Публикации: Психология страница - 40969

Засоби спілкування

Вербальна комунікація. Передавання інформації під час спілкування забезпечується за допомогою мови - головного, специфічно людського знаряддя спілкування, а також немовними засобами. Мова як засіб спілкування виникла і сформувалася історично, в ході розвитку людського... [читать дальше]

Стійкість результатів у тестових вимірюваннях інтелекту

Загальним показником інтелектуального розвитку, котрий відображає структуру інтелектуального потенціалу, вважають К}. Для з'ясування особливостей його розвитку необхідно Дослідження отриманих тестових оцінок в часі. Американські психологи, узагальнивши результати... [читать дальше]

Консультативна діяльність практичного психолога на основі духовно-особистісного підходу

Різні психологічні підходи до консультування клієнтів відображають еволюцію наукових поглядів на людину, структуру її особистості. В основу духовно-особистісного підходу покладено уявлення про те, що феномен людини не вичерпується біологічною та соціальною природою... [читать дальше]

Гештальтпсихологічна теорія

Оскільки когнітивний підхід напряму пов'язаний з потребою людини осмислити світ, пізнати його, ця потреба змушує індивіда постійно шукати структурованості, впорядкованості, цілісності, які б надали сенсу окремим частинам. Подібний підхід є центральним в... [читать дальше]

Н. А. Тих. Предыстория общества

Анализируя средства общения обезьян, следует отметить несколько наиболее важных признаков, отличающих их от средств общения у других животных. 1. Исключительно большое место в средствах общения обезьян занимает активное побуждение одного животного другим к какому-либо... [читать дальше]

Констатуючий та формуючий експеримент

У практиці вікової та педагогічної психології актуальним є використання так званого психолого-педагогічного (чи формуючого) експерименту. Даний метод забезпечує простежування змін психологічних характеристик дитини в процесі активного педагогічного впливу... [читать дальше]

Теоретико-методологічні підходи відносно забезпечення професійного навчання державних службовців з питань європейської інтеграції

Сучасні суспільно-політичні трансформації відзначаються високим ступенем динамізму, невизначеності, швидкими темпами змін. Динамізм і невизначеність цих процесів стають основними рисами життя сучасної особистості, проявляються на різних рівнях - глобальному... [читать дальше]

Індивідуально-психологічні відмінності особистості

Коли спрямованість особистості визначається умовами життя, суспільними відносинами, тобто детермінацією ззовні, то темперамент мало піддається зовнішнім впливам. Термін "темперамент" (від лат. temperamentum- співвідношення) запропонований давньогрецьким лікарем... [читать дальше]

Нетипова сексуальна поведінка

Донедавна нетипову сексуальну поведінку зараховували до сексуальних девіацій, тепер її розглядають як різновид сексуальної поведінки. Вона поширена в усіх суспільствах, культурах і середовищах, хоч спостерігається значно рідше, ніж сексуальні порушення, однак частіше... [читать дальше]