Рубрика: Психология страница - 3

Консультативна діяльність практичного психолога на основі духовно-особистісного підходу

Різні психологічні підходи до консультування клієнтів відображають еволюцію наукових поглядів на людину, структуру її особистості. В основу духовно-особистісного підходу покладено уявлення про те, що феномен людини не вичерпується біологічною та соціальною природою... [читать полностью]


Стійкість результатів у тестових вимірюваннях інтелекту

Загальним показником інтелектуального розвитку, котрий відображає структуру інтелектуального потенціалу, вважають К}. Для з'ясування особливостей його розвитку необхідно Дослідження отриманих тестових оцінок в часі. Американські психологи, узагальнивши результати... [читать полностью]


Консультування у різних сферах професійної діяльності

В останні роки в Україні активно розвивається соціальна робота, основною метою якої є надання допомоги окремим людям, сім'ям, групам у реалізації їхніх соціальних прав, компенсації фізичних, психічних, інтелектуальних та інших недоліків, що перешкоджають повноцінному... [читать полностью]


Засоби спілкування

Вербальна комунікація. Передавання інформації під час спілкування забезпечується за допомогою мови - головного, специфічно людського знаряддя спілкування, а також немовними засобами. Мова як засіб спілкування виникла і сформувалася історично, в ході розвитку людського... [читать полностью]


Розвиток пізнавальних процесів

Підлітковий період – надзвичайно складний етап психічного розвитку, характеризуючи його, слід мати на увазі низку обставин. З одного боку, за рівнем та особливостями свого психічного розвитку підлітки також не повністю вийшли з дитинства, з другого, – вони вже стоять на... [читать полностью]


Історичний екскурс у конфліктологію

План лекції: 1.1 Первісні уявлення відносно конфліктної проблематики. 1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт Карла Маркса. 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля. 1.4 Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа. 1.5 Конфліктний функціоналізм Люіса Козера... [читать полностью]


Системний підхід у вивченні мислительних операцій молодших школярів

Важливий внесок у дану проблему внесла Т.М. Лисянська. Спираючись на минулі дослідження (Н.І. Непомняща, Н.А. Побірченко, О.І. Раєв, О.В. Скрипченко, О.М. Степанов та ін.), вона започаткувала експериментальне дослідження з даної проблеми. Т.М. Лисянська виходила з того, що для... [читать полностью]


ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ПЛАН 1. Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи 2. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного навчання 3. Діяльність молодшого школяра 4. Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра 5. Емоційно-вольові процеси молодшого... [читать полностью]


Конфлікт, стрес, кризовий стан

Англійське слово "stress" походить від латинського "stringere", яке дослівно означає "затягувати удавку". В англійській мові XVI11 ст. стрес означав "силу, тиск, напругу чи міцне зусилля", стосуючись людини і органів її тіла. Перші визначення терміна "стрес" відображали його розуміння... [читать полностью]


Стилі керівництва і лідерства

Зауважимо, що у працях західних психологів поняття "лідер" і "керівник" вживають як тотожні. В англійській, німецькій та інших мовах не існує диференціації цих понять. Обидва явища позначають одним словом - "лідер". Фактично типологія лідерства К. Левіна є... [читать полностью]


Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності

Нині є два загальні напрями у вирішенні проблеми створення психологічного настрою на безпеку: зниження рівня виробничих загроз шляхом створення безпечніших знарядь, предметів та умов праці чи ефективніших засобів захисту; підвищення рівня індивідуальної захищеності... [читать полностью]


Характеристика тестів діагностування інтелекту

Тести діагностування інтелекту вимірюють загальний інтелект чи призначені для з'ясування спеціальних здібностей. Залежно від типу завдань їх поділяють на вербальні ("Тест класифікації слів") і невербальні ("Матриці Равена"); від кількості досліджуваних... [читать полностью]


Популярные публикации

Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология