Рубрика: Психология страница - 2

Осмисленість та узагальненість

Сприймання - це не лише чуттєвий образ, а й усвідомлення виділеного об'єкта. Людина сприймає предмети, які мають для неї певне значення. Сприймання людини тісно пов'язане з мисленням, із розумінням сутності предмета. Свідомо сприйняти предмет - означає подумки назвати... [читать полностью]


Персонологи як експериментатори

Окрім того, що дослідники зазвичай надають перевагу через те чи іншому типу даних, вони мають також і свої переконання та уподобання відносно того, як слід проводити дослідження. Свого часу видатний біхевіорист Дж. Уотсон сказав, що він змушений був проводити свої... [читать полностью]


Методика 3. Діагностика "Тип мислення " (методика в модифікації Г. Резапкіної)

Мета: виявити тип свого мислення, визначити рівень даного типу мислення Інструкція. Шановні студенти! Опитувальник допоможе вам визначити тип вашого мислення. Коли згодні з висловлюванням, у бланку поставте "+"плюс, коли ні "-" мінус.ґГекст методики надано у... [читать полностью]


Аналітична психологія і психотерапія. Пост'юнгіанство

Фройдівські ідеї розвинув і продовжив К.-Г. Юнг, проте дуже скоро започаткована ним аналітична психотерапія стала самостійним і певною мірою альтернативним напрямом глибинної психології. Юнг не тільки критично поставився до більшості постулатів Фройда, а й привніс в... [читать полностью]


Доповідь 10. Психологічні особливості молодшого школяра

План лекції: 10.1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра. 10.2. Навчальна діяльність молодших школярів. 10.3. Розвиток пізнавальних психічних процесів. 10.4. Формування особистості дитини в молодшому шкільному віці. Головні поняття:... [читать полностью]


Динамічні властивості характеру

У системі ставлень особистості вирізняють стрижневі та похідні від них. Так, у педагога стрижневим є ставлення до людей, як до вищої цінності, гуманістична орієнтація у взаєминах поміж людьми. Цілісність характеру зумовлює певні принципи виховання, яке повинно... [читать полностью]


Нетипова сексуальна поведінка

Донедавна нетипову сексуальну поведінку зараховували до сексуальних девіацій, тепер її розглядають як різновид сексуальної поведінки. Вона поширена в усіх суспільствах, культурах і середовищах, хоч спостерігається значно рідше, ніж сексуальні порушення, однак частіше... [читать полностью]


Індивідуально-психологічні відмінності особистості

Коли спрямованість особистості визначається умовами життя, суспільними відносинами, тобто детермінацією ззовні, то темперамент мало піддається зовнішнім впливам. Термін "темперамент" (від лат. temperamentum- співвідношення) запропонований давньогрецьким лікарем... [читать полностью]


Теоретико-методологічні підходи відносно забезпечення професійного навчання державних службовців з питань європейської інтеграції

Сучасні суспільно-політичні трансформації відзначаються високим ступенем динамізму, невизначеності, швидкими темпами змін. Динамізм і невизначеність цих процесів стають основними рисами життя сучасної особистості, проявляються на різних рівнях - глобальному... [читать полностью]


Констатуючий та формуючий експеримент

У практиці вікової та педагогічної психології актуальним є використання так званого психолого-педагогічного (чи формуючого) експерименту. Даний метод забезпечує простежування змін психологічних характеристик дитини в процесі активного педагогічного впливу... [читать полностью]


Н. А. Тих. Предыстория общества

Анализируя средства общения обезьян, следует отметить несколько наиболее важных признаков, отличающих их от средств общения у других животных. 1. Исключительно большое место в средствах общения обезьян занимает активное побуждение одного животного другим к какому-либо... [читать полностью]


Гештальтпсихологічна теорія

Оскільки когнітивний підхід напряму пов'язаний з потребою людини осмислити світ, пізнати його, ця потреба змушує індивіда постійно шукати структурованості, впорядкованості, цілісності, які б надали сенсу окремим частинам. Подібний підхід є центральним в... [читать полностью]


Популярные публикации

Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология Психология