Поделиться Поделиться

Географія галузей сільського господарства

В Україні розвинуті обидві головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво.

В рослинництві розвиваються всі головні галузі: вирощування зернових, технічних, кормових, овочевих, баштанних культур, картоплі, фруктів, ягід, винограду тощо. В структурі сільського господарства частка рослинництва складає 67% за десятирічний термін (2003-2013 pp.) частка зросла на 7%.

Незважаючи на особливості погодних умов, що впливають на строки посівної та збирання врожаю, рослинництво України демонструє стрімку динаміку зростання. Так, у 2013 році вдруге за останні три роки отримано більший урожай зернових, ніж у 1990 році (табл. 9.18) (котрий, за експертними оцінками, вважався найбільш успішним за радянських часів), в 2013 році зібрано понад 63 млн. т зерна – історично рекордний урожай за роки незалежності, що забезпечило зростання експортного потенціалу до 33 млн. т зернових. Обсяги вирощування базової культури – зерна – невгинно зростають. Коли у 2008-2010 роках середньорічний валовий збір становив 46,2 млн. т, то у 2011-2013 pp. – вже 54,3 млн. т, збільшення становило 17,5%. Наявна інфраструктура зернового ринку забезпечує його потреби у потужностях зі зберігання та перевалки, у через те числі на зовнішні ринки.

Таблиця 9.18

Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні в 1940-2013 роках, (тис. тонн)

Роки

Зернові та зернобобові культури

Цукрові

буряки

Соняшник

Картопля

Овочі

Плоди та

ягоди

1940

26419,7

13 052,3

946,5

20 663,8

5 485,7

789,9

1945

12 126,0

3 039,0

399,8

13 769,7

2 834,9

332,0

1946

8 515,1

2 130,0

300,4

9 734,2

1 892,3

...

1950

20 447,7

13 924,9

702,8

20 328,7

2 318,0

764,7

1990

51 009,0

44 264,5

2 570,8

16 732,4

6 666,4

2 901,7

1995

33 929,8

29 650,4

2 859,9

14 729,4

5 879,8

1 897,4

2000

24 459,0

13 198,8

3 457,4

19 838,1

5 821,3

1 452,6

2003

20 233,9

13 391,9

4 254,4

18 453,0

6 538,2

1 696,7

2005

38015,5

15 467,8

4 706,1

19 462,4

7 295,0

1 689,9

2009

46028,3

10 067,5

6 364,0

19 666,1

8 341,0

1 618,1

2010

39 270,9

13 749,2

6 771,5

18 704,8

8 122,4

1 746.5

2011

56 746,8

18 740,5

8 670,5

24 247,7

9 832,9

1 896,3

2012

46216,2

18438,9

8 387,1

23 250,2

10016,7

2 008,7

2013

63 051,3

10 789,4

11 050,5

22 258,6

9 872,6

2 295,3

Складено за джерелом: Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroua.net/statistics

Зокрема, у 2013 році в Україні функціонувало близько 800 сертифікованих зернових складів, 24 портових елеватори. Триває розбудова тепличного господарства: з 2010 року побудовано 47 га сучасних теплиць.

Протягом останніх трьох років введено в експлуатацію 63 сховища усіх типів загальною місткістю 109 тис. т.

Валова продукція рослинництва мас територіальні відмінності (рис. 9.17), найвищі показники характерні для Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей (9700-12700 млн. грн.), середнє значення фіксується в Київській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградські областях (6500-9700 млн. грн.), найменші значення в Закарпатській, Івано- Франківській та Чернівецькій областях (3300 і менше).

У виробництві основних сільськогосподарських культур (табл. 9.19) першість належить зерновим та зернобобовим (63,1 млн. тонн), на другому місті – картопля (22,3 млн. тонн), на третьому-олійні культури (11,1 млн. тонн).

Рис. 9.17. Валова продукція рослинництва за регіонами у 2013 році (у постійних цінах 2010 року)

Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroua.net/statistics

Найвищу урожайність забезпечує цукровий буряк – 398,9 центнерів з 1 гектара зібраної площі; найбільше площі, з якої зібрано врожай, займають зернові культури – 15,8 млн. га.

