Поделиться Поделиться

Які закони регламентують діяльність служби зайнятості?

А. «Про зайнятість населення»

Б. «Про пенсійне забезпечення»

В. «Про організаційно-правові умови посилення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

8.6. Служби зайнятості в місті підпорядковуються:

А. вищестоящим органам служби зайнятості

Б. органам виконавчої влади

В. органам місцевого самоврядування

Г. Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Д. Управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

8.7. Служби зайнятості фінансуються за рахунок:

А. Фонду загальнообов'язкого державного соціального страхування на випадок безробіття

Б. Державного бюджету

В. Місцевого бюджету

Г. Державного і місцевого бюджету

Яка структура не входить до системи державної служби зайнятості

А. Державний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України

Б. Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації

В. Центр зайнятості автономної республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів

Г. Місцевих: районних, міських, районних у містах центрів зайнятості

Д. Центри організації професійного навчання незайнятого населення

Е. Центри професійної орієнтації

Ж. Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

8.9. Що є підставою для організації професійного навчання незайнятих громадян? (виключіть зайве)

А. неможливість підібрати підходящу роботу у зв’язку з відсутністю у громадянина необхідної професійної кваліфікації

Б. бажання безробітного отримати ще одну спеціальність для збільшення своєї конкурентоспроможності на ринку праці

В. необхідність змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навикам громадянина

Г. втрата здатності виконувати роботу за попередньою професією

Д. відсутність професії (спеціальності)

Е. небажання працювати за попереднім місцем роботи через незадоволеність умовами праці

Професійне навчання незайнятих громадян організовується державною службою зайнятості

А. у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях згідно з укладеними договорами

Б. у спеціально створюваних для цього навчальних центрах

В. можливе поєднання зазначених двох варіантів

Що не передбачає професійне навчання незайнятих громадян

А. первинну професійну підготовку робітників

Б. первинну професійну підготовку фахівців

В. перепідготовку робітників

Г. перепідготовку фахівців

Д. підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою

Е. стажування

8.12. Первинна професійна підготовка незайнятих громадян, що організовується службою зайнятості здійснюється за такими формами навчання:

А. денна

Б. вечірня

В. заочна

Г. денна і заочна

Д. денна, заочна, екстернат

8.13. Граничний термін професійного навчання при первинній професійній підготовці робітників складає:

А. 1 рік

Б. 2 роки

В. 6 місяців

Г. 4 роки

Чи може здійснюватися професійне навчання безробітних на умовах їх направлення до складу груп, що формується самим навчальним закладом?

А. так

Б. ні

Як називається одержання нової спеціальності, професії чи кваліфікації на основі раніше здобутої освіти та досвіду практичної роботи без підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня?

А. перепідготовка

Б. підвищення кваліфікації

В. стажування

Г. модульне навчання

8.16. Направлення службою зайнятості безробітного на професійне навчання здійснюється:

А. у разі неможливості надання громадянинові роботи за професією протягом шести місяців безробіття

Б. відразу після постановки на облік службою зайнятості у разі незадоволення безробітним своєю професією

В. відразу після постановки на облік державною службою зайнятості у випадку відсутності підходящої роботи

Г. коли у безробітного з'являється бажання здійснити навчання

8.17. Підходящою вважається робота (виключіть зайве):

А. Що відповідає освіті, професії, кваліфікації

Б. Надається у тій самій місцевості, де проживає безробітний

В. Заробітна плата задовольняє вимогам безробітного

Г. Заробітна плата відповідає рівню, який особа мала за попереднім місцем роботи

Д. Яка не потребує попередньої професійної підготовки

← Предыдущая страница | Следующая страница →