Публикации: Психология страница - 40971

Фізіологічні особливості розвитку підлітка

Підлітковим прийнято вважати період розвитку дітей від 11-12 до 15-17 років; він знаменується бурхливим розвитком і перебудовою організму дитини. Насамперед, - це фізіологічне дозрівання, яке не можливо ізолювати від соціального ряду, тобто процесів соціалізації. В... [читать дальше]

Особливості ведення ділових переговорів з англійцями

Також в роки Першої світової війни Англія оголосила політику "відкритих договорів, відкрито обговорених", проте це був пропагандистський хід. Насправді вона завжди виступала за таємну дипломатію, і, згідно, на відміну від Америки, в її дипломатичній практиці так... [читать дальше]

Доповідь 3. Психологія старшокласників

Що посієш в юності, те пожнеш у зрілості. Г.Ібсен (1828-1906) 1. Анатомо-фізіологічні особливості та психічний розвиток старшокласників. Чинники вікового розвитку. Соціальна ситуація розвитку. 2. Провідна діяльність. Навчальна діяльність як передумова формування інтересу до... [читать дальше]

Періодизація психічного розвитку дорослої людини

Враховуючи соціальні, психологічні і біологічні чинники, дослідники окреслюють межі дорослості по-різному. Наприклад, Е. Еріксон виокремлює ранню дорослість (20-45 років), середню дорослість (40-60 років) і пізню дорослість (понад 60 років). На думку американського психолога... [читать дальше]

Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника

За своїм походженням і змістом гра є соціальним явищем, зумовленим розвитком суспільства і його культури. Це особливі форми життя дитини у суспільстві, діяльність, у якій дитина в ігрових умовах виконує ролі дорослих, відтворює їхнє життя, працю, стосунки; форма пізнання... [читать дальше]

Фізіологічні обмеження і особливості поведінки людей похилого віку

З настанням старості в організмі людини відбуваються зміни, які спричинюють порушення певних видів її діяльності. У більшості людей на старості погіршується зір. Це зумовлене впливом старіння, різними захворюваннями, особливо послабленням функціонування структурних... [читать дальше]

Загальні ознаки ІСД

Найзагальнішими формальними ознаками ІСД вважаються такі: 1) стійка система прийомів і способів діяльності; 2) зумовленість даної системи певними особистими якостями; 3) функціонування системи як засобу ефективного пристосування до об'єктивних вимог (ситуації). З ІСД... [читать дальше]