Поделиться Поделиться

Діагностика у майбутніх лікарів особистісних психологічних процесів

Як ми вже зазначили, існують різні підходи до вибору психодіагностичного інструментарію визначення особистісних структур. Традиційно підготовка студентів до професійної діяльності визначається рівнем успішності, яка виражається в оцінці і балах, а виявлення професійно важливих властивостей та особистісно важливі якості майбутнього лікаря необхідно проводити відповідними психодіагностичними тестами і методиками.

Розроблене припущення, що існує залежність поміж об'єктивними показниками успішності в навчанні та рівнем вираження професійно важливих властивостей і особистісних якостей студентів-медиків; залежність поміж професійною спрямованістю і професійно важливими властивостями і особистісно важливими якостями особистості; поміж професійно важливими властивостями і емоційно-вольовою сферою. Розв'язати означені вище суперечності з метою створення максимально адекватних умов для розвитку готовності до виконання діяльності лікаря, а відтак особистісного становлення майбутнього лікаря, допоможе використання комплексу психолого-педагогічних методик. У методику діагностування рівня сформованості особистісних психологічних процесів вкладається широкий спектр психолого-педагогічних методів визначення психологічної професійної готовності до виконання лікарської діяльності.

Таким чином, дієвим, для встановлення особистісних структур майбутнього лікаря, їх діагностики буде забезпечення комплексного підходу виявлення усіх структурних компонентів за допомогою дібраних психодіагностичних методик.

Методика 1. Мотивація навчання у ВНЗ (Т.Ільїна)

Мета: визначити мотиви вступу до вищого медичного навчального закладу з метою з'ясування професійної спрямованості та професіоналізації студентів-медиків; мотивацію для поглиблення знань.

Інструкція. Опитувальник складається із 50 тверджень, серед яких містяться фонові, які автор методики використала для маскування. У методиці наявні три шкали: "здобування знань", "оволодіння професією", "отримання диплома". Пропонується дати згоду і відмітити знаком "+ " чи незгоду - знаком "-" - з нижче наведеними твердженнями (текст опитувальника надано у додатку А). Фонові твердження не опрацьовуються.

Ключ до опитувальника:

№ твердження

Бали

№ твердження

Бали

Шкала "здобування

знань (мак.12 балів)

+4

3,6

-28

1,2

+17

3,6

-42

1,8

+26

2,4

Шкала "оволодіння професією" (мак.10 балів)

+9

1

+43

3

+31

2

+48

1

+33

2

49

1

Шкала "Отримання диплому" (мак.10 балів)

-11

3,5

+38

1,5

+24

2,5

+44

1

+35

1,5

Питання по п. 5,13,30 є нейтральними до цілі опитувальника і в опрацювання не включаються.

Критерії оцінювання. Перевага мотивів за першими двома шкалами свідчить про адекватний вибір студентом професії і задоволеність нею

Методика 2. Опитувальник "Рівень суб'єктивного контролю" (РСК)

Мета: визначити вольову сферу студента, яка відображає її нахил приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам чи власним здібностям і зусиллям; екстернальний та інфернальний тип локалізації; позицію на континіумі від екстернального до інтернального типу.

Інструкція. Запропонований Вам опитувальник має 44 твердження. Прочитайте їх і дайте відповідь, чи згодні Ви з даним твердженням, чи ні. Коли згодні, то в бланку для відповідей перед відповідним номером поставте знак (+), коли ні - знак (-). Пам'ятайте, що в тесті немає "правильних" і "неправильних" відповідей. Свою думку висловлюйте відверто. Надавайте перевагу тій відповіді, яка перша спала Вам на думку.(Текст методики див. у додатку Б)

Обробка результатів: Відповідь Номери запитань

+ (згоден) 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44

- (не згоден) 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43

Критерії оцінювання:

Ознака локусу контролю (Іо) розшифровується так: 0 - 21 - екстернальний 22- 44 - інфернальний

Рівень локусу контролю(Іо): 0 - 11 - низький рівень інтернальності. 12 - 32 - середній рівень інтернальності. 33 - 44 - високий рівень інтернальності

← Предыдущая страница | Следующая страница →