Поделиться Поделиться

Доповідь 4. Проблема періодизації психічного розвитку

План лекції:

4.1. Поняття про періодизацію психічного розвитку.

4.2. Періодизації за зовнішніми ознаками розвитку.

4.3. Періодизації за однією ознакою розвитку.

4.4. Періодизації на основі суттєвих ознак психічного розвитку.

Головні поняття: розвиток, періодизація, основи періодизацій, періодизації за зовнішніми ознаками розвитку, періодизації за однією ознакою розвитку, періодизації на основі суттєвих ознак психічного розвитку.

Поняття про періодизацію психічного розвитку

Періодизацій вікових періодів існує досить багато. Періодизації розвитку в дитинстві й отроцтві розроблені найбільш детально і змістовно – це є витоки, час становлення психічних функцій, особистісних утворень. У зрілості вже не буде якісних змін у розвитку психологічних процесів. Доросла людина має творче мислення, довільну смислову пам'ять, довільну увагу, розвинені форми мовлення, включаючи письмове.

Враховуючи, що основним предметом психологічного дослідження є психологічний вік, основним завданням у зв'язку з цим виступає пошук системи відліку та хронологічних одиниць виміру, тобто побудова періодизації психічного розвитку. Мета будь-якої періодизації – позначити на лінії розвитку точки, що відокремлюють один від одного якісно своєрідні періоди. Питання полягає в через те, що обумовлює якісну своєрідність. В історії психології неодноразово робилися спроби побудувати періодизацію психічного розвитку.

Психічний розвиток людини проходить низку періодів, послідовна зміна яких необоротна і передбачувана. Кожний період (вік) – це своєрідний ступінь психічного розвитку з властивими для нього відносно стійкими якісними особливостями.

Відомо, що вікові психологічні особливості розвитку зумовлені конкретно- історичними умовами розвитку, спадковістю, певною мірою характером виховання, особливостями діяльності та стосунків з іншими людьми, що впливає передусім на специфіку переходу від одного вікового періоду до іншого. Саме через те, що навчання і виховання організовує діяльність дітей поетапно, керує нею на основі нагромадженого досвіду, прагнучи враховувати наявні психофізіологічні можливості, періоди психічного розвитку дитини виявляються тісно пов'язаними зі ступенями навчання і виховання.

За критерії визначення основних періодів індивідуального психічного розвитку треба брати якісні та суттєві ознаки, взяті в їхньому системному зв'язку, котрий виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення. Такими є ті психічні та соціальні зміни в житті дитини, які визначають її свідомість і діяльність, її ставлення до середовища, весь хід розвитку на певному етапі (Л.С. Виготський).

Л.С. Виготський у роботі "Проблема віку" всі запропоновані схеми періодизації ділить на 3 групи, виходячи із запропонованих ним критеріїв: періодизації за зовнішніми ознаками розвитку, періодизації за однією ознакою розвитку, періодизації на основі суттєвих ознак психічного розвитку. Так ми і будемо їх розглядати. При цьому розподіл був настільки методично вдалим, що в запропоновану систематизацію, як правило, успішно вписуються і сучасні періодизації.

← Предыдущая страница | Следующая страница →