Поделиться Поделиться

Білет 43. Психологічні основи морального виховання школярів.

Моральне виховання— це виховний вплив школи, сім'ї, громадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності.

Моральне виховання — дуже важка робота для вчителя, тому що не завжди збігаються вимоги школи і сім'ї, у суспільстві відбувається багато негативного, нелегко скласти програму виховної роботи, усе в ній передбачити і виконати. Крім того, виховання має внутрішні суперечності: не спрацьовує відразу зворотний зв'язок (результатів виховної роботи відразу не побачиш), виховання потрібно здійснювати за багатьма напрямами (розумовим, моральним, трудовим, естетичним, екологічним, правовим, статевим, фізичним тощо). І все це потрібно зробити вчителю.

Методологічною основою морального виховання є етика — наука про мораль, її природу, структуру і особливості походження. Мораль — це система принципів, норм і правил, які регулюють поведінку людини в суспільстві, роблять її правильною. Поняття "моральний", "моральність" використовують, коли мова йде про конкретний вчинок, практичну сторону стосунків. Отже, мораль, етику і моральність не можна вважати синонімами.

Зміст морального включає в себе формування національної свідомості, виховання любові до розбудови національної державності; патріотизм; участь молоді в практичних справах розбудови нашої держави; формування в учнів почуття гідності, гордості за свою Батьківщину, вірності Україні. У зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїчне виховання — формування бойового морально-психологічного духу, виховання глибокого розуміння громадянського обов'язку, готовності захищати Батьківщину, оволодіння військовими знаннями, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його збройних сил,

В педагогічній науці, психології немає спеціально визначеного поняття "моральне розвиток дитини ".

Поняття "Моральний розвиток особистості" звучить в контексті теорії розвитку особистості. Поняття "моральність" і "мораль" часто ототожнюють. Але мораль - це категорія суспільно-історична. Моральність-категорія внутрішня, відображає моральні потреби, які зароджуються і зазнають складне розвиток всередині особистості. Поняття "моральний розвиток" як псіхопедагогіческій процес не тільки правомірно, але й необхідно, так як воно має внутрішній характер, а розвивати можна те, що вже закладено в людині. Моральне розвиток - це не формування окремих якостей особистості, а розвиток цілісного якості, що базується на емоційно-вольової сфері особистості.

Процес морального розвитку обумовлений природним потенціалом індивідуально і тому глибоко індивідуальний. Процес морального розвитку підлітків носить особистісно обумовлений характер. Необхідний облік вікових і індивідуальних особливостей учнів, що сприяють або, навпаки, негативно впливають на формування особистісних властивостей та якостей. Не є виключення з цього правила честь і гідність особи, основою яких є високий рівень самосвідомості учнів, їх здатність до рефлексії моральної самооцінки і самоповазі.

В критичних ситуаціях, як дорослі, так і підлітки, не маючи твердих моральних принципів, дуже скоро на гіркому досвіді переконуються в тому, що байдужість до моралі, аморальність зрештою руйнують душевну гармонію, роблять людину рабом власних бажань, вводять його у відчай.

Свідоме розвиток у собі моральності неможливо розпочати або занадто рано, або занадто пізно. Людина розвиває в собі позитивні риси протягом усього життя, беручи високоморальні рішення - навіть у найскладніших ситуаціях.

← Предыдущая страница | Следующая страница →