Публикации: Право страница - 23216

Зміна договору найму (оренди) житлового приміщення

Цивільне законодавство допускає зміну договору внаслідок заміни однієї сторони договору найму - наймача (ст. 834 ЦК). Законодавство регулює два випадки заміни наймача. Перший передбачає волевиявлення наймача та осіб, які постійно проживають із ним, спрямоване на заміну... [читать дальше]

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Поняття "джерело підвищеної небезпеки" вперше знайшло своє законодавче застосування у Цивільному кодексі РРФСР 1922 р. Згодом його сприйняли відповідні статті цивільних кодексів інших союзних республік, у через те числі й ст. 404 Цивільного кодексу УРСР, котрий набрав... [читать дальше]

Галузеві принципи цивільного процесу

Основоположним галузевим принципом цивільного процесу є принцип диспозитивності. Даний принцип закріплений у статті 11 ЦПК України. Згідно до даної статті суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим згідно до цього... [читать дальше]

Захист авторських і суміжних прав

Положеннями ст. 51 Закону передбачено, що захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права та суміжних прав здійснюється у порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Проте найбільше значення для... [читать дальше]

Ставлення національного права Сполученого Королівства до права Співтовариства

Як уже згадувалося, підхід Сполученого Королівства до міжнародних договорів виходить із дуалістичного принципу. (Хоча слід зазначити, що британські суди постійно намагаються тлумачити національне законодавство в такий спосіб, щоби воно відповідало міжнародним... [читать дальше]

Докази

Доказами у справі можуть бути будь-які джерела інформації: листування, показання свідків, висновок експертизи, інші документи. Проводячи ремонт квартири, С. випадково наткнувся на листи Т. до його дружини, з якого випливало, що С. не є батьком дитини. Суд задовольнив позов... [читать дальше]

Договори виробничо-технічного обслуговування

Нормальне виробниче функціонування аграрних товаровиробників можливе за умови якісного та своєчасного виробничо-технічного агросервісу. Технічний сервіс - це комплекс робіт та послуг із забезпечення покупців сільськогосподарськими машинами, ефективного використання... [читать дальше]

Сутність держави. Теорії сутності держави. Відчуження держави

У відповідності із сучасними філософськими уявленнями сутність, тобто головна характеристика будь-якого предмету, явища, процесу, створеного чи використовуваного людиною, зв'язується з його призначенням, зі здатністю задовольнити ті чи інші потреби людини. Для... [читать дальше]

Правові засоби державного регулювання економіки

Будь-яка держава повинна надавати певні гарантії суб'єктам підприємницької діяльності. В Україні державні гарантії поділяються на загальні й майнові. Загальні полягають у через те, що держава гарантує всім підприємцям незалежно від вибраних ними організаційних форм... [читать дальше]