Таким чином, протягом 2013 року встановлено два нових абсолютних рекорди в сільському господарстві України. Перший рекорд встановлено у виробництві зернових та зернобобових культур, об'єм якого досяг 63 млн. тонн. Другий рекорд встановлено в об'ємах експорту зернових, які склали більше 30 млн. тонн. Відносно рівня рентабельності в рослинництві зокрема, й виробництва продукції сільського господарства і послуг у цілому, то у 2013 році вона знизилась проти 2012 майже у два рази.

Таблиця 9.19

Виробництво основних сільськогосподарських культур в 2010-2013 pp.

№ п/п

Сільськогосподарські культури

Роки

2010

2011

2012

2013

Валовий збір, тис. тонн

1.

2.

Зернові та зернобобові культури

39 270,9

56 746,8

46 216,2

63 051,3

Цукрові буряки

13 749,2

18 740,5

18 438,9

10 789.4

3.

Соняшник

6 771,5

8 670,5

8 387,1

11 050,5

4.

Картопля

18 704,8

24 247,7

23 250,2

22 258,6

5.

Овочі

8 122,4

9 832,9

10 016,7

9 872,6

6.

Плоди та ягоди

1 746,5

1 896,3

2 008,7

2 295,3

Урожайність, центнерів з 1 га зібраної площі

1.

Зернові та зернобобові культури

26,9 1 37,0

31,2

39,9

2.

Цукрові буряки

279,5

363,3

410,8

398,9

3.

Соняшник

15,0

18,4

16,5

21,7

4.

Картопля

132,5

168,0

161,0

159.7

5.

Овочі

173,6

195,0

199,2

199,9

6.

Плоди та ягоди

78,2 84,9

89,9

103,5

Площа, з якої зібрано врожай, тис. га

1.

Зернові та зернобобові культури

14 575,7

15 321,3

14 792,1

15 804,4

2.

Цукрові буряки

492,0

515,8

448,9

270,5

3.

Соняшник

4 525,8

4 716,6

5 081,7

5 090,1

4.

Картопля

1 411,8

1 443,2

1444,1

1 394.1

5.

Овочі

467.8

504Д

502,8

493,8

6.

Плоди та ягоди

223,2

223,4

223,4

221,7

Складено за даними ДСС України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

За даними ДСС України в 2013 році в галузі рослинництва чистий дохід (виручка) від реалізації склала 89,1 млрд, грн., рентабельність була на рівні 11,3%. Виручка від реалізації більш, ніж на половину (52%) складалася з виручки від продажу зернових та зернобобових культур, продаж насіння соняшника займав частку 23% в загальному доході від реалізації, частка ріпаку склала 7%.

Структура прибутку (фінансового результату) відрізняється від структури виручки – найбільшу частку 51% в ній займав прибуток з продажу насіння соняшника, прибуток з продажу зернових та зернобобових культур складав 9%, з продажу ріпаку 5%. Таким чином, найвищу рентабельність за результатами року в галузі рослинництва показав соняшник, рентабельність вирощування якого склала 29%, рентабельність ріпаку складала 8,4%, завдяки рекордному врожаю, що привів до зниження цін на зернові, рентабельність вирощування зернових та зернобобових культур була на рівні 1,7%. Всі вищевказані економічні показники діяльності у 2013 році були нижче аналогічних показників 2012 року.

Зниження економічних показників сталося в наслідок падіння цін, однак, вже з грудня 2013 року тенденція падіння цін змінилася тенденцією поступового зростання ціни, яка зберігається по сьогодні, таким чином, коли фермери, мають доступ до потужностей з переробки та зберігання зернових, вони можуть значно покращити економічні показники своєї діяльності.

Зернові культури (озима пшениця, жито, озимий ячмінь, ярий ячмінь, кукурудза, овес, гречка, просо, рис) займають провідне місце в структурі посівів (близько 50%). Основна зернова культура України – озима пшениця вирощується переважно в Степу і Лісостепу (табл. 9.20, рис. 9.18), урожайність в 2013 році становила – 34,1 ц з 1 га, посівні площі з яких зібрано врожай озимої пшениці – 6,4 млн. га.

Ячмінь – друга за розмірами площ посівів зернова культура України, його урожайність в 2013 році склала 23,4 ц з 1 га. Ярий ячмінь вирощують на Поліссі, та в Степу, хоча культивується він повсюдно (урожайність 21,6ц з 1 га), озимий – у південній частині Степу та в передгірних районах Криму.

Третє місце в Україні за площею посівів посідає кукурудза з урожайністю 64,1 ц з 1 га. Найкращі умови для її вирощування – північний і центральний Степ, південь Лісостепу (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська. Черкаська, Полтавська, Чернівецька області, Закарпаття, Прикарпаття). Посівні площі зайняті під кукурудзою в 2013 році дорівнювали 4,8 млн. га.

Таблиця 9.20

Баловий збір зернових культур в 2010-2013 pp. (тис. тонн)

№ п/п

Зернові та зернобобові культури

Роки

2010

2011 І 2012

2013

1.

Зернові та зернобобові культури (всього) у через те числі:

39 270,9

56 746,8

46 216,2

63 051,3

2.

пшениця з неї:

16 851,3

22 323,6

15 762,6

22 279 3

2.1.

озима

16 216,8

21 644,9

15 131,8

21 863,4

2.2

яра

634,5

678,7

630,8

415,9

3

Жито з нього:

464,9

578,9

676,8

637,7

3.1.

озиме

463,4

577,3

675,3

633.0

3.2

яре

1,5

1.6

1,5

4,7

4.

Ячмінь з нього:

8 484,9

9 097,7

6 936,4

7 561,6

4.1

озимий

3 219.0 >

3 235,9

1 325,2

2 881,0

4.2.

ярий

5 265,9

5 861,8

5 611,2

4 680,6

5.

Овес

458,5

505,6

629,7

467,3

6.

Просо

117,1

278,8

157,4

102,0

7.

Гречка

133,7

281,6

238,7

179,0

8.

Рис

148,0

169,9

159,8

145,1

9.

Кукурудза на зерно

11 953.0

22 837,8

20 961,3

30 949,6

10.

Сорго

61,4

175,9

208,5

354,4

11.

Зернобобові з них:

592,3

491,0

473,4

371,5

11.1.

горох

452,4

364,3

349,4

267,2

11.2

квасоля

28,8

34,4

34.7

36.2

Складено за даними ДСС України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

Рис. 9.18. Виробництво, урожайність зернових та зернобобових культур за регіонами у 2013 році

Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroua.net/statistics

Цінною продовольчою культурою є озиме жито. Головні райони його вирощування – Полісся і захід Лісостепу. Овес поширений в тих самих районах, що й жито, і служить допоміжною зернофуражною та продовольчою культурою. Вирощування вівса має особливе значення для розвитку конярст ва (конярство на селі залишається на противагу транспортних засобів, дорогого пального, мастил, та в зв'язку з організацією сімейних ферм та фермерських господарств). Овес вирощують переважно на півночі та на заході України. Посіви гречки поширені в Житомирській, Чернігівській, Київській, Сумській областях (Полісся), урожайність 10,6 ц з 1 га, в 2013 році посіви гречки займали площу в 168,4 тис. га. Рис як продовольчу культуру вирощують на поливних землях у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму, урожайність – 60 ц з 1 га, посівні площі – 24,2 тис. га. Посіви зернобобових культур (гороху, квасолі, віки) зосереджені в Лісостепу та на півдні Полісся, їх урожайність становить 14-15 ц з 1 га на площах в 197 тис. га.

За рівнем виробництва зернових культур Україна займає одне з провідних місць у світі.

З технічних культур провідне місце займають посіви (табл. 9.21):

цукрових буряків, які розміщені в Лісостепу, Прикарпатті, на півдні Полісся, півночі Степу (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Київська області), урожайність в 2013 році становила 399 ц з 1 га, площа з якої зібрано даний врожай склала 270,5 тис. га.

соняшнику (Степ, південь Лісостепу, Закарпаття). В 2013 році був зібраний значний врожай (табл. 9.21), урожайність – 21,7 ц з 1 га, площі – 5,1 млн. га.

ріпаку, котрий вирощується переважно на півдні Полісся та в Лісостепу. Льон-довгунець вирощують на Поліссі (Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Сумська області), в Передкарпатті (Львівська, Івано- Франківська області), коноплі – у Степовій (Дніпропетровська, Миколаївська області), Лісостеповій (Сумська, Чернігівська, Полтавська області). З інших технічних культур варто назвати тютюн (Крим, Закарпаття, Українське Придністров'я), також вирощують махорку, лікарські рослини (Житомирська, Вінницька області, Крим), хміль (Житомирська, Рівненська області), ефіроолійні рослини (Крим).

Таблиця 9.21

Валовий збір технічних культур в 2010-2013 pp., тис. тонн

п/п

Зернові та зернобобові культури

Роки

2010

2011

2012

2013

1.

Цукрові буряки

13 749,2

18 740,5

18 438,9

10 789,4

2.

Олійні культури, всього у через те числі:

10 033,0

12 453,9

12 074,1

16 232,2

2.1.

Соняшник

6 771,5

8 670,5

8 387,1

11 050,5

2.2

Соя

1 680,2

2 264,4

2 410,2

2 774,3

2.3

Ріпак

1 469,7

1 437,4

1 204,4

2 351,7

3.

Льон-довгунець (волокно)

0,4

0,8

1.8

1,1

4.

Коноплі (волокно)

0,0

02

0,2

0,3

5.

Тютюн

0.3 І 0,3

0,1

0,1

6.

Хміль

0,8 0,7

0,4

0,5

Складено за даними ДСС України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

Посіви кормових культур (кукурудза на силос і зелений корм, однолітні і багатолітні трави, кормові коренеплоди і кормові баштанні для потреб тваринництва, сіножаті, культурні пасовища на сіно, на силос поширені повсюдно.

Овочівництво – підгалузь сільського господарства, яка займається вирощуванням овочевих культур і входить до складу плодоовочеконсервного комплексу. В Україні вирощується близько 40 видів овочевих культур, з яких найбільше значення мають картопля, капуста, помідори, огірки, морква, буряк, цибуля. Валовий збір усіх овочів в 2013 році становив 9,9 млн. тонн, урожайність – 200 ц з 1 га, площа з якої зібрано даний врожай становила – 493,8 тис. га. Овочі в Україні вирощуються у відкритому та закритому грунті.

Овочеві плантації в країні поширені повсюдно, хоча помідори, баклажани, перець та інші овочі переважно культивуються в степовій зоні (Миколаївська, Одеська, Херсонська та інші області), де дають найбільші врожаї. В Степовій зоні зосереджені посіви баштанних культур (кавуни, дині, гарбузи, кабачки, патисони тощо), на неї припадає до 90% площ і 90% валових зборів баштанних культур.

Картопля – найважливіша продовольча і кормова культура, якому іноді в Україні називають другим хлібом. За обсягом виробництва картопля посідає друге місце після зерна і використовується, як продукт харчування, для технічної переробки на спирт, крохмаль, патоку і як корм для тварин. Її посіви поширені на всій території України. В 2013 році було вироблено 22,3 млн. тонн картоплі. До основної зони вирощування високоякісної продовольчої картоплі відносять Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Чернігівська області. Продовольчу і сировинну картоплю культивують також у лісостеповій зоні (Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Харківська області), на Закарпатті, Буковині (Чернівецька обл.), Поділлі (Вінницька обл.).

Садівництво і виноградарствопідгалузі рослинництва, в яких займаються вирощуванням плодових, ягідних культур, винограду для використання у свіжому вигляді і для переробки. Плодово-ягідні насадження поширені в Лісостепу (42% площі садів) і Степу (близько 30% загальної площі садів) – у Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях, АР Крим, приміських зонах великих міст, міських агломерацій. Виноградарство поширене у південних областях, Криму, Подністров'ї та Закарпатті. В Україні вирощують яблука, груші, вишні, черешні, абрикоси, суницю, малину, смородину, виноград та ін. В 2013 році валовий збір плодів та ягід становив 2,3 млн. тонн, винограду – 575,4 тис. тонн; урожайність плодів та ягід – 103,5 ц з 1 га площі насаджень у плодоносному віці, а винограду – 85,8 ц з 1 га насаджень; площа садів та ягідних насаджень – 221,7 тис. га, площа виноградників – 67,1 тис. га.

Тваринництво друга важлива галузь сільського господарства. На розміщення галузі впливають природні умови, ресурси кормовиробництва, зокрема, кормові угіддя. Частка тваринництва у структурі сільського господарства скоротилась і в 2013 році становила 33% (табл. 9.22).

Тваринництво спеціалізується на виробництві м'яса, м'ясопродуктів, молока, яєць, молочних продуктів (табл. 9.22), забезпечує населення продуктами харчування, дає живу тяглову силу, виробляє деякі корми, сировину для лікарських препаратів, органічні добрива. Тваринництво розділяється на скотарство (розведення великої рогатої худоби), свинарство, вівчарство, птахівництво тощо. На розміщення тваринництва великий вплив справляє кормова база.

Таблиця 9.22

Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва в Україні

Роки

Виробництво основних видів продукції тваринництва

м'ясо (у забійній вазі), тис. т

молоко, тис. т

яйця від птиці, млн. шт.

вовна, т

1990

4 357,8

24 508,3

16 286,7

29 804

2000

1 662,8

12 657,9

8 808,6

3400

2005

1 597,0

13 714,4

13 045.9

3 195

2009

1 917,4

11 609.6

15 907,5

4 111

2010

2 059,0

11 248,5

17 052,3

4 192

2011

2 143,8

11 086,0

18 689,8

3 877

2012

2 209,6

11 377,6

19 110,5

3 724

2013

2 389,4

11 488.2

19 614,8

3 320

Складено за даними ДСС України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstatgov.ua

Останнім часом триває відновлення галузі тваринництва, обсяги виробництва в якій за 2013 рік зросли на 4,8%. Вдалося не тільки зупинити спад у галузі тваринництва а й домогтися її зростання (табл. 9.22, 9.23). Так, у 2013 році відбулося зростання основних показників в усіх категоріях господарств: обсягів реалізації на забій худоби та птиці (у живій масі) на 8,2%; виробництва яєць – на 2,5%; молока – на 1,1 %.

Таблиця 9.23

Поголів'я худоби та птиці в 2010-2013 pp., тис. голів

Роки

Велика рогата худоба (ВРХ)

Свині

Вівці та кози

Птиця

всього

в. т.ч. корови

2010

4 494.4

2 631,2

7 960,4

1 731,7

203 839,8

2011

4 425.8

2 582,2

7 373,2

1 739,4

200 760,6

2012

4 645.9

2 554,3

7 576,7

1 738,2

214 070,6

2013

4 534,0

2 508,8

7 922,2

1 735,2

230 289,8

Складено за даними ДСС України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

Обсяги валової продукції тваринництва за регіонами у 2013 році територіально диференційовані (рис. 9.19). Найвищі показники характерні для областей Центру, Заходу та Сходу, низькі значення валової продукції тваринництва фіксувались в областях Півдня України.

Рис. 9.19. Валова продукція тваринництва за регіонами у 2013 році (у постійних цінах 2010 року)

Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroua.net/statistics

Головні галузі тваринництва – скотарство, свинарство, птахівництво, козівництво, конярство, а також рибництво, кролівництво, хутрове звірівництво, бджільництво, шовківництво. Структура вирощування худоби та птиці в Україні в 2013 році представлена на рис. 9.20. Перші три місця за обсягами вирощування відносять птиці, свинарству та розведенню ВРХ.

Головна галузь тваринництва – скотарство, яке спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби. Основними продуктами скотарства є молоко, м'ясо і шкіра тварин. Скотарство розвинене повсюдно. Поголів'я ВРХ в 2013 році становило 4534,0 тис. голів (табл. 9.23).

Рис. 9.20. Структура вирощування худоби та птиці в 2013 році, %

Складено за даними ДСС України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

Навколо великих міст, міських агломерацій, у приміських зонах Полісся, Лісостепу розміщуються господарства, що спеціалізуються на молочно-м'ясній продукції. М'ясо-молочне тваринництво переважає в Степу. Найвищі показники поголів'я корів відмічаються у Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Чернігівській областях.

Свинарство – друга за значенням (після скотарства) галузь тваринництва, яка спеціалізується на розведенні свиней для одержання м'яса, сала, жиру, кров'яного та м'ясо-кісткового борошна, для легкої промисловості – шкіри, щетини та ін. Свинарство також залежить від кормової бази, через те зосереджено в густонаселеннх районах, де добре розвинуті овочівництво, є відходи харчової промисловості. Основними постачальниками продукції свинарства є Лісостеп і Степ. Територіально галузь зосереджена у Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Харківській, Черкаській, Полтавській областях. Поголів'я свиней в 2013 році було 7,9 млн. голів (табл. 9.23).

Вівчарство особливо інтенсивно розвивається в Степу і на гірських пасовищах Карпат. Галузь спеціалізується на постачанні вовни, овчини, м'яса, жиру, овечого молока, її продукція – цінна сировина для легкої і харчової промисловості. Проте вівчарству в Україні належить допоміжна роль, поголів'я складало в 2013 році 1,2% від всього тваринництва (рис. 9.20).

Птахівництво в Україні спеціалізується на розведенні сільськогосподарської птиці (в основному курей, індиків, качок гусей, виробництві м'яса (бройлери) і яєць, За винятком того, пташиний пух і перо – цінна сировина для легкої промисловості. Птахівництво – високотоварна галузь (рис. 9.20) і в структурі вирощування тваринництва посідає перше міс це – 46,4%. Виробництво яєць переважає в Хмельницькій, Київській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях (рис. 9.21).

Птахівництво набуло найбільшого розвитку в зоні Степу та Лісостепу (більше 80% загальнодержавного виробництва птиці), особливо в Хмельницькій, Київській, Донецькій, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській областях. На території Полісся і Карпат ця частка значно менша – по 9%. Також в Україні розводять страусів.

Конярство – галузь тваринництва, яка спеціалізується на розведенні та використанні коней. В останні роки у зв'язку з економічною кризою в Україні, гострою нестачею палива, транспортних засобів, запчастин значення даної галузі відчутно зросло. Зараз галузь найбільше розвинута в Карпатах, Закарпатті, в ряді поліських та подільських областей.

Рис. 9.21 Виробництво яєць за регіонами в 2013 році, млн. штук

Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroua.net/statistics

Кролівництво також поширене в країні, близько 1/2 поголів'я кролів припадає на Степ і понад 1/3 – на Лісостеп.

Рибне господарство розвивається на базі ставків, штучних водосховищ, водоймищ Дніпра, Дністра та інших великих і малих річок. Загальна площа рибогосподарського комплексу країни становить близько 1,2 млн. га. В Україні штучно розводять сазана, ляша. судака, білого амура, пістрявого і білого товстолобика, щуку, осетрових, форель.

Звірівництво – складова частина тваринництва, спеціалізацією якої є розведення цінних хутрових звірів. Розводять в основному нутрій, норок, блакитного песця, сріблясто-чорних лисиць (майже по всій території республіки). Найбільші господарства по розведенню хутрових звірів розміщені в Львівській, Київській, Вінницькій, Чернігівській, Волинській, Полтавській областях.

Значну кормову базу і перспективи розвитку в Україні має бджільництво, основним призначенням якого є розведення бджіл для одержання меду, воску, прополісу, бджолиної отрути, запилення комахозапильних сільськогосподарських культур (гречки, соняшнику, багаторічних трав, фруктових дерев та ін.) з метою підвищення Їхньої врожайності. В бджільництві задіяні близько 11 тис. господарств (переважно в степовій та лісостеповій зонах, хоча галузь набула повсюдного поширення) в 2013 році в Україні було вироблено 73713 тонн меду.

Таким чином, для українського тваринництва 2013 рік був відносно успішним: реалізація на забій худоби та птиці збільшилась на 8,2% (до 3 376,4 тис. тонн), виробництво молока – на 1,1% (до 11,5 млн. тонн), виробництво яєць – на 2,5% (19,6 млрд. шт.). Водночас, поголів'я ВРХ збільшилось на 1% (4,69 млн. гол.), свиней – на 4,1% (7,89 млн. гол.), птиці усіх видів – на 7,3% (229,6 млн. гол.), щоправда молочне стадо зменшилось на 0,4% (2,54 млн. гол.).

Враховуючи зазначене, дозволяється сказати, що галузь тваринництва демонструє незначне пожвавлення – зростає поголів'я худоби та птиці, нарощуються обсяги валового виробництва продукції, зростає продуктивність галузі. Проте, сьогодні досить актуальним питанням є забезпечення подальшого висококонкурентного та експортно-орієнтованого розвитку галузі, включаючи ефективну систему державної підтримки та захисту вітчизняного товаровиробника.

Похожие статьи