Публикации: Психология страница - 40970

Динамічні властивості характеру

У системі ставлень особистості вирізняють стрижневі та похідні від них. Так, у педагога стрижневим є ставлення до людей, як до вищої цінності, гуманістична орієнтація у взаєминах поміж людьми. Цілісність характеру зумовлює певні принципи виховання, яке повинно... [читать дальше]

Аналітична психологія і психотерапія. Пост'юнгіанство

Фройдівські ідеї розвинув і продовжив К.-Г. Юнг, проте дуже скоро започаткована ним аналітична психотерапія стала самостійним і певною мірою альтернативним напрямом глибинної психології. Юнг не тільки критично поставився до більшості постулатів Фройда, а й привніс в... [читать дальше]

Методика 3. Діагностика "Тип мислення " (методика в модифікації Г. Резапкіної)

Мета: виявити тип свого мислення, визначити рівень даного типу мислення Інструкція. Шановні студенти! Опитувальник допоможе вам визначити тип вашого мислення. Коли згодні з висловлюванням, у бланку поставте "+"плюс, коли ні "-" мінус.ґГекст методики надано у... [читать дальше]

Персонологи як експериментатори

Окрім того, що дослідники зазвичай надають перевагу через те чи іншому типу даних, вони мають також і свої переконання та уподобання відносно того, як слід проводити дослідження. Свого часу видатний біхевіорист Дж. Уотсон сказав, що він змушений був проводити свої... [читать дальше]

Осмисленість та узагальненість

Сприймання - це не лише чуттєвий образ, а й усвідомлення виділеного об'єкта. Людина сприймає предмети, які мають для неї певне значення. Сприймання людини тісно пов'язане з мисленням, із розумінням сутності предмета. Свідомо сприйняти предмет - означає подумки назвати... [читать дальше]

Особливості розвитку пізнавальної сфери у дітей із порушеннями слуху

Переважною координатою порушень розвитку в даному випадку є координата "знизу вгору". Асинхронія проявляється в різному ступені недорозвитку одних систем сприйняття при збереженні інших. Порушення діяльності органів слуху сприяє виникненню явищ ізоляції... [читать дальше]

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ, ПІДБОРУ, РОЗМІЩЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ

Актуальне питання психології праці - це питання про те, в якій мірі професійна успішність залежить від здібностей працівника, наскільки можлива компенсація і розвиток професійно значимих властивостей. Вирішуючи дані питання, психологія праці використовує теорію... [читать дальше]

Технічне забезпечення психологічних досліджень сексуальності

На ранніх етапах досліджень людської сексуальності дослідники у цілому покладалися на суб'єктивні звіти респондентів про їхні сексуальні реакції. У наш час широко використовують спеціальні засоби і технології фіксування, збирання інформації - електронні прилади для... [читать дальше]

Консультативна робота з дорослими людьми

Теорія і практика консультативної психологічної допомоги дорослим людям на сьогоднішній час узагальнена у багатьох психологічних публікаціях, серед яких видатне місце займають праці Г.С. Абрамової, Ю.Є. Альошиної, С.В. Васьківської та інших. Спільним у наукових... [читать дальше]