Поделиться Поделиться

Організація i методика психологічного консультування

Вимоги до організації і проведення психоконсультативної бесіди

Як раціонально організувати власне процес надання консультативної допомоги?

Організація процесу психоконсультування

Процес консультування являє собою сумісну роботу консультанта і клієнта з метою вирішення певної проблеми, здійснення бажаних змін у житті клієнта (Ю. Альошина).

Даний процес (за Альошиною Ю. Е., 1999) складається з таких стадій: підготовки, діагнозу, планування дій, впровадження та завершення (див. Альошина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2-е. - М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 208 с).

Підготовка передбачає: перші контакти; обговорення того, що клієнт бажав би змінити і, як консультант може йому у цьому допомогти, пояснення ролей консультанта та клієнта; розробка плану завдання, через те подібне.

Друга стадія являє собою поглиблений діагноз проблем, що вирішуються, і засновані на детальному вивченні та аналізу фактів, пов'язаних із зазначеною проблемою.

Стадія планування дій призначена для вирішення проблеми, включаючи стратегії та тактики здійснення змін.

Упровадження як стадія консультування передбачає перевірку правильності та виконання пропозицій, підготовлених консультантом у співпраці з клієнтом.

При завершенні процесу консультування проводиться оцінка результативності, обговорюються і приймаються, коли це необхідно, заключні звіти, планується можливе продовження співпраці.

Важливу роль у процесі консультування відіграють стосунки поміж клієнтом та консультантом, які можуть по-різному ставитися до очікуваного результату й шляхи виконання завдань. Через те необхідно, по-перше, спільними зусиллями правильно визначити проблему; по-друге, клієнт та консультант повинні визначити, чого вони хочуть досягнути, як дозволяється оцінити майбутні результати. За винятком того, важливо визначити, на яких ролях клієнт і консультант будуть приймати участь у вирішенні проблеми.

При консультуванні консультант впливає на клієнта. При цьому важливо активізувати клієнта і пробудити його ініціативу, проте не маніпулювати ним.

Існує декілька методів дії (впливу), що зустрічаються найчастіше:

а) демонстрація теоретичних знань і досвіду консультанта;

б) прояв професійної чесності у роботі;

в) утвердження загального погляду;

г) використання заохочення, почуття напруженості та тривоги.

Консультування не є самоціллю, його зміст у зміні особистісних особливостей і поведінки клієнта. Прагматична модель змін у людині була розроблена К. Левіним.

Згідно з цією моделлю існують три послідовні стадії у процесі змін:

I. "Розморожений". Спостерігається підвищений рівень напруженості, котрий спричинює відчуття потреби у змінах; припинення звичних контактів чи заведеного порядку; зниження рівня самоповаги.

II. "Зміна" чи рух до змін. Людина починає практикувати нові стосунки чи нові форми поведінки.

III. "Повторне замороження". Воно відбувається тоді, коли особа, яка змінює свою поведінку, випробовує зміни на досвіді. При цьому необхідне сприятливе та підтримуюче середовище. Знаходячись у ситуації, де спостерігається значне протистояння до змін, психолог має врахувати наступні фактори:

o характер допустимих змін (необхідно уникати пропозицій, які клієнт буде вважати культурно прийнятими і нездійсненними);

o темп змін (необхідно вирішити, чи повинні заплановані зміни бути фундаментальними, разовими чи поступовими, тобто проводитись у декілька етапів);

o "час прийняття" (необхідний клієнту, щоби переконатись у необхідності та банальності запропонованих змін);

o готовність клієнта до змін;

o рівень вольової саморегуляції.

Перед консультуванням необхідно визначити попередній діагноз, котрий обмежується бесідою з клієнтом і накопиченням даних про нього. При цьому необхідно виявити головні проблеми клієнта. Часто на цьому етапі клієнт затрудняється сформулювати їх, приймаючи симптом за проблему та, маючи упереджену думку про причини її виникнення, односторонність погляду і через те подібне.

Запитання та завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте мету і завдання кожної стадії психоконсультування.

2. Які фактори має врахувати консультант у ситуації, де спостерігається значне протистояння до змін?

Похожие статьи