Публикации: РПС

Фактории сталого розвитку продуктивних сил

Для сучасних умов Української держави та її областей сталий (збалансований, комплексно-пропорційний) розвиток дозволяється визначити як процес гармонізації продуктивних сил, задоволення необхідних суспільних потреб за умови збереження і поетапного відтворення... [читать дальше]

Оцінка природно-ресурсного потенціалу

Природні ресурси - це компоненти й сили природи, які за даного рівня розвитку суспільства та сьогочасного ступеня вивченості використовуються чи можуть бути використані для задоволення матеріальних чи духовних потреб людини [7,с.29] Природно-ресурсний потенціал (ПРП)... [читать дальше]

Київський економічний регіон

Територіально Київський регіон виділяється у складі Київської, Чернігівської, Житомирської і Черкаської областей. На його території знаходиться столиця України - м. Київ - головний промисловий, громадський і політичний центр держави. Регіон належить до таких, що... [читать дальше]

Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища

Для України основаним напрямком розвитку й удосконалення законодавчої бази є його гармонізація з європейським, яка визначена на Копенгагенському саміті Європейської Ради у червні 1993 р. Оскільки Україна прагне інтегруватися в Європейський економічний простір, то... [читать дальше]

Комплекс з виробництва товарів народного споживання

Виробництво товарів народного споживання представлене галузями легкої та харчової промисловості. Легка промисловість спеціалізується на виробництві непродовольчих товарів, а харчова - продуктів харчування. Комплекс галузей, що спеціалізуються на виробництві... [читать дальше]

Подільський економічний район

Незважаючи на відносно невелику частку в сукупному продукті країни (5,4 %), район володіє потужним економічним потенціалом. Він великий за площею (10 % території країни), сукупністю людей (9 % населення України) із значним виробничим та науковим потенціалом (табл.13.1)... [читать дальше]

Географія галузей сільського господарства

В Україні розвинуті обидві головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво. В рослинництві розвиваються всі головні галузі: вирощування зернових, технічних, кормових, овочевих, баштанних культур, картоплі, фруктів, ягід, винограду тощо. В структурі... [читать дальше]

Структура господарства

Економіка певної території є сукупністю певним чином впорядкованих об'єктів, чи, як їх називають, "господарських одиниць", які виконують певні функції - виробництво товарів чи послуг. Первинними господарськими одиницями національної економіки є підприємства... [читать дальше]

Екологізація економічного розвитку: перспективи для України

В Україні вкрай повільно реалізується єдина послідовна державна політика відносно екологізації економіки, що передбачає запровадження та виконання принципів раціонального природокористування та мінімізацію негативного впливу на екологічні об'єкти при здійсненні... [читать дальше]

Територіальна організація електроенергетики

Електроенергетика є складовою частиною паливно-енергетичного комплексу України. Це базова галузь економіки, одна з найстарших у державі. У сучасному світі енергетику, машинобудування і хімічну промисловість вважають галузями "авангардної трійки", адже вони... [читать дальше]