути в середовищі української етнічної спільноти... [читать дальше]

Развитие культуры и происхождение власти

Культура (от лат. cultura - образование, воспитание, возделывание) - специфический признак человека, выражающийся в системе различных, меняющихся во времени и в пространстве внебиологических способов оформления тех или иных видов деятельности, большинство которых присущи... [читать дальше]

Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні

Соціологічні центри України та їхні дослідження політичних реалій Серед усіх проблем суспільного життя в сучасній Україні найбільш дослідженими на емпіричному рівні є, мабуть, проблеми політичні. У країні утворилися й успішно функціонують декілька... [читать дальше]

Поняття про релігію

Термін "релігія" латинського походження (rеligio), що означає благочестя, побожність, предмет культу. Поняття "релігія" піддається визначенню настільки, наскільки людина здатна охопити своє ставлення до Бога (надприродного, сакрального) - спілкування... [читать дальше]

Виникнення расизму

Через що так розквітнув расизм? На це є кілька причин. Одна з них - це та, що протиставлення чорного й білого як культурних символів було глибоко закорінене в європейській культурі. Біле в нас давно асоціюється з чистотою, чорне - зі злом (немає нічого природного в цьому... [читать дальше]

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

Оригінальні ідеї, наукове відкриття, роман чи картина можуть бути втрачені безповоротно чи залишитися в невідомості, і тоді вони не нестимуть ніякого впливу на людей, Уявимо, як збідніло б людство, якби не знало античної міфології, якби не збереглися єгипетські піраміди"... [читать дальше]

ФУНКЦІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Масова комунікація характеризується певними соціальними функціями. Розглянемо найважливіші з них. Інформаційна функція полягає в наданні масовому читачу, слухачу і глядачу актуальної інформації про різноманітні сфери діяльності людей ділову, науково-технічну... [читать дальше]

Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи

Соціальна діагностика – найважливіший компонент соціальної технології та сфера діяльності практичного соціального працівника. Технологія соціальної діагностики включає принципи, алгоритм процедур і способів перевірки різних методів дослідження соціальних процесів... [читать дальше]

Соціальна стратифікація

Спільне життя людей має очевидні вигоди і переваги, проте за володіння ними доводиться розплачуватися. Чи не найсуттєвішою даниною, якому людство сплачує за вигоди спільного життя, є постійно відтворювана нерівність. Існуючу в суспільстві в цілому, а також у спільнотах і... [читать дальше]

Соціально-економічні методи

Соціально-економічні методи спрямовані на задоволення матеріальних, національних, сімейних та інших інтересів й потреб клієнтів. Провідну роль при цьому відіграють матеріальне мотивування і підтримка життєдіяльності окремих людей і соціальних груп, які відчувають у... [читать дальше]