Поделиться Поделиться

Який термін перебування жінки у соціальному центрі матері і дитини?

А. До 90 діб

Б. 1 рік

В. До 18 місяців

Г. Необмежений

4.16. Надання допомоги неповнолітнім матерям, які опинились у складній життєвій ситуації після народження дитини, не передбачає:

А. Надання грошової допомоги, житла, забезпечення харчування

Б. Забезпечення медичного догляду за станом здоров’я матері та дитини

В. Здійснення навчальних та просвітницьких програм

Г. Надання допомоги у пошуку роботи та в догляді за дитиною

Що не входить до основних напрямів роботи центру соціально-психологічної допомоги?

А. Надання тимчасового притулку

Б. Здійснення лікувально-оздоровчих заходів

В. Надання допомоги в оформленні документів

Г. Здійснення психологічної підтримки батьків, у яких народилися діти з вадами розвитку

4.18. У випадку насильства або його загрози, у разі відсутності житла, засобів для існування, іншої небезпеки для життя жінка може отримати швидку допомогу у:

А. Центрі соціально-психологічної допомоги

Б. Центрі соціальної допомоги сімї та дітям

В. Приймальнику

Г. Центрі психолого-педагогічної допомоги

Д. Всі варіанти можливі

4.19. Одною з форм соціальної допомоги жінкам, яка одночасно виступає як підприємство, соціальна служба і навчальний центр є:

А. центри допомоги неповнолітнім матерям

Б. державна служба зайнятості

В. бізнес-інкубатор

Г. телефон довіри

4.20. Притулки для жінок створюються:

А. громадськими організаціями

Б. управліннями праці та соціального захисту

В. територіальними центрами соціального обслуговування

Г. всіма переліченими органами

ТЕМА 5. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

5.1.Як називається заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, віком від 18 до 23 років, метою діяльності якого є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають та їх підготовка до самостійного життя.

А. Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)

Б. Притулок для дітей

В. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Г. Центр психолого-педагогічної допомоги сімї та дітям

Д. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Який термін перебування клієнтів у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

А. Необмежений

Б. До 3 років

В. До 90 діб

Г. Протягом періоду визначеного службою у справах дітей

5.3.Встановіть правильну послідовність нормативно-правових документів в порядку їх появи. Обведіть літеру

А якщо вірне 1234

Б якщо вірне 4321

В якщо вірне 2341

Г якщо вірне 1423

1. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

3. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»

Відповідно до Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Україні передбачається створення

А. Центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Б. Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

В. Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональним обмеженнями

← Предыдущая страница | Следующая страница →