Поделиться Поделиться

Як називається ознака, що переважає при схрещуванні?

а) Домінантна.

б) Рецесивна.

Як називається ділянка молекули ДНК, що несе інформацію про структуру одного блоку?

а) Алель.

б) Хромосома.

в) Ген.

Скільки хромосом утримується в клітині людини?

а) 10.

б) 20.

в) 30.

г) 40.

д) 46.

Укажіть гаплоїдне число хромосом у людини.

а) 20.

б) 18.

в) 25.

г) 23.

д) 28.

Як називається перший закон Менделя?

а) Правило домінування.

б) Закон розщеплення.

в) Гіпотеза чистих гамет.

г) Закон незалежного спадкування.

Як називається другий закон Менделя?

а) Правило домінування.

б) Закон розщеплення.

в) Закон незалежного спадкування.

г) Гіпотеза чистих гамет.

Як називається третій закон Менделя?

а) Правило домінування.

б) Закон розщеплення.

в) Закон незалежного спадкування.

г) Гіпотеза чистих гамет.

Якими хромосомами визначаються клітини чоловічого поля?

а) ХХ.

б) ХУ.

Якими хромосомами визначаються клітини жіночої статі?

а) ХХ.

б) ХУ.

Як називаються спадкоємні зміни генетичного матеріалу (генотипу).

а) Аутосомами.

б) Алелями.

в) Мутаціями.

Скільки хімічних речовин входить до складу нуклеотида?

а) 5.

б) 4.

в) 3.

84. Яка азотиста основа не входить до складу молекули ДНК?

а) Аденін.

б) Гуанін.

в) Цитозін.

г) Урацил.

Яка азотиста основа не входить до складу молекули РКН?

а) Аденін.

б) Гуанін.

в) Цитозін.

г) Тімін.

Скільки етапів включає синтез білка?

а) Один.

б) Два.

в) Три.

г) Чотири.

Скільки необхідно триплетів, щоб зашифрувати одну амінокислоту?

а) Два.

б) Три.

в) Чотири.

г) Шість.

д) Всі вищевказані.

Ген являє собою ділянку?

а) Молекули РНК.

б) Молекули білка.

в) Амінокислоти.

г) Молекули ДНК.

Що є матеріальною одиницею спадковості?

а) Білки.

б) Амінокислоти.

в) Гени.

Скільки хромосом утримується в соматичних клітинах людини?

а) 40.

б) 42.

в) 44.

г) 48.

д) 46.

Яка кількість хромосом відрізняє людину від мавпи?

а) 2.

б) 4.

в) 6.

г) 8.

д) 10.

Скільки хромосом утримується в полових клітинах людини?

а) 15.

б) 17.

в) 19.

г) 21.

д) 23.

Для чого характерний диплоїдний набір хромосом?

а) Полових клітин людини.

б) Соматичних клітин людини.

Для чого характерний гаплоїдний набір хромосом?

а) Полових клітин людини.

б) Соматичних клітин людини.

У якому стані проявляє себе рецесивний ген?

а) Гетерозиготному.

б) Гетерозиготному та гомозиготному.

в) Гомозиготному.

У якому стані проявляє свою дію домінантний ген?

а) Гетерозиготному.

б) Гетерозиготному й гомозиготному.

в) Гомозиготному.

Спадкування яких ознак контролює домінантний ген?

а) Переважних.

б) Відступаючих або зникаючих.

Спадкування яких ознак контролює рецесивний ген?

а) Переважних.

б) Відступаючих або зникаючих.

Які значення може приймати ймовірність тої або іншої події?

а) 0-1.

б) 1-2.

в) 1-3.

Генні мутації супроводжуються змінами в структурі хромосом?

а) Так.

б) Ні.

Хромосомні мутації супроводжуються видимими змінами в структурі хромосом?

а) Так.

б) Ні.

Яка мінливість передається в спадщину?

а) Фенотипічна.

б) Модифікаційна.

в) Генетична.

103. Як називається і позначається стать, яку утворюють гамети, однакові за статевою хромосомі:

а) гомогаметний;

б) гетерогаметний.

Як називається і позначається стать, який утворюють гамети, не однакові за статевою хромосомою?

а) гомогаметний;

б) гетерогаметний.

Відповіді на тестові завдання до курсу

«Основи біології та генетики людини»

1 – В 27 – Г 53 – А 79 – В
2 – Г 28 – Д 54 – Б 80 – Б
3 – Б 29 – Д 55 – Д 81 – А
4 – Г 30 – Б 56 – А 82 – В
5 – А 31 – Б 57 – Д 83 – В
6 – Д 32 – Б 58 – А 84 – Г
7 – Б 33 – Г 59 – А 85 – Г
8 – А 34 – Б 60 – Г 86 – Г
9 – Б 35 – А 61 – В 87 – Д
10 – Б 36 – Б 62 – А 88 – Г
11 – А 37 – В 63 – Б 89 – В
12 – В 38 – Д 64 – Б 90 – В
13 – Д 39 – Б 65 – Г 91 – А
14 – А 40 – Г 66 – А 92 – Д
15 – Г 41 – Г 67 – Б 93 – Б
16 – Б 42 – Б 68 – Б 94 – А
17 – Б 43 – В 69 – В 95 – В
18 – Б 44 – Б 70 – Г 96 – Б
19 – В 45 – В 71 – В 97 – А
20 – Б 46 – Д 72 – А 98 – Б
21 – Б 47 – Б 73 – А 99 – А
22 – В 48 – Г 74 – В 100 – Б
23 – Г 49 – Б 75 – Д 101 – А
24 – А 50 – Д 76 – Г 102 – В
25 – Б 51 – В 77 – А 103 – А
26 – В 52 – А 78 – Б 104 – Б

Тестові завдання з курсу “Основи біології та генетики людини” для студентів спеціальності 6.040101 “Психологія”

Укладач Кожем’якін Сергій Вікторович

← Предыдущая страница | Следующая страница →