Публикации: Риторика

ЛІТЕРАТУРА

Абрамович С. Д. Риторика та гомілетика. - Ч. 1. - Чернівці, 1995. Андреев В. И. Деловая риторика: Практический курс делового общения и ораторского мастерства. - М., 1995. Анисимова Т. В., Гимпелъсон Е. Г. Современная деловая риторика. - М., Воронеж, 2002. Арредондо Л. Искусство деловой... [читать дальше]

Платон про риторику

Насамперед слід пізнати істину стосовно будь-якої речі, про якому говориш і пишеш У 407 р. до н. е. зустрівся Сократу дужий, красивий юнак, котрий мав також й неабияке обдаровання, займався поезією, музикою, театром, живописом, спортом. Проте успіхи не тамували жаги пізнання. І... [читать дальше]

Невербальні засоби оратора

Більшість теоретиків ораторського мистецтва вважають найважливішим саме п'ятий етап риторичної діяльності - виголошення промови. Дійсно, блискуче виголошення може врятувати пересічну промову, а погане - зіпсувати чудову. На цьому етапі оратор повинен якомога краще... [читать дальше]

Правило критики точки зору. Типові помилки

Правило критики точки зору формулюють так. Критика точки зору повинна відбуватися відносно точки зору, якому дійсно висунув співрозмовник. При порушенні цього правила допускають помилку: o фіктивний супротивник (солом 'яне опудало). "Фіктивний супротивник" - це... [читать дальше]

Виступ Юрія Мушкетика

21 січня 1990 р. Нас усіх зібрало на цій площі одне слово - "злука". Зізнаюся, воно незвичайне для мене, як, мабуть, і для вас. Мабуть, через те, що наш народ знав у минулому лише супротивне слово "розлука". Його вимовляли всі ті, кого лиха доля гнала за моря і океани до далекої... [читать дальше]

Типові помилки в аргументації та критиці

Важливе значення для оратора має знання та вміння користуватися правилами стосовно аргументації та критики. Більшість із них встановлені в межах логіки. Розглянемо головні правила та типові помилки, що можуть виникнути в процесах обґрунтування певних положень. Слід... [читать дальше]

ВСТУП

З демократизацією суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні посилюється інтерес до такої призабутої за тоталітарних часів класичної науки, як риторика. У багатьох вищих навчальних закладах, старших класах гімназій, ліцеїв, середніх шкіл вводиться... [читать дальше]

Тавтологія

Тавтологією (гр. tauto - те саме + logos - слово) називається стилістична фігура, яка утворюється в результаті повтору тих самих споріднених слів. Від парономазії тавтологія відрізняється тим, що в ній є не тільки звуковий повтор, а й семантичний: любити великою любов'ю;... [читать дальше]

Суспільно-побутове красномовство

Суспільно-побутове красномовство "обслуговує" різноманітні життєві побутові події і ситуації: народження, одруження, вітання, ювілеї, зустрічі, прощання тощо. Соціально-побутове красномовство має виразно окреслений національний характер, воно зберігає і продовжує... [читать дальше]

Мовотворчість Івана Вишенського

Тематика полемічних творів потребувала розширення рамок риторичних засобів за рахунок введення живомовної експресії та вже значних на той час мовних надбань українського фольклору. Через те і такий великий захисник церковнослов'янської мови, як Іван Вишенський, котрий... [читать дальше]