Публикации: Промышленность

ВАЛОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові понятті і терміни: валова продукція сільського господарства; товарна продукція; реалізована продукція; чиста продукція; відносна й абсолютна товарність; сільськогосподарська проблема короткострокового періоду; валовий прибуток; операційний прибуток; прибуток... [читать дальше]

Норми висіву

Оптимальна густота посіву, достатня кількість поживних речовин, вологи, світла й тепла сприяють утворенню оптимальної для даного виду і сорту польової культури листкової поверхні. Вважається, що посіви зернових і зернофуражних (пшениці, кукурудзи, сорго, ячменю), гороху... [читать дальше]

Цінова політика підприємств

Ефективність діяльності підприємства значною мірою визначається його ціновою політикою. Цінова політика – це комплекс маркетингових та організаційних заходів з управління цінами (урахування попиту і пропонування, система знижок, умови оплати товару, урахування... [читать дальше]

Інтенсивна технологія вирощування люпину

Біологічні особливості (табл. 51). Усі види люпину (жовтий, білий, синій) – світлолюбні, характеризуються добре виявленим геліотропізмом. При затіненні рослини погано розвиваються і не дають повноцінного насіння. На початку вегетації люпин росте повільно і через те сильно... [читать дальше]

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Нині багато господарств використовують сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, що підвищує врожайність, поліпшує якість продукції та робить галузь рослинництва рентабельною. У сучасному аграрному секторі існує понад 20 версій назв технологій... [читать дальше]

Озимий ріпак

Господарське значення. Озимий ріпак серед олійних культур родини капустяних займає перше місце за вмістом олії в насінні (51% слабовисихаючої олії з йодним числом 94-112). За винятком того, в насінні міститься до 20% білка і понад 17% вуглеводів. У складі ріпакової олії є значна... [читать дальше]

ОСНОВИ НАСІННЄЗНАВСТВА

Якісний насінний матеріал дає змогу без додаткових енергетичних затрат (добрива, пестициди) забезпечити належний ріст рослин, знизити негативний вплив бур'янів, хвороб, шкідників і на цій основі підвищити врожайність культури і якість одержуваної продукції, поліпшити... [читать дальше]

Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг

Оборотний капітал перебуває у постійному русі, послідовно проходячи всі стадії кругообігу. Його запас на кожній стадії повинен бути таким, щоби забезпечити неперервну роботу підприємства. Загальний обсяг авансованих вкладень в оборотний капітал залежить від таких... [читать дальше]

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові поняття і терміни: енергозабезпеченість і енергомісткість виробництва; енергоозброєність праці; умовно-еталонний трактор; умовно-еталонний гектар; календарний фонд робочого часу підприємства (цеху, обладнання): режимний фонд часу обладнання; плановий... [читать дальше]

Озиме жито

Господарське значення Озиме жито в нашій країні є другою важливою після пшениці культурою. Продовольча цінність його визначається значним вмістом в зерні білків (12,8%) та вуглеводів (69,1%). Наявність у житньому хлібі повноцінних білків, багатих на незамінні для людей... [читать дальше]