Публикации: Право страница - 23217

Масові заворушення (ст. 294 КК).

Суспільна небезпечність масових заворушень полягає у створенні небезпеки для життя і здоров'я громадян погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель чи споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї чи інших... [читать дальше]

Повноваження виконавчих комітетів у сфері економіки

На рівні області та району області, а також міст Києва, Севастополя та районів міст Києва і Севастополя адміністративно-правове регулювання здійснюється місцевими державними адміністраціями. Головні повноваження обласної, Київської і Севастопольської міської... [читать дальше]

Процесуальний порядок реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, проте не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня... [читать дальше]

Інші заходи забезпечення кримінального провадження

Під час кримінального провадження закон дозволяє застосовувати не лише запобіжні, а й інші заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід, накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у користуванні... [читать дальше]

Дія закону у просторі, часі та за колом осіб

Дія закону у часі. Закон починає діяти з моменту набрання ним чинності. З цього моменту закон діє до втрати ним чинності, яка може наступити внаслідок його скасування, заміни його іншим законом, закінчення терміну дії закону чи ухвалення рішення Конституційного Суду... [читать дальше]

Правове регулювання біржової торгівлі

Правовому регулюванню біржової торгівлі присвячено, зокрема, статті 278-282 ГК (відносно товарної біржі) та статті 360-361 ГК (відносно фондової біржі). Терміном "біржа" в літературі і практиці біржової торгівлі позначається: 1) сукупність осіб, що постійно в певному місці... [читать дальше]

Стаття 11. Повага до людської гідності

1. Підчас кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи. 2. Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує її гідність, поводженню чи... [читать дальше]

Правовий статус та особливості суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

Особливе становище притаманне суб'єктам внутрішньогосподарських відносин, до яких відносять: відокремлені підрозділи, філії чи представництва зі статусом юридичної особи; цехи, лабораторії, відділи, департаменти господарських організацій; органи управління та... [читать дальше]

Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод

Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод є однією з форм соціального діалогу. Міжнародні стандарти відносно їх проведення визнані та встановлені у низці міжнародно-правових договорів, серед яких Конвенція МОП № 98 про застосування принципів права... [читать дальше]