Публикации: Право страница - 23218

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якість правосуддя значною мірою залежить від того, скільки часу суддя витрачає на вирішення судових справ, не відволікаючись на питання, безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя. Через те для ефективної організації робочого часу судді мають бути звільнені... [читать дальше]

Форма реалізації адміністративно-правових норм

Реалізація адміністративно-правових норм здійснюється у таких формах: 1) виконання – активна поведінка суб'єктів адміністративно- правових відносин відносно виконання юридичних обов'язків (одержання паспорта, сплата податків, подання декларації); 2) використання –... [читать дальше]

Типологія держав

Типологія держав – це класифікація держав на групи (типи) за характерними ознаками, найбільш значущими рисами та особливостями. Класифікація держав постійно була предметом уваги науковців. За різними критеріями її намагалися здійснити видатні давньогрецькі мислителі... [читать дальше]

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Франція є одним із перших членів Європейського союзу та країною з давньою практикою протидії політичній корупції в державному управлінні. Сучасна історія Франції (кінець 1980-х – початок 1990-х років), як і інших країн Західної Європи, свідчить про низку гучних корупційних... [читать дальше]

СУДОВА ВЛАДА ТА ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Згідно до ч. 1 ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Основним засадам організації і діяльності судової гілки влади в Україні присвячено частина VIII Конституції України "Правосуддя". Як... [читать дальше